Primăria comunei Răzeni http://razeni.md Anunt- Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Ialoveni. http://razeni.md/ro/topost/457 Wed, 17 Jan 2018 14:35:55 +0200 Anunt: Inspectoratul Fiscal de Stat Ialoveni http://razeni.md/ro/topost/456 A N U N Ţ   La 26 ianuarie 2018, la orele 9:30, în sala de şedinţe a Primăriei Răzeni, Inspectoratul Fiscal de Stat Ialoveni , va desfăţura un seminar instructiv, privind implementarea modificărilor la codul Fiscal, prezentarea dării de seamă unice. SE INVITĂ TOŢI AGENŢII ECONOMICI DIN TERITORIUL COMUNEI RĂZENI.   IF IALOVENI Wed, 17 Jan 2018 14:33:08 +0200 ANUNȚ-Festivalul Poeților Uitați „Dor de Cojbuc” http://razeni.md/ro/topost/455 Thu, 04 Jan 2018 08:29:50 +0200 ANUNȚ-concurs Național de Interpretare Instrumentală „Marcel Budală” http://razeni.md/ro/topost/454 Thu, 04 Jan 2018 08:22:52 +0200 ANUNȚ http://razeni.md/ro/topost/453 ANUNȚ „NEOLACTA”SRL (Complexul Zootehnic) s. Horești   Angajează:  Muncitori            Paznici.   tel. de contact: 078745991   Thu, 04 Jan 2018 08:15:52 +0200 CAPITOLUL III: MODUL DE STABILIRE ŞI PLATĂ A AJUTORULUI SOCIAL http://razeni.md/ro/topost/452 Secţiunea 1 Solicitarea     51. Solicitarea de acordare a ajutorului social se înregistrează la reprezentantul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din localitatea unde familia solicitantă îşi are reşedinţa curentă sau prin intermediul telefonului, conform punctului 52 al prezentului Regulament.     52. Solicitarea de acordare a ajutorului social poate fi înregistrată prin telefon dacă se încadrează în cazurile pentru care autoritatea administrației publice centrale de specialitate în domeniul protecției sociale a stabilit posibilitatea unei astfel de solicitări.     53. Solicitarea va fi înregistrată dacă a fost exprimat, în formă scrisă sau electronică, consimțămîntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, verificarea informației furnizate, colectarea și verificarea informațiilor relevante pentru examinarea dreptului la prestație, inclusiv asumarea obligației de a restitui sumele primite nelegitim, în cazul declarației false sau incomplete, precum şi asumarea obligației de utilizare a ajutorului social în folosul familiei conform prevederilor punctului 392 al prezentului Regulament.     54. Solicitarea se înregistrează în Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială”.     Secțiunea 1  Solicitarea înregistrată la reprezentantul direcției/secției  asistență socială și protecție a familiei din localitatea unde  familia solicitantă îşi are reşedinţa curentă     6. Pentru determinarea dreptului la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului, solicitantul poate opta pentru una dintre metodele ce urmează:... Mon, 18 Dec 2017 09:24:12 +0200 CAPITOLUL II: DREPTUL LA AJUTORUL SOCIAL http://razeni.md/ro/topost/451  2. Dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului îl au familiile defavorizate, membrii cărora sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sau străini, specificați la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova.     [Pct.2 modificat prin HG438 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.495]     [Pct.2 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     3. De dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familia defavorizată în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii:     [Pct.3 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;     b) sînt persoane încadrate în grade de dizabilitate;     [Pct.3 lit.b) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]     c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;     [Pct.3 lit.c) în redacţia HG967 din 14.11.17, MO399-410/17.11.17 art.1077]     [Pct.3 lit.c) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere, în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada... Mon, 18 Dec 2017 09:22:53 +0200 CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE http://razeni.md/ro/topost/450   1. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:     familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie.         familie defavorizată – familie care are un venit global mediu lunar mai mic decît venitul lunar minim garantat şi care a acumulat pe indicatorii de bunăstare un punctaj mai mic decît cel stabilit pentru evaluarea bunăstării familiei;        copil – persoană care nu a atins vîrsta de 18 ani. Se aplică un statut juridic similar și persoanei care urmează o formă de învățămînt cu frecvență (inclusiv pentru perioadele de vacanță) pînă la finalizarea studiilor, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani, precum și în perioada de la data de finalizare a învățămîntului general pînă la 1 septembrie a aceluiași an;         solicitant –  unul dintre membrii familiei cu capacitate deplină de exerciţiu, care depune solicitarea de acordare a ajutorului social. Solicitarea poate fi depusă în numele familiei de către ocrotitor sau altă persoană, împuternicită în modul corespunzător, dacă asupra tuturor membrilor familiei cu capacitate deplină de exercițiu a fost instituită o măsură de... Mon, 18 Dec 2017 09:07:52 +0200 CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE http://razeni.md/ro/topost/449   1. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:     familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie.     [Pct.1 noţiunea în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     [Pct.1 noţiunea modificată prin HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]     familie defavorizată – familie care are un venit global mediu lunar mai mic decît venitul lunar minim garantat şi care a acumulat pe indicatorii de bunăstare un punctaj mai mic decît cel stabilit pentru evaluarea bunăstării familiei;     [Pct.1 noţiunea introdusă prin HG967 din 14.11.17, MO399-410/17.11.17 art.1077]     copil – persoană care nu a atins vîrsta de 18 ani. Se aplică un statut juridic similar și persoanei care urmează o formă de învățămînt cu frecvență (inclusiv pentru perioadele de vacanță) pînă la finalizarea studiilor, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani, precum și în perioada de la data de finalizare a învățămîntului general pînă la 1 septembrie a aceluiași an;     [Pct.1 noţiunea  în redacţia HG967 din 14.11.17, MO399-410/17.11.17 art.1077]     solicitant –  unul dintre membrii familiei cu capacitate deplină de exerciţiu, care depune solicitarea de... Mon, 18 Dec 2017 09:05:35 +0200 ANUNȚ ÎM „ APĂ-CANAL RĂZENI” http://razeni.md/ro/topost/441                                                                                                ANUNT!!! SE ADUCE LA CUNOSTINTA CONSUMATORILOR   DE APĂ DE LA FÎNTÎNA  ARTEZIANĂ NR.3027 (SOVHOZ) Si  FÎNTÎNA ARTEZIANĂ NR.3142 (BRIGADA NR.1), CĂ LUNI 18 DECEMBRIE 2017, VA FI ÎNTRERUPTĂ  FURNIZAREA APEI, IN LEGATURĂ  CU EFECTUAREA LUCRĂRILOR  PLANIFICATE LA  FÎNTÎNILE ARTEZIENE  MENTIONATE.   ADMINISTRAȚIA                           IM” APĂ-CANAL  RĂZENI” Thu, 14 Dec 2017 16:15:50 +0200 Anunț! ÎM „Apa Canal Răzeni” http://razeni.md/ro/topost/439 Se aduce la cunoștința consumatorilor de apă de la Fîntîna arteziană nr. 2634, pe străzile unde locuiesc cetățenii: Bivol Tudor Pavel, Nepotu Andrei Luca, Crețu Grigore Spiridon, Alii Ion Anton, Cotorbai Ion Petru,  Suhan Ilie Filip,  Duminică, 10 decembrie și Luni, 11 decembrie 2017, va fi întreruptă furnizarea apei, în legătură cu verificarea traseelor de apă pe străzile menționate. Administrația ÎM „Apa Canal Răzeni”. Fri, 08 Dec 2017 19:46:47 +0200 Vă invităm la dezbateri publice pe marginea proiectelor de decizii pentru Ședința ordinară a Consiliului comunal Răzeni din 08 decembrie 2017 http://razeni.md/ro/topost/438 Proiectele de decizii pot fi gasite pe următoarea adresă:http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/informatii-consiliul-local/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie Fri, 08 Dec 2017 11:09:56 +0200 Consiliul Local de Tineri Răzeni a efectuat ultima activitate a proiectului "Cu Un Pas Mai Siguri", http://razeni.md/ro/topost/442 Pe data de 6 decembrie, în incinta Liceului Teoretic "Ion Pelivan", Consiliul Local de Tineri Răzeni a efectuat ultima activitate a proiectului "Cu Un Pas Mai Siguri", distribuirea de pliante informative și reflectorizante, donate de către AO "Eco-Răzeni", în rândul elevilor din clasele a I-a. Această activitate a fost realizată in cadrul rundei a XV-a a Programului de granturi mici pentru tineri desfășurată cu suportul financiar oferit de Fundația Est-Europeană Moldova, Consiliului Raional Italieni, Fondului Pentru Tineri Ialoveni și a Primăriei Răzeni. Autor: Consiliul Local de Tineri Răzeni   Wed, 06 Dec 2017 16:39:51 +0200 Activitate de sensibilizare a elevilor și șoferilor cu privire la siguranța traficului rutier „Cu Un Pas Mai Siguri” http://razeni.md/ro/topost/443 Pe data de 29 noiembrie Consiliul Local de Tineri Răzeni au organizat o activitate de sensibilizare a elevilor și șoferilor cu privire la siguranța traficului rutier. Acestă activitate a fost realizată în cadrul proiectului „Cu Un Pas Mai Siguri” din runda a XV-a a Programului de granduri mici pentru tineri, desfășurată datorită suportului financiar oferit de fundația Est-Europeană Moldova, Consiliului Raional Ialoveni, AO “Eco-Răzeni” și a Fondului Pentru Tineri Ialoveni. De asemenea, ținem să menționăm ca activitatea a avut loc datorită ajutorului din partea APL Răzeni și Inspectoratul de poliție Ialoveni, reprezentat de șeful de post al comunei Răzeni, inspector superior- Răducan Vitalie. Autor: Consiliul Local de Tineri Răzeni Wed, 29 Nov 2017 08:56:26 +0200 Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului comunal din 08.12.2017 http://razeni.md/ro/topost/437 Fri, 24 Nov 2017 10:51:28 +0200 Proiectului "Prin valori- mai aproape de baștină" http://razeni.md/ro/topost/444 Pe data de 21 noiembrie Consiliul Local de Tineri a distribui în rândul localnicilor broșuri ce conțin informații despre comuna Răzeni, cu ocazia Hramului localității. Suntem bucuroși că oamenii au salutat inițiativa și au fost plăcut surprinși de materialul distribuit. Ținem să menționăm că această activitate a fost realizată în cadrul proiectului "Prin valori- mai aproape de baștină" , runda a XV-a a Programului de granturi mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni, implementat cu suportul financiar oferit de Consiliul Raional Ialoveni, Fundația Est-Europeana, din resursele Guvernului Suediei. Autor: Consiliul Local de Tineri  Tue, 21 Nov 2017 10:29:31 +0200 Broșură informativă comuna Răzeni http://razeni.md/ro/topost/436 Mon, 20 Nov 2017 08:34:47 +0200 Instalarea denivelărilor artificiale pentru limitarea vitezei în satul Răzeni http://razeni.md/ro/topost/445 Pe data de 15 noiembrie, pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, din comuna Răzeni de catre angajatii S.A. Drumuri-Ialoveni au fost instalate denivelări artificiale pentru limitarea vitezei la două treceri de pietoni. Această activitate a fost realizată în cadrul poiectului "Cu un pas mai siguri!”, runda a XV-a a Programului de granturi mici a Fondului Pentru Tineri Ialoveni, implementat cu suportul financiar oferit de Consiliul Raional Ialoveni, Fundația Est-Europente, din resursele Guvernului Suediei și cu suportul primăriei comunei Răzeni. Autor: Consiliul Local de Tineri Răzeni Wed, 15 Nov 2017 10:44:20 +0200 Anunț ODIMM a lansat primul Concurs de granturi din cadrul Programului pentru femeile antreprenoare. Termenul limită de aplicare este de 30 noiembrie 2017. http://razeni.md/ro/topost/435 Tue, 14 Nov 2017 11:21:23 +0200 AVIZ DE ANGAJARE-Specialist în probleme de contabilitate, Primăria comunei Răzeni. http://razeni.md/ro/topost/434 Fri, 10 Nov 2017 10:22:20 +0200 Anuț ÎM „Apa-Canal Răzeni” http://razeni.md/ro/topost/433 Vă informăm că în legătură cu pregătirea apeductelor pentru aprovizionarea cu apă, vor fi deconectate temporar conform graficului: 06 -07 noiembrie 2017 Apeductul 3142(parc) și Apeductul 3027(Sovhoz); 07-08 noimbrie 2017 Apeductul 3156(ferma) și Apeductul 2097(Roșca); 08-09 noiembrie 2017 Apeductul 3509(stadion); 09-10 noiembrie 2017 Apeductul nou 2013 și Apeductul 2634 (postanția).                                 Administrația ÎM „Apa-Canal Răzeni” Mon, 06 Nov 2017 14:19:25 +0200 Festivalul de Folclor și Muzică Folk „Gustul pîinii de acasă” ediția nr.1 http://razeni.md/ro/topost/440     Sun, 22 Oct 2017 11:32:06 +0300 Expoziție de fotografii cu genericul " Prin muncă omul e slăvit" din cadrul Festivalului de Folclor și Muzică Folk "Gustul pâinii de acasa" http://razeni.md/ro/topost/446 Consiliul Local de Tineri Răzeni a organizat în cadrul Festivalului de Folclor și Muzică Folk "Gustul pâinii de acasa" o expoziție de fotografii cu genericul " Prin muncă omul e slăvit". Mulțumim tuturor consătenilor care s-au implicat cu fotografii din albumul familiei. Ținem să menționăm că această activitate a fost realizată în cadrul proiectului "Prin valori- mai aproape de baștină" , runda a XV-a a Programului de granturi mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni, implementat cu suportul financiar oferit de Consiliul Raional Ialoveni, Fundația Est-Europeana, din resursele Guvernului Suediei. Autor: Consiliul Local de Tineri Răzeni Sun, 22 Oct 2017 10:50:18 +0300 ANUNT cu privire la organizarea Săptămînii de prevenire a intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică 04-09 septembrie 2017. http://razeni.md/ro/topost/432 Mon, 11 Sep 2017 08:34:58 +0300 Se convoacă ședința ordinară a consiliului comunal pentru vineri, 08 septembrie 2017 la orele 18-00, cu următoarea ordine de zi: http://razeni.md/ro/topost/430 1. Cu privire la ridicarea înainte de termen, a  mandatului de consilier  comunal     Răzeni.     Raportor Dna Nina Borta , secretarul consiliului  comunal  Răzeni 2. Privind  realizarea măsurilor de accesibilitate la infrastructura socială a     persoanelor cu dezabilităţi.     Raportor Dl Ion Creţu, primarul comunei. 3. Despre elaborarea şi implementarea proiectelor investiţionale în teritoriul     comunei.     Raportor Dl Ion Creţu, primarul comunei. 4. Cu privire la unele modificări la bugetul local.     Raportor Dna Tatiana Titica, contabil – şef al Primăriei. 5. Cu privire la operarea unor modificări în decizia   Consiliului local Nr.4/4 din     09.06.2017  “Cu privire la alocarea unor mijloace financiare”.      Raportor Dna Tatiana Titica, contabil – şef al Primăriei. 6. Cu privire la  alocarea unor mijloace financiare.     Raportor Dl Eugeniu Gurău.     Coraportor dna Tatiana Titica 7. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia consiliului local Nr.4/7 din      23.09.2016 „Despre aprobarea tarifului pentru evacuarea  gunoiului  menager şi     a regulamentului cu privire la menţinerea curăţeniei în teritoriul comunei     Răzeni.     Raportor Dl Eugeniu Gurău, viceprimarul comunei. 8. Despre efectuarea tăierilor  în  unele  parcele forestiere ale  Primăriei.     Raportor Dl Ion Munteanu , pădurar. 9. Cu privire la formarea bunului imobil... Fri, 08 Sep 2017 11:50:42 +0300 ANUNȚ DE ANGAJARE http://razeni.md/ro/topost/431 Fri, 01 Sep 2017 11:49:51 +0300 Proiecte de decizii pentru ședinta Consiliului comunal Răzeni din 08 septembrie 2017 http://razeni.md/ro/topost/429 Fri, 25 Aug 2017 11:48:18 +0300 ANUNȚ: ÎM „Apă- Canal Răzeni”, vă informează : Pe parcursul zilei de 21.08.2017 va fi sistată alimentarea cu apă potabilă de la Turnul de apa nr. 3142(parc). http://razeni.md/ro/topost/428 ANUNȚ! ÎM  „Apă- Canal Răzeni”, vă informează : Pe parcursul zilei de 21.08.2017  va fi sistată alimentarea cu apă potabilă de la Turnul de apa nr. 3142(parc). Vă mulțumim pentru înțelegere. Fri, 18 Aug 2017 16:38:53 +0300 CTAS Ialoveni, aviz de informare privind stabilirea alocațiilor nominale de stat pentru merite deosebite față de stat. http://razeni.md/ro/topost/423 Thu, 06 Jul 2017 11:37:07 +0300 CTAS Ialoveni, aviz de informare privind stabilirea indemnizației adresate familiilor cu copii de către alte autorități. http://razeni.md/ro/topost/422 Thu, 06 Jul 2017 11:33:11 +0300 CTAS IOaloveni, aviz de informare privind actele anexate la cererea de stabilire a alocației pentru copii cu grad de dizabilitate ce nu au atins vîrsta de 18 ani. http://razeni.md/ro/topost/421 Thu, 06 Jul 2017 11:25:05 +0300 CTAS Ialoveni, aviz de informare privind condițiile de stabilire a alocațiiloe sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni. http://razeni.md/ro/topost/420 Thu, 06 Jul 2017 11:23:12 +0300 CTAS Ialoveni, aviz de informare privin condițiile de stabilire a îndemnizației unice la nașterea copilului. http://razeni.md/ro/topost/419 Thu, 06 Jul 2017 11:20:53 +0300 CTAS Ialoveni, aviz de informare privind conditiile de stabilire a indemnizației lunare pentru cresterea și îngrijirea copilului pînă la virsta de 3 ani. http://razeni.md/ro/topost/418 Thu, 06 Jul 2017 11:16:12 +0300 CTAS Ialoveni, aviz de informare privind condițiile de stabilire a îndemnizatiei de materrnitate. http://razeni.md/ro/topost/417 Thu, 06 Jul 2017 11:13:10 +0300 CTAS Ialoveni, privind condițiile de stabilire a îndemnizației paternale. http://razeni.md/ro/topost/416 Thu, 06 Jul 2017 11:11:04 +0300 CTAS Ialoveni, privind ajutorul de deces. http://razeni.md/ro/topost/415 Thu, 06 Jul 2017 11:04:50 +0300 CTAS Ialoveni, privind tuturor beneficiarii de prestații sociale. http://razeni.md/ro/topost/414 Thu, 06 Jul 2017 11:00:54 +0300 CTAS Ialoveni, aviz privind ridicarea pensiei, alocațiilor sociale de stat și alte prestații sociale vor putea ridica banii de la orice oficiu poștal. http://razeni.md/ro/topost/413 Thu, 06 Jul 2017 10:57:30 +0300 CTAS Ialoveni, documente anexate la cererea pentru stabilirea pensiei de urmas . http://razeni.md/ro/topost/412 Thu, 06 Jul 2017 10:53:40 +0300 CTAS Ialoveni, documente anexate la cererea pentru stabilirea pensiei de dizabilitate. http://razeni.md/ro/topost/411 Thu, 06 Jul 2017 10:48:48 +0300 CTAS Ialoveni, documentele anexate la cererea pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă. http://razeni.md/ro/topost/410 Thu, 06 Jul 2017 10:45:02 +0300 CTAS Ialoveni, privind îndemnizațiile pentru îngrijirea copilului bolnav a fost prelungit . http://razeni.md/ro/topost/409 Thu, 06 Jul 2017 10:43:01 +0300 CTAS Ialoveni, Aviz de informare privind aprobarea cuantumului salariului mediul pe economie. http://razeni.md/ro/topost/408 Thu, 06 Jul 2017 10:39:27 +0300 CASA TERITORIALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE IALOVENI, În atenția agenților economici CTAS Ialoveni vă prezință informația despre unele categorii din clasificatorul persoanelor asigurate care vor fi utilizate la completarea declarațiilor REV 5 http://razeni.md/ro/topost/407 Thu, 06 Jul 2017 10:25:20 +0300 CASA TERITORIALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE IALOVENI, În atenția agenților economici. http://razeni.md/ro/topost/406 Thu, 06 Jul 2017 10:21:21 +0300 CASA TERITORIALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE IALOVENI, Aviz de informare despre termenul de prezentare a declarației privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.și declarației persoanei asigurate. http://razeni.md/ro/topost/405 Thu, 06 Jul 2017 10:04:23 +0300 Proiectul „EcoDecor-acasă-i cel mai bine!” http://razeni.md/ro/topost/447 Consiliul Local de Tineret Răzeni a implementat în perioada mai-iunie 2017 proiectul „EcoDecor-acasă-i cel mai bine!” din cadrul rundei a XIV-a a Programului de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni. S-au realizat un șir de activități care au avut ca scop sporirea gradului de înțelegere și conștientizare a oamenilor din comuna Răzeni privitor la politicile de ocrotire a mediului ambiant și crearea unui climat favorabil de trai. Astfel, am vopsit panoul de... la intrarea în sat, am amplasat 3 panouri informative și, nu în ultimul rând, am pictat cele două stații din comună. Cele enumerate mai sus nu ar fi fost realizate fără suportul financiar oferit de Fondul pentru Tineri Ialoveni și Primăria Comunei Răzeni. De asemenea, suntem recunoscători voluntarilor pentru implicarea activă și pictorului pentru profesionalism și originalitate. Autor: Consiliul Local de Tineret Răzeni Tue, 20 Jun 2017 10:58:42 +0300 Instalarea urnelor în cadrul Proiectului ”Ora Eco” http://razeni.md/ro/topost/448 Consiliul Local de Tineri Răzeni continua implimentarea proiectelor in localitate. Săptămâna trecuta s-a desfașurat cea din urma activitate a proiectului ”Ora Eco” din cadrul rundei a XIV-a a Programului de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni. Datorită voluntarilor care au gasit timp liber pentru a ne ajuta, am instalat pe strada principală urne de care vor putea beneficia intreaga populație a comunei Răzeni. Mulțumim în primul rând tinerilor activi și Primăriei Comunei Răzeni atât pentru sprijin,motivare,precum și pentru suportul financiar acordat. Autor: Consiliul Local de Tineri Răzeni Fri, 16 Jun 2017 11:07:20 +0300 O nouă cladire pentru cantina de ajutor social al Asociației Obșteasti "Eco-Răzeni" http://razeni.md/ro/topost/404 Asociația Obștească "Eco-Răzeni" planifică să construiască la Răzeni o nouă clădire pentru cantina de ajutor social cu suportul financiar al donatorilor externi. Edificiul va avea două nivele cu o suprafață totală de circa 880 m2 și va cuprinde: bucătăria întreprinderii sociale "Floare de cireș", sala cu mese pentru deservirea beneficiarilor cantinei de ajutor social, săli de instruire, oficii pentru angajații Eco-Răzeni și cămin pentru beneficiarii programului de instruire la locul de muncă. Întreprinderea Floare de cireș și Eco-Răzeni are 25 de salariați și 11 ucenici, dintre care 50% sunt tineri cu dizabilități. Eco-Răzeni a fost fondat în decembrie 1998 și implementează la moment trei programe: Fondul pentru Tineri Ialoveni (raional), Antreprenoriat social (național) și Instruirea la locul de muncă și angajarea asistată a tinerilor cu dizabilități (național), inclusiv un serviciu social (cantina de ajutor social). Pentru a putea construi un edificiu nou, Asociația Obștească "Eco-Răzeni" are nevoie de contribuţia comunităţii noastre prin alocarea unui teritoriu necesar construcţiei, astfel solicităm opinia locuitorilor comunei Răzeni privitor  la acest proiect şi posibila amplasare a viitoarei clădiri necesare pentru desfăşurărea activităţii Asociației Obșteşti "Eco-Răzeni".   Wed, 14 Jun 2017 11:41:21 +0300