Primăria comunei Răzeni http://razeni.md Proiectele de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului comunal din 08.12.2017 http://razeni.md/ro/topost/437 Fri, 24 Nov 2017 10:51:28 +0200 Broșură informativă comuna Răzeni http://razeni.md/ro/topost/436 Mon, 20 Nov 2017 08:34:47 +0200 Anunț ODIMM a lansat primul Concurs de granturi din cadrul Programului pentru femeile antreprenoare. Termenul limită de aplicare este de 30 noiembrie 2017. http://razeni.md/ro/topost/435 Tue, 14 Nov 2017 11:21:23 +0200 AVIZ DE ANGAJARE-Specialist în probleme de contabilitate, Primăria comunei Răzeni. http://razeni.md/ro/topost/434 Fri, 10 Nov 2017 10:22:20 +0200 Anuț ÎM „Apa-Canal Răzeni” http://razeni.md/ro/topost/433 Vă informăm că în legătură cu pregătirea apeductelor pentru aprovizionarea cu apă, vor fi deconectate temporar conform graficului: 06 -07 noiembrie 2017 Apeductul 3142(parc) și Apeductul 3027(Sovhoz); 07-08 noimbrie 2017 Apeductul 3156(ferma) și Apeductul 2097(Roșca); 08-09 noiembrie 2017 Apeductul 3509(stadion); 09-10 noiembrie 2017 Apeductul nou 2013 și Apeductul 2634 (postanția).                                 Administrația ÎM „Apa-Canal Răzeni” Mon, 06 Nov 2017 14:19:25 +0200 ANUNT cu privire la organizarea Săptămînii de prevenire a intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică 04-09 septembrie 2017. http://razeni.md/ro/topost/432 Mon, 11 Sep 2017 08:34:58 +0300 Se convoacă ședința ordinară a consiliului comunal pentru vineri, 08 septembrie 2017 la orele 18-00, cu următoarea ordine de zi: http://razeni.md/ro/topost/430 1. Cu privire la ridicarea înainte de termen, a  mandatului de consilier  comunal     Răzeni.     Raportor Dna Nina Borta , secretarul consiliului  comunal  Răzeni 2. Privind  realizarea măsurilor de accesibilitate la infrastructura socială a     persoanelor cu dezabilităţi.     Raportor Dl Ion Creţu, primarul comunei. 3. Despre elaborarea şi implementarea proiectelor investiţionale în teritoriul     comunei.     Raportor Dl Ion Creţu, primarul comunei. 4. Cu privire la unele modificări la bugetul local.     Raportor Dna Tatiana Titica, contabil – şef al Primăriei. 5. Cu privire la operarea unor modificări în decizia   Consiliului local Nr.4/4 din     09.06.2017  “Cu privire la alocarea unor mijloace financiare”.      Raportor Dna Tatiana Titica, contabil – şef al Primăriei. 6. Cu privire la  alocarea unor mijloace financiare.     Raportor Dl Eugeniu Gurău.     Coraportor dna Tatiana Titica 7. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia consiliului local Nr.4/7 din      23.09.2016 „Despre aprobarea tarifului pentru evacuarea  gunoiului  menager şi     a regulamentului cu privire la menţinerea curăţeniei în teritoriul comunei     Răzeni.     Raportor Dl Eugeniu Gurău, viceprimarul comunei. 8. Despre efectuarea tăierilor  în  unele  parcele forestiere ale  Primăriei.     Raportor Dl Ion Munteanu , pădurar. 9. Cu privire la formarea bunului imobil... Fri, 08 Sep 2017 11:50:42 +0300 ANUNȚ DE ANGAJARE http://razeni.md/ro/topost/431 Fri, 01 Sep 2017 11:49:51 +0300 Proiecte de decizii pentru ședinta Consiliului comunal Răzeni din 08 septembrie 2017 http://razeni.md/ro/topost/429 Fri, 25 Aug 2017 11:48:18 +0300 ANUNȚ: ÎM „Apă- Canal Răzeni”, vă informează : Pe parcursul zilei de 21.08.2017 va fi sistată alimentarea cu apă potabilă de la Turnul de apa nr. 3142(parc). http://razeni.md/ro/topost/428 ANUNȚ! ÎM  „Apă- Canal Răzeni”, vă informează : Pe parcursul zilei de 21.08.2017  va fi sistată alimentarea cu apă potabilă de la Turnul de apa nr. 3142(parc). Vă mulțumim pentru înțelegere. Fri, 18 Aug 2017 16:38:53 +0300 CTAS Ialoveni, aviz de informare privind stabilirea alocațiilor nominale de stat pentru merite deosebite față de stat. http://razeni.md/ro/topost/423 Thu, 06 Jul 2017 11:37:07 +0300 CTAS Ialoveni, aviz de informare privind stabilirea indemnizației adresate familiilor cu copii de către alte autorități. http://razeni.md/ro/topost/422 Thu, 06 Jul 2017 11:33:11 +0300 CTAS IOaloveni, aviz de informare privind actele anexate la cererea de stabilire a alocației pentru copii cu grad de dizabilitate ce nu au atins vîrsta de 18 ani. http://razeni.md/ro/topost/421 Thu, 06 Jul 2017 11:25:05 +0300 CTAS Ialoveni, aviz de informare privind condițiile de stabilire a alocațiiloe sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni. http://razeni.md/ro/topost/420 Thu, 06 Jul 2017 11:23:12 +0300 CTAS Ialoveni, aviz de informare privin condițiile de stabilire a îndemnizației unice la nașterea copilului. http://razeni.md/ro/topost/419 Thu, 06 Jul 2017 11:20:53 +0300 CTAS Ialoveni, aviz de informare privind conditiile de stabilire a indemnizației lunare pentru cresterea și îngrijirea copilului pînă la virsta de 3 ani. http://razeni.md/ro/topost/418 Thu, 06 Jul 2017 11:16:12 +0300 CTAS Ialoveni, aviz de informare privind condițiile de stabilire a îndemnizatiei de materrnitate. http://razeni.md/ro/topost/417 Thu, 06 Jul 2017 11:13:10 +0300 CTAS Ialoveni, privind condițiile de stabilire a îndemnizației paternale. http://razeni.md/ro/topost/416 Thu, 06 Jul 2017 11:11:04 +0300 CTAS Ialoveni, privind ajutorul de deces. http://razeni.md/ro/topost/415 Thu, 06 Jul 2017 11:04:50 +0300 CTAS Ialoveni, privind tuturor beneficiarii de prestații sociale. http://razeni.md/ro/topost/414 Thu, 06 Jul 2017 11:00:54 +0300 CTAS Ialoveni, aviz privind ridicarea pensiei, alocațiilor sociale de stat și alte prestații sociale vor putea ridica banii de la orice oficiu poștal. http://razeni.md/ro/topost/413 Thu, 06 Jul 2017 10:57:30 +0300 CTAS Ialoveni, documente anexate la cererea pentru stabilirea pensiei de urmas . http://razeni.md/ro/topost/412 Thu, 06 Jul 2017 10:53:40 +0300 CTAS Ialoveni, documente anexate la cererea pentru stabilirea pensiei de dizabilitate. http://razeni.md/ro/topost/411 Thu, 06 Jul 2017 10:48:48 +0300 CTAS Ialoveni, documentele anexate la cererea pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă. http://razeni.md/ro/topost/410 Thu, 06 Jul 2017 10:45:02 +0300 CTAS Ialoveni, privind îndemnizațiile pentru îngrijirea copilului bolnav a fost prelungit . http://razeni.md/ro/topost/409 Thu, 06 Jul 2017 10:43:01 +0300 CTAS Ialoveni, Aviz de informare privind aprobarea cuantumului salariului mediul pe economie. http://razeni.md/ro/topost/408 Thu, 06 Jul 2017 10:39:27 +0300 CASA TERITORIALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE IALOVENI, În atenția agenților economici CTAS Ialoveni vă prezință informația despre unele categorii din clasificatorul persoanelor asigurate care vor fi utilizate la completarea declarațiilor REV 5 http://razeni.md/ro/topost/407 Thu, 06 Jul 2017 10:25:20 +0300 CASA TERITORIALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE IALOVENI, În atenția agenților economici. http://razeni.md/ro/topost/406 Thu, 06 Jul 2017 10:21:21 +0300 CASA TERITORIALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE IALOVENI, Aviz de informare despre termenul de prezentare a declarației privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.și declarației persoanei asigurate. http://razeni.md/ro/topost/405 Thu, 06 Jul 2017 10:04:23 +0300 O nouă cladire pentru cantina de ajutor social al Asociației Obșteasti "Eco-Răzeni" http://razeni.md/ro/topost/404 Asociația Obștească "Eco-Răzeni" planifică să construiască la Răzeni o nouă clădire pentru cantina de ajutor social cu suportul financiar al donatorilor externi. Edificiul va avea două nivele cu o suprafață totală de circa 880 m2 și va cuprinde: bucătăria întreprinderii sociale "Floare de cireș", sala cu mese pentru deservirea beneficiarilor cantinei de ajutor social, săli de instruire, oficii pentru angajații Eco-Răzeni și cămin pentru beneficiarii programului de instruire la locul de muncă. Întreprinderea Floare de cireș și Eco-Răzeni are 25 de salariați și 11 ucenici, dintre care 50% sunt tineri cu dizabilități. Eco-Răzeni a fost fondat în decembrie 1998 și implementează la moment trei programe: Fondul pentru Tineri Ialoveni (raional), Antreprenoriat social (național) și Instruirea la locul de muncă și angajarea asistată a tinerilor cu dizabilități (național), inclusiv un serviciu social (cantina de ajutor social). Pentru a putea construi un edificiu nou, Asociația Obștească "Eco-Răzeni" are nevoie de contribuţia comunităţii noastre prin alocarea unui teritoriu necesar construcţiei, astfel solicităm opinia locuitorilor comunei Răzeni privitor  la acest proiect şi posibila amplasare a viitoarei clădiri necesare pentru desfăşurărea activităţii Asociației Obșteşti "Eco-Răzeni".   Wed, 14 Jun 2017 11:41:21 +0300 ZIUA SPORTULUI, Răzeni din 11 iunie 2017. http://razeni.md/ro/topost/403 Tue, 13 Jun 2017 10:09:24 +0300 Ședința Consiliului comunal Răzeni din 09.06.2017-partea 2 http://razeni.md/ro/topost/424   Fri, 09 Jun 2017 09:58:18 +0300 Ședința Consiliului comunal Răzeni din 09.06.2017-partea 1 http://razeni.md/ro/topost/426   Fri, 09 Jun 2017 09:56:54 +0300 Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului comunal Răzeni pentru vineri, 09 iunie 2017 la orele 18-00, cu următoarea ordine de zi: http://razeni.md/ro/topost/402 Proiectele de decizii pot fi gasite pe următoarea adresă:http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/informatii-consiliul-local/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie Fri, 02 Jun 2017 10:19:54 +0300 Proiecte de decizii pentru sedinta Consiliului local Razeni din 09 iunie 2017 http://razeni.md/ro/topost/401 Sat, 27 May 2017 11:18:45 +0300 Regulament de desfasurare a activitatii de comert http://razeni.md/ro/topost/400       Anexă la Decizia Consiliului comunei Răzeni nr.4/4  din 09.06.2017   REGULAMENTUL de desfăşurare a activităţii de comerț în Comuna Răzeni I.DISPOZIȚII GENERALE Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în comuna Răzeni (în continuare “Regulament”) este elaborat în scopul creării unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul localității, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor. Prezentul Regulament stabilește interdicțiile şi cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în comuna Răzeni în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, în următoarele privințe: 1)      interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore; 2)      modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale, lăcaşurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic; 3)      distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi... Fri, 26 May 2017 13:14:48 +0300 Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului comunal Răzeni pentru vineri, 12 mai 2017 la orele 18-00, cu următoarea ordine de zi http://razeni.md/ro/topost/399 Fri, 05 May 2017 15:48:03 +0300 Proiecte de decizii pentru sedinta Consiliului local din 12 mai 2017 http://razeni.md/ro/topost/398 Fri, 05 May 2017 09:18:59 +0300 AVIZ despre tranferurile la BASS http://razeni.md/ro/topost/394 Thu, 06 Apr 2017 11:40:47 +0300 Natura în comuna Răzeni http://razeni.md/ro/topost/392 Tue, 04 Apr 2017 11:17:24 +0300 ANUNŢ: posibil să fie deconectată furnizarea luminei electrice 04.04.2017-06.04.2017 http://razeni.md/ro/topost/391 Mon, 03 Apr 2017 14:47:20 +0300 Implementarea articolului 39 din Codul funciar. http://razeni.md/ro/topost/390     ARTICOLUL 39 din Codul funciar : Terenurile atribuite  în  proprietate ca loturi de lîngă  casă, în conformitate cu legislaţia, amplasate în extravilanul satului (comunei) sau oraşului, se consideră grădini.     Terenurile atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini), amplasate adiacent hotarelor intravilanului, se includ în hotarele intravilanului localităţii, se consideră terenuri destinate construcţiilor şi se utilizează pentru construcţii locative, cu condiţia includerii acestora în planul urbanistic general al localităţii.   Propuneri privind implementarea prevederilor art. 39 din Codul funciar în 4 etape: Selectarea, cercetarea și aprobarea sectorului de teren preconizat pentru construcții locative în localitatea respectivă. Stabilirea(modificarea) perimetrului localității cu includerea ariilor solicitate pentru construcții locative, cu aprobarea de către consiliile locale de nivelul întîi și doi. Pentru satele incluse în hotarele municipiilor- de consiliile municipale. Dosarul tehnic perfectat de specialiștii IPOT, OCT sau a firmelor certificate in domeniu, de modificare a hotarelor intravilanului localităților respective rămîne a fi inmînat de Oficiu cadastral teritorial în raza de deservire, cu introducerea modificărilor în Registrul unităților administrativ-teritoriale și străzilor localităților. Pe parcurs va fi elaborat Planul Urbanistic General sau schița Planului Urbanistic și amenajare a teritoriului, unde va fi prevăzută amplasarea sectorului locativ, străzilor nou-proiectate, obiectivele de deservire cultural-socială (magazine, farmacii,... Fri, 31 Mar 2017 11:02:22 +0300 Model cerere de înregistrare/lichidare Gospodăriei Țărănești de fermier http://razeni.md/ro/topost/389 Tue, 28 Mar 2017 16:25:26 +0300 Se convoacă ședința ordinară a consiliului comunal pentru vineri, 17 martie 2017 la orele 18-00, cu următoarea ordine de zi: http://razeni.md/ro/topost/381         În corespundere cu art.32(1) şi art.16(4) ale Legii privind Administraţia publică locală Nr.436 din 28.12.2006, primarul comunei emite următoarea   DISPOZIŢIE :       1). Se  convoacă  şedinţa     ordinară  a  consiliului   comunal   Răzeni  pentru   vineri  , 17 martie 2017  la  orele  18 - 00, cu următoarea ordine de zi:   1. Privind  executarea bugetului Primăriei în anul 2016.     Raportor Dna Tatiana Titica , contabil-şef al Primăriei. 2. Darea de seamă  a  şefului  postului de poliţie  Răzeni pentru perioada de     activitate  -  2016.     Raportor  Dl Vitalie Raducan, şef de post Răzeni. 3. Privind activitatea Întreprinderii Municipale “Apă-Canal Răzeni”.     Raportor Dl Buşmaschiu Tudor, administratorul ÎM “Apă Canal Răzeni”. 4. Privind unele  modificări la bugetul local.     Raportor Dna Tatiana Titica, contabil – şef al Primăriei. 5. Cu privire   la   alocarea    unor mijloace  financiare.     Raportor Dna Titica Tatiana, contabil – şef al primăriei. 6. Cu privire la  transmiterea bunurilor proprietate publică din gestiunea Primăriei     Răzeni.     Raportor Dna Titica Tatiana, contabil – şef al Primăriei. 7. Cererea Dlui  Tomşa Constantin cu privire la privatizarea lotului pomicol.     Raportor Dl Munteanu Petru, specialist în relaţii funciare şi cadastru. 8. Privind anularea graficii la terenurile cu numărul... Fri, 17 Mar 2017 18:03:02 +0200 Ședința Consiliului comunal Răzeni din 17.03.2017-partea 1 http://razeni.md/ro/topost/397   Fri, 17 Mar 2017 09:58:45 +0200 Ședința Consiliului comunal Răzeni din 17.03.2017-partea 2 http://razeni.md/ro/topost/425   Fri, 17 Mar 2017 09:50:52 +0200 Avertizare pentru toți utilizatorii de preparate de uz fitosanitar. http://razeni.md/ro/topost/384 Fri, 17 Mar 2017 08:30:18 +0200 Informații privind determinarea obligațiilor fiscale. http://razeni.md/ro/topost/383 Fri, 17 Mar 2017 08:15:12 +0200 ATENȚIE PESTA PORCINĂ AFRICANĂ! http://razeni.md/ro/topost/382 Wed, 15 Mar 2017 20:40:05 +0200 Prescripție în legătură cu situația nefavorabilă privind pesta porcină africană din nordul Republicii Moldova http://razeni.md/ro/topost/379 Mon, 13 Mar 2017 16:36:23 +0200