(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

ro

Anunțuri

Se convoacă ședința extraordinară a consiliului comunal Răzeni pentru vineri, 16 octombrie 2015 la orele 16:00, cu următoarea ordine de zi:

15-10-2015, 12:00

 

 

                             DISPOZIŢIE Nr.221

                             Din  13 octombrie 2015

 

Despre   convocarea  şedinţei

extraordinară  a consiliului local.

 În corespundere cu art.32(2) şi art.16(1) ale Legii privind Administraţia publică locală Nr.436 din 28.12.2006, primarul comunei emite următoarea

 

DISPOZIŢIE :

 

     1. Se  convoacă  şedinţa     extraordinară  a  consiliului   comunal   Răzeni  pentru   vineri  , 16  octombrie  2015  la  orele  16 - 00, cu următoarea ordine de zi:

1). Despre operarea unor modificări în Decizia Consiliului local  Răzeni Nr.2/17 din  14 martie 2014”Despre transmiterea spre împădurire”.

Raportor Dl Ion Creţu, primarul comunei.

2.  Despre  aprobarea   împrumutului de la  SRL „Foremcons”.

Raportor Dl Ion Creţu, primarul comunei.

       2. Responsabil de executarea prezentei dispoziţii se desemnează  secretarul consiliului local Dna Nina Borta.

       3. Monitorizarea executării  prevederilor prezentei  dispoziţii mi-l  asum personal.

 

                      Primar                        Ion CREŢU

 

PROIECT DE DECIZIE  nr. 4/1

Din 16 octombrie 2015

Despre operarea unor modificări în Decizia Consiliului local  Răzeni

Nr.2/17 din  14 martie 2014”Despre transmiterea spre împădurire”.

        In corespundere   cu art.14(2) al Legii privind administraţia publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006,a Legii Republicii Moldova pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate  nr. 1041-XIV din 15.06.2000, avînd în vedere avizul pozitiv al comisiilor de specialitate  pentru problemele de drept şi administraţie  publică,  pentru complexul agroindustrial, ecologie şi relaţii funciare

 

S-A DECIS :

  1. Se operează  modificări în punctul 1 al Deciziei  Consiliului local

RăzeniNr.2/17 din 14 martie 2014” Despre transmiterea spre împădurire”, şi se dă următoarea citire :

  • În vederea  protejării solului, refacerii echilibrului hidrologic şi îmbunătăţirii

condiţiilor de mediu, se transmit spre împădurire ÎSSC  „SIL – RĂZENI”, pentru un termen de  5 ani, următoarele terenuri :

 

            CONTURUL        SUPRAFAŢA 

 

                  193                         28,0 ha

                  982                           2,14 ha

                     983                           4,93 ha

                     264                            6,0  ha

                     275                            3,72 ha

                   1004                            3,92 ha

                   3458                            4,57 ha

                   3564                            1,55 ha

                   3809                          17,25 ha

                   4118                            0,97 ha

                   1193                            4,65 ha

                     267                            0,20 ha

                     268                            0,50 ha

                   1209                            0,71 ha

                   3554                            0,76 ha

                   3553                            2,02 ha

                   4113                            0, 64 ha

     Total :                                        82,53 ha.

  1. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei Decizii se pune în seama

primarului comunei Dl Ion Creţu.

 

                Secretar                     Nina Borta

 

PROIECT DE DECIZIE nr.4/2

Din 16 octombrie 2015

 

Despre  aprobarea   împrumutului

de la  SRL „Foremcons”.

 

           In corespundere   cu art.14(2) al Legii privind administraţia publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006, art.14 lit”a” al Legii privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003, avînd   în vedere avizul pozitiv al comisiei consultative  de specialitate pentru problemele de drept şi administraţie publică

 

S-A  DECIS:

 

  1. Se aprobă    împrumutul   de la  SRL”Foremcons”  cu sediul îmun.Chişinău,

bd.Dacia 40/2, în sumă de 454432,00lei, la   realizarea  proiectului „Implementarea măsurilor de Eficienţă Energetică la Instituţia publică Liceul Teoretic „Ion Pelivan” din satul  Răzeni.

  1. Se pune în seama primarului   Dl  Ion Creţu  să semneze  contractul de

împrumut  şi   actele  adiţionale  cu  SRL”Foremcons” .

 

                Secretar                  Nina Borta