Primăria comunei Răzeni http://razeni.md O nouă cladire pentru cantina de ajutor social al Asociației Obșteasti "Eco-Răzeni" http://razeni.md/ro/topost/404 Asociația Obștească "Eco-Răzeni" planifică să construiască la Răzeni o nouă clădire pentru cantina de ajutor social cu suportul financiar al donatorilor externi. Edificiul va avea două nivele cu o suprafață totală de circa 880 m2 și va cuprinde: bucătăria întreprinderii sociale "Floare de cireș", sala cu mese pentru deservirea beneficiarilor cantinei de ajutor social, săli de instruire, oficii pentru angajații Eco-Răzeni și cămin pentru beneficiarii programului de instruire la locul de muncă. Întreprinderea Floare de cireș și Eco-Răzeni are 25 de salariați și 11 ucenici, dintre care 50% sunt tineri cu dizabilități. Eco-Răzeni a fost fondat în decembrie 1998 și implementează la moment trei programe: Fondul pentru Tineri Ialoveni (raional), Antreprenoriat social (național) și Instruirea la locul de muncă și angajarea asistată a tinerilor cu dizabilități (național), inclusiv un serviciu social (cantina de ajutor social). Pentru a putea construi un edificiu nou, Asociația Obștească "Eco-Răzeni" are nevoie de contribuţia comunităţii noastre prin alocarea unui teritoriu necesar construcţiei, astfel solicităm opinia locuitorilor comunei Răzeni privitor  la acest proiect şi posibila amplasare a viitoarei clădiri necesare pentru desfăşurărea activităţii Asociației Obșteşti "Eco-Răzeni".   Wed, 14 Jun 2017 11:41:21 +0300 ZIUA SPORTULUI, Răzeni din 11 iunie 2017. http://razeni.md/ro/topost/403 Tue, 13 Jun 2017 10:09:24 +0300 Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului comunal Răzeni pentru vineri, 09 iunie 2017 la orele 18-00, cu următoarea ordine de zi: http://razeni.md/ro/topost/402 Proiectele de decizii pot fi gasite pe următoarea adresă:http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/informatii-consiliul-local/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie Fri, 02 Jun 2017 10:19:54 +0300 Proiecte de decizii pentru sedinta Consiliului local Razeni din 09 iunie 2017 http://razeni.md/ro/topost/401 Sat, 27 May 2017 11:18:45 +0300 Regulament de desfasurare a activitatii de comert http://razeni.md/ro/topost/400       Anexă la Decizia Consiliului comunei Răzeni nr.4/4  din 09.06.2017   REGULAMENTUL de desfăşurare a activităţii de comerț în Comuna Răzeni I.DISPOZIȚII GENERALE Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în comuna Răzeni (în continuare “Regulament”) este elaborat în scopul creării unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul localității, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor. Prezentul Regulament stabilește interdicțiile şi cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în comuna Răzeni în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, în următoarele privințe: 1)      interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore; 2)      modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale, lăcaşurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic; 3)      distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi... Fri, 26 May 2017 13:14:48 +0300 Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului comunal Răzeni pentru vineri, 12 mai 2017 la orele 18-00, cu următoarea ordine de zi http://razeni.md/ro/topost/399 Fri, 05 May 2017 15:48:03 +0300 Proiecte de decizii pentru sedinta Consiliului local din 12 mai 2017 http://razeni.md/ro/topost/398 Fri, 05 May 2017 09:18:59 +0300 AVIZ despre tranferurile la BASS http://razeni.md/ro/topost/394 Thu, 06 Apr 2017 11:40:47 +0300 Natura în comuna Răzeni http://razeni.md/ro/topost/392 Tue, 04 Apr 2017 11:17:24 +0300 ANUNŢ: posibil să fie deconectată furnizarea luminei electrice 04.04.2017-06.04.2017 http://razeni.md/ro/topost/391 Mon, 03 Apr 2017 14:47:20 +0300 Implementarea articolului 39 din Codul funciar. http://razeni.md/ro/topost/390     ARTICOLUL 39 din Codul funciar : Terenurile atribuite  în  proprietate ca loturi de lîngă  casă, în conformitate cu legislaţia, amplasate în extravilanul satului (comunei) sau oraşului, se consideră grădini.     Terenurile atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini), amplasate adiacent hotarelor intravilanului, se includ în hotarele intravilanului localităţii, se consideră terenuri destinate construcţiilor şi se utilizează pentru construcţii locative, cu condiţia includerii acestora în planul urbanistic general al localităţii.   Propuneri privind implementarea prevederilor art. 39 din Codul funciar în 4 etape: Selectarea, cercetarea și aprobarea sectorului de teren preconizat pentru construcții locative în localitatea respectivă. Stabilirea(modificarea) perimetrului localității cu includerea ariilor solicitate pentru construcții locative, cu aprobarea de către consiliile locale de nivelul întîi și doi. Pentru satele incluse în hotarele municipiilor- de consiliile municipale. Dosarul tehnic perfectat de specialiștii IPOT, OCT sau a firmelor certificate in domeniu, de modificare a hotarelor intravilanului localităților respective rămîne a fi inmînat de Oficiu cadastral teritorial în raza de deservire, cu introducerea modificărilor în Registrul unităților administrativ-teritoriale și străzilor localităților. Pe parcurs va fi elaborat Planul Urbanistic General sau schița Planului Urbanistic și amenajare a teritoriului, unde va fi prevăzută amplasarea sectorului locativ, străzilor nou-proiectate, obiectivele de deservire cultural-socială (magazine, farmacii,... Fri, 31 Mar 2017 11:02:22 +0300 Model cerere de înregistrare/lichidare Gospodăriei Țărănești de fermier http://razeni.md/ro/topost/389 Tue, 28 Mar 2017 16:25:26 +0300 Se convoacă ședința ordinară a consiliului comunal pentru vineri, 17 martie 2017 la orele 18-00, cu următoarea ordine de zi: http://razeni.md/ro/topost/381         În corespundere cu art.32(1) şi art.16(4) ale Legii privind Administraţia publică locală Nr.436 din 28.12.2006, primarul comunei emite următoarea   DISPOZIŢIE :       1). Se  convoacă  şedinţa     ordinară  a  consiliului   comunal   Răzeni  pentru   vineri  , 17 martie 2017  la  orele  18 - 00, cu următoarea ordine de zi:   1. Privind  executarea bugetului Primăriei în anul 2016.     Raportor Dna Tatiana Titica , contabil-şef al Primăriei. 2. Darea de seamă  a  şefului  postului de poliţie  Răzeni pentru perioada de     activitate  -  2016.     Raportor  Dl Vitalie Raducan, şef de post Răzeni. 3. Privind activitatea Întreprinderii Municipale “Apă-Canal Răzeni”.     Raportor Dl Buşmaschiu Tudor, administratorul ÎM “Apă Canal Răzeni”. 4. Privind unele  modificări la bugetul local.     Raportor Dna Tatiana Titica, contabil – şef al Primăriei. 5. Cu privire   la   alocarea    unor mijloace  financiare.     Raportor Dna Titica Tatiana, contabil – şef al primăriei. 6. Cu privire la  transmiterea bunurilor proprietate publică din gestiunea Primăriei     Răzeni.     Raportor Dna Titica Tatiana, contabil – şef al Primăriei. 7. Cererea Dlui  Tomşa Constantin cu privire la privatizarea lotului pomicol.     Raportor Dl Munteanu Petru, specialist în relaţii funciare şi cadastru. 8. Privind anularea graficii la terenurile cu numărul... Fri, 17 Mar 2017 18:03:02 +0200 Avertizare pentru toți utilizatorii de preparate de uz fitosanitar. http://razeni.md/ro/topost/384 Fri, 17 Mar 2017 08:30:18 +0200 Informații privind determinarea obligațiilor fiscale. http://razeni.md/ro/topost/383 Fri, 17 Mar 2017 08:15:12 +0200 ATENȚIE PESTA PORCINĂ AFRICANĂ! http://razeni.md/ro/topost/382 Wed, 15 Mar 2017 20:40:05 +0200 Prescripție în legătură cu situația nefavorabilă privind pesta porcină africană din nordul Republicii Moldova http://razeni.md/ro/topost/379 Mon, 13 Mar 2017 16:36:23 +0200 „Regulamentul privind constatarea contravențiilor administrative și aprobarea formei procesului-verbal în sfera comunal-locativă pe teritoriul comunei Răzeni, raionul Ialoveni” http://razeni.md/ro/topost/378 Regulamentul cu privire la constatarea contravenţiilor administrative în sfera gospodăriei locativ-comunale pe teritoriul comunei Răzeni I. NOŢIUNI GENERALE   1.        Prezentul Regulament stabileşte obligaţiunile, responsabilitatea şi ordinea de realizare a funcţiilor pentru prevenirea şi depistarea contravenţiilor administrative în sfera gospodăriei locativ-comunale pentru asigurarea executării legilor, hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului RM, deciziilor Consiliului Local Răzeni, dispoziţiilor primarului şi altor acte normative. 2.        În scopul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:            Contravenţie administrativă -  acţiunea sau inacţiunea ilicită, cu un grad de pericol mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de Codul Contravenţional nr. 218-XVI din 24.10.2008, conform responsabilităţii stabilite pentru contravenţie.            Procesul-verbal cu privire la contravenţie – act normativ, elaborat de Guvern şi alte autorităţi publice centrale şi locale în baza normelor constituţionale şi legislative, care stabileşte reguli obligatorii supuse aplicării repetate în numărul nelimitat de situaţii. Procesul-verbal cu privire la contravenţie este un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui.            Comisia administrativă – comisia pe lîngă organul... Mon, 13 Mar 2017 09:00:00 +0200 Anunț cu privire la organizarea donării de sînge. http://razeni.md/ro/topost/375 Sat, 04 Mar 2017 09:44:13 +0200 Avertizare cu privire la prognoza hidrologică http://razeni.md/ro/topost/374 Fri, 03 Mar 2017 09:32:29 +0200 Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului Local din 17 martie 2017 http://razeni.md/ro/topost/373 Thu, 02 Mar 2017 09:23:27 +0200 Legea Nr.793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ http://razeni.md/ro/topost/370 Fri, 24 Feb 2017 15:56:41 +0200 LEGEA Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informații http://razeni.md/ro/topost/369 Thu, 16 Feb 2017 11:23:09 +0200 LEGEA Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional http://razeni.md/ro/topost/368 Thu, 16 Feb 2017 11:20:36 +0200 HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei http://razeni.md/ro/topost/367 Tue, 14 Feb 2017 08:37:55 +0200 LEGEA Nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală http://razeni.md/ro/topost/366 Tue, 14 Feb 2017 08:35:16 +0200 HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA Nr. 1428 din 16.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente. REGULAMENTUL cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente. http://razeni.md/ro/topost/363 Fri, 10 Feb 2017 10:53:36 +0200 HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA privind înregistrarea gospodăriilor țărănești(de fermier) Nr. 977 din 14.09.2001, REGULAMENTUL privind ținerea Registrului gospodăriilor țărănești(de fermier) http://razeni.md/ro/topost/360 Fri, 10 Feb 2017 10:08:27 +0200 HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 1451 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinației și schimbul terenurilor. http://razeni.md/ro/topost/365 Thu, 09 Feb 2017 11:04:44 +0200 LEGE Nr. 198 din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură. http://razeni.md/ro/topost/361 Tue, 07 Feb 2017 10:44:26 +0200 Se convoacă ședința extraordinară a consiliului comunal pentru vineri, 10 februarie 2017 la orele 18-00, cu următoarea ordine de zi: http://razeni.md/ro/topost/359 1.Privind corelarea bugetului aprobat pe anul 2017. Raportor Dna Tatiana Titica, contabil-șef. 2.Cu privire la rectificarea bugetului primăriei  pe anul 2017 și alocarea mijloacelor financiare. Raportor Dna Tatiana Titica, contabil-șef. 3.Privind modificarea deciziei consiliului local nr. 6/10 din 09 decembrie 2016 „Cu privire la salarizare”. Raportor Dna Titica Tatiana, contabil-șef al Primăriei. 4.Privind stabilirea mărimii contribuției populației la implementarea proiectului „Alimentarea cu energie electrică a sistemului stradal”. Raportor Dna Titica Tatiana, contabil-șef al Primăriei. Mon, 06 Feb 2017 08:39:32 +0200 HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA Nr. 72 din 31.01.2004 privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură. REGULAMENTUL privind modul de ținere în cadrul primăriilor a registrelor contractelor de arendă a terenurilor și altor bunuri agricole. http://razeni.md/ro/topost/362 Sun, 05 Feb 2017 10:47:05 +0200 Proiecte de decizii pentru ședința consiliului local din 10 februarie 2017 http://razeni.md/ro/topost/356 Fri, 03 Feb 2017 18:42:18 +0200 LEGEA Nr. 1308 din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului. http://razeni.md/ro/topost/364 Fri, 03 Feb 2017 10:57:15 +0200 Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului comunal Răzeni pentru vineri, 10 februarie 2017 la orele 18-00, cu următoarea ordine de zi http://razeni.md/ro/topost/355     Proiectele de decizii pot fi gasite pe următoarea adresă:http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/informatii-consiliul-local/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie   Fri, 03 Feb 2017 10:45:45 +0200 Proiecte de decizii pentru ședința consiliului local din 09.12.2016 http://razeni.md/ro/topost/354 Fri, 25 Nov 2016 10:44:25 +0200 Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului comunal Răzeni pentru joi, 03 noiembrie 2016 la orele 18 - 00, cu următoarea ordine de zi http://razeni.md/ro/topost/353 Mon, 31 Oct 2016 09:54:00 +0200 Primăria Răzeni Raionul Ialoveni anunță pentru data de 15 noiembrie 2016, ora 10:00, în incinta Primăriei, desfășurarea licitației în vederea vînzării. http://razeni.md/ro/topost/352 Mon, 31 Oct 2016 09:50:11 +0200 SE CONVOACĂ ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI COMUNAL RĂZENI PENTRU VINERI , 23 SEPTEMBRIE 2016 LA ORELE 18 - 00, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI http://razeni.md/ro/topost/351 Proiectele de decizie le găsiti pe adresa următoare:http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie. Wed, 21 Sep 2016 10:31:19 +0300 SE CONVOACĂ ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI COMUNAL RĂZENI PENTRU VINERI , 09 SEPTEMBRIE 2016 LA ORELE 18 - 00, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI http://razeni.md/ro/topost/350 Proiectele de decizie le găsiti pe adresa următoare:http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie Fri, 02 Sep 2016 16:47:54 +0300 Proiecte de decizii pentru ședinta Cosiliului local din 23.09.2016 http://razeni.md/ro/topost/349 Thu, 01 Sep 2016 16:34:57 +0300 REGULAMENTUL cu privire la menţinerea curăţeniei pe teritoriul comunei Răzeni http://razeni.md/ro/topost/348 REGULAMENTUL cu privire la menţinerea curăţeniei pe teritoriul  comunei Răzeni,          Raionul Ialoveni Dispoziţii generale Regulamentul cu privire la menţinerea curaţeniei pe teritoriul  comunei Răzeni este  elaborat în conformitate  cu Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.1347 din 09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajere, Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24.10.2002; Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008, Legea nr.435 din 28.12.2006 „Privind  descentralizarea administrativă”; În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni: salubrizare – un complex de activităţi care include precolectarea, colectarea, evacuarea, utilizarea tuturor tipurilor de deşeuri, precum şi măturatul, spălatul şi stropitul străzilor, curăţarea zăpezii de pe căi publice; deşeuri – substanţe, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din activităţi economice, menajere şi de consum, care şi-au pierdut, integral sau parţial, valoarea iniţială de întrebuinţare, dintre care unele sînt reutilizabile după prelucrare; deşeuri menajere  –  deşeuri provenite din activităţi casnice şi de consum; deşeuri din demolări şi construcţii – deşeuri rezultate în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi a altor obiective industriale ori civile, care nu sunt încadrate ca deşeuri periculoase; deşeuri zootehnice – deşeuri rezultate în urma activităţii de creştere şi întreţinere a animalelor şi păsărilor;... Fri, 24 Jun 2016 10:21:25 +0300 REGULAMENTUL de funcţionare a cimitirelor în comuna Răzeni http://razeni.md/ro/topost/347 REGULAMENTUL de funcţionare a cimitirelor în comuna Răzeni, raionul Ialoveni   Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1072 din 22.10.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire şi este aprobat de Consiliul local Răzeni. Orice modificare în Regulamentul dat se face numai prin decizia acestuia. Prezentul Regulament reglementează modul înfiinţării,extinderii,închiderii,lichidării şi admi-nistrării cimitirului,precum şi modul rezervării locurilor pentru înmormîntarea şi reînmormîn-tarea decedaţilor,executării lucrărilor în cimitir. Regulamentul apără dreptul fiecărui cetăţean băştinaş sau locuitor al comunei la înmormîntare după obiceiurile poporului său şi la păstrarea mormîntului.    I.Dispoziţii generale 1.Cimitirul se află în subordinea administraţiei publice locale .Înmormîntările şi reînmormîntăr-rile se efectuează numai în baza prezentului Regulament.                                            2.Înfiinţarea, extinderea şi administrarea cimitirelor se realizează conform deciziei comitetului executiv raional, conform actelor legislative şi normative în vigoare şi Hotărîrii Guvernului nr.1072 din 22.10.1998. Lotul de pămînt  pentru  cimitire de înmormîntare tradiţională  se repartizează în conformitate cu Planul Urbanistic General al comunei, aprobat conform Normelor şi regulamentelor de construcţie.                                                                                  3.Pe terenul cimitirului nu se permite construirea apeductului pentru apă potabilă. Cimitirul poate dispune de apeduct doar în scopuri de stropire.                                                                     4. Fiecare cult  recunoscut de stat în modul stabilit are dreptul de a avea la  cimitir  un sector separat pentru înmormîntarea credincioşilor  săi, care  este întreţinut de sine... Fri, 24 Jun 2016 10:17:12 +0300 SE CONVOACĂ ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI COMUNAL RĂZENI PENTRU VINERI , 10 mai 2016 LA ORELE 15:00, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI http://razeni.md/ro/topost/346 Proiectele de decizie le găsiti pe adresa următoare:http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie Tue, 07 Jun 2016 10:34:41 +0300 Proiecte de decizii pentru ședinta Cosiliului local din 10.06.2016 http://razeni.md/ro/topost/345 Mon, 30 May 2016 14:55:25 +0300 Proiecte de decizii pentru sedinta Consiliului local din 18.03.2016 http://razeni.md/ro/topost/344 Mon, 14 Mar 2016 18:56:21 +0200 SE CONVOACĂ ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI COMUNAL RĂZENI PENTRU VINERI , 18 martie 2016 LA ORELE 16 - 00, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI http://razeni.md/ro/topost/343 Proiectele de decizie le găsiti pe adresa următoare: http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie Mon, 14 Mar 2016 18:30:44 +0200 Ședința Consiliului comunal Răzeni din 11.09.2015 http://razeni.md/ro/topost/329 1.Despre aprobarea bugetului comunei pentru 2016, în prima lectură. Raportor Dna Tatiana Titica, contabil-șef. 2.Despre privatizarea loturilor pomicole. Raportor Dl Petru Munteanu, specialist în cadastru. 3.Despre aprobarea bugetului comunei pentru anul pentru anul 2016 în lectura a doua. Raportor Dna Titica Tatiana, contabil-șef al Primăriei. Fri, 18 Dec 2015 18:00:00 +0200 Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului comunal Răzeni pentru vineri , 18 decembriee 2015 la orele 18 - 00, cu următoarea ordine de zi http://razeni.md/ro/topost/336 Dispoziție nr. 254 din 15 decembrie 2015 Despre convocarea ședinței extraordinare a consiliului local. În corespundere cu art. 32(2) și art. 16(4) ale Legii privind Administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006, primarul comunei emite următoarea DISPOZIȚIE: 1). Se convoacă ședința extraordinară a consiliului comunal Răzeni pentru vineri, 18 decembrie 2015 la orele 18-00, cu următoaarela ordine de zi: 1.Despre aprobarea bugetului comunei pentru 2016, în prima lectură. Raportor Dna Tatiana Titica, contabil-șef. 2.Despre privatizarea loturilor pomicole. Raportor Dl Petru Munteanu, specialist în cadastru. 3.Despre aprobarea bugetului comunei pentru anul pentru anul 2016 în lectura a doua. Raportor Dna Titica Tatiana, contabil-șef al Primăriei. 2). Responsabil de executarea prezentei dispoziții se desemnează secretarul consiliului local Dna Nina Borta. 3). Monitorizarea executării prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum personal. Primar       Ion Crețu          Proiectele de decizie le găsiți pe pagina următoare: http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie Wed, 16 Dec 2015 10:03:55 +0200 Se convoacă ședința ordinară a consiliului comunal Răzeni pentru vineri, 11 decembrie 2015 la orele 14:00, cu următoarea ordine de zi: http://razeni.md/ro/topost/335 1. Despre  aprobarea  bugetului comunei pentru anul 2016, în prima lectură.      Raportor Dna Tatiana Titica, contabil – şef al Primăriei. 2. Despre aprobarea taxelor locale pentru anul 2016.      Raportor  Dna Titica Tatiana, contabil - şef al Primăriei. 3. Despre  aprobarea  mărimii cotelor de impozitare pentru anul 2016     Raportor Dna  Efrosinia Nepotu, cpecialist în perceperea fiscală. 4. Despre activitatea  comisiei  economie, finanţe şi buget.     Raportor  Dl  Iurii Volohov, preşedintele comisiei  economie, finanţe şi  buget. 5. Privind   operarea unor modificări în Regulamentul de lucru al Consiliului local.     Raportor Dl  Ghenadie Dubiţa, consilier. 6. Despre mersul îndeplinirii Deciziei Consiliului local nr.3/5 din 11.09.2015 ” Prescripţia  cu privire la rezultatele inspectării financiare a Primăriei comunei Răzeni din 03.08.2015”.      Raportor Dl  Ion    Creţu, primarul comunei. 7.  Despre stabilirea limitului de consum  a combustibilului în anul 2016.      Raportor  Dl Ion Creţu, primarul comunei. 8.  Despre aprobarea taxelor pentru  prestarea serviciilor cu plată  populaţiei pentru    anul  2016.      Raportor  Dna  Titica Tatiana, contabil – şef al Primăriei. 9.  Despre aprobarea bugetului comunei pentru anul 2016 în  lectura a doua.      Raportor  Dna  Titica Tatiana, contabil – şef al Primăriei. 10. Despre  stabilirea procentului de arendă a terenurilor Administraţiei publice locale pentru anul 2016.       Raportor ... Fri, 11 Dec 2015 21:14:41 +0200