Primăria comunei Răzeni https://razeni.md Proiecte de decizie pentru ședinta ordinară a consiliului local Răzeni din 23.12.2022 https://razeni.md/ro/topost/569 Fri, 16 Dec 2022 10:08:14 +0200 Anunț Radiere Gospodării Țărănești https://razeni.md/ro/topost/568   Anunț Radiere Gospodării Țărănești Listă Gospodării Țărănești Fri, 23 Sep 2022 10:16:55 +0300 Proiecte de decizie pentru ședinta ordinară a consiliului local Răzeni din 30.09.2022 https://razeni.md/ro/topost/567 Thu, 22 Sep 2022 17:00:35 +0300 Proiecte de decizie pentru ședinta ordinară a consiliului local Răzeni din 15.04.2022 https://razeni.md/ro/topost/566 Wed, 06 Apr 2022 13:57:32 +0300 Proiecte de decizie pentru sedința extraordinară a consiliul comunal Răzeni din 06.04.2022 https://razeni.md/ro/topost/565 Tue, 05 Apr 2022 09:06:46 +0300 Plan de gestionare a patrimoniului public al APL Răzeni https://razeni.md/ro/topost/561 Plan de gestionare a patrimoniului public al APL Răzeni Tue, 21 Dec 2021 15:38:49 +0200 PLAN DE GESTIONARE A PATRIMONIULUI PUBLIC APL RĂZENI (2021 – 2024) https://razeni.md/ro/topost/554 PLAN DE GESTIONARE A PATRIMONIULUI PUBLIC APL RĂZENI (2021 – 2024) Thu, 16 Dec 2021 13:50:25 +0200 Anunţ Concurs! Director al instituţiei de învăţământ preșcolar Grădinița numărul 1 Ghiocel https://razeni.md/ro/topost/542 Primăria comunei Răzeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director ai instituției de învățământ preșcolar Grădinița nr.1 Ghiocel, după cum urmează: La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin doi ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ depun personal sau prin reprezentant la secretariarul primăriei în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte: 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament; 2. copia actului de identitate; 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; 4. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic; 5. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice; 6.  copia carnetului de muncă autentificat; 7. curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament; 8. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă... Wed, 14 Jul 2021 15:41:43 +0300 Anunţ Concurs! Director al instituţiei de învăţământ preșcolar Grădinița numărul 2 Alunelul https://razeni.md/ro/topost/541 Primăria comunei Răzeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al instituției de învățământ preșcolar Grădinița nr.2 Alunelul, după cum urmează: La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin doi ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ depun personal sau prin reprezentant la secretariarul primăriei în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte: 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament; 2. copia actului de identitate; 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; 4. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic; 5. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice; 6.  copia carnetului de muncă autentificat; 7. curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament; 8. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă... Wed, 14 Jul 2021 15:38:42 +0300 Anunţ Concurs! Director al instituţiei de învăţământ preșcolar Grădinița Buburuza, Mileștii Noi https://razeni.md/ro/topost/540 Primăria comunei Răzeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director ai instituției de învățământ preșcolar Grădinița Buburuza, Mileștii Noi, după cum urmează: La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin doi ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ depun personal sau prin reprezentant la secretariarul primăriei în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte: 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament; 2. copia actului de identitate; 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; 4. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic; 5. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice; 6.  copia carnetului de muncă autentificat; 7. curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament; 8. certificatul medical care atestă faptul că persoana este... Wed, 14 Jul 2021 15:38:20 +0300 Proiete de decizie pentru Consiliul comunal Razeni din 18.06.2021 https://razeni.md/ro/topost/539 Thu, 17 Jun 2021 17:09:42 +0300 Planul de achiziție pentru anul 2021 https://razeni.md/ro/topost/538 Wed, 21 Apr 2021 14:32:37 +0300 Proiecte de decizie pentru consiliul din 02.04.2021 https://razeni.md/ro/topost/537 Fri, 26 Mar 2021 19:34:36 +0200 Proiecte de decizie pentru consiliul din 18.12.2020 https://razeni.md/ro/topost/535 Thu, 10 Dec 2020 13:24:00 +0200 Proiecte de decizie pentru consiliul din 13.11.2020 https://razeni.md/ro/topost/534 Tue, 10 Nov 2020 10:35:24 +0200 Întreruperi de furnizare a apei https://razeni.md/ro/topost/533 Mon, 05 Oct 2020 17:20:58 +0300 Proiecte de decizie pentru consiliul comunal Razeni 18.09.2020 https://razeni.md/ro/topost/532 Tue, 08 Sep 2020 09:47:11 +0300 Anunț ÎM Apă Canal Răzeni https://razeni.md/ro/topost/530 Fri, 14 Aug 2020 16:14:21 +0300 Primăria comunei Răzeni anunță concurs la funcția vacantă de secretar al Consiliului comunal Răzeni https://razeni.md/ro/topost/529 Data-limită de depunere a documentelor: 17.08.2020   Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:  Asigură activitatea organizatorică a Consiliului local, efectuarea lucrărilor de secretariat, accesul la informaţie, legalitatea actelor normative adoptate de consiliul local şi emise de primar. Organizează efectuarea controlului executării deciziilor consiliului şi dispoziţiilor primarului. Asigură buna funcţionare a primăriei.  Administrează sediul primăriei şi bunurile ei.  Acordă sprijin în activitatea organelor electorale la alegerile parlamentare şi locale, referendumurilor republicane şi locale. Asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului şi de dispoziţii ale primarului, informarea cetăţenilor referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise. Eliberează extrase sau copii din orice act din arhiva consiliului local. Înregistrează şi ţine evidenţa Asociaţiilor Obşteşti, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei. Înregistrează contractele de locaţiune, de arendă a bunurilor imobile. Ţinerea registrului de evidenţă a contractelor de locaţiune.   Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Munteanu Serghei Telefon: 0 (268) 74538 E-mail: razeniprimaria@gmail.com Web site: www.razeni.md Raion, oraș: s. Răzeni, IALOVENI Adresa: Republica Moldova, raionul Ialoveni, s. Răzeni, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 62 Tip de angajare: Pe perioada nedeterminată   Condiţiile de participare la concurs: a) deţine cetăţenia Republicii... Mon, 27 Jul 2020 20:59:49 +0300 Anunt! Distribuirea apei se va face peste o zi. https://razeni.md/ro/topost/528 Mon, 27 Jul 2020 19:36:04 +0300 Planul urbanistic general al comunei Răzeni https://razeni.md/ro/topost/527 Tue, 14 Jul 2020 14:57:06 +0300 Strategia de Dezvoltare Comunitară a comunei Răzeni pentru anii 2020-2025 https://razeni.md/ro/topost/526 Găsiți strategia aici Tue, 14 Jul 2020 14:27:36 +0300 Proiecte de decizie pentru Consiliul comunal Razeni din 10 iulie 2020 https://razeni.md/ro/topost/525 Wed, 01 Jul 2020 11:33:10 +0300 AUDIEREA PUBLICĂ a proiectului Strategiei de Dezvoltare Comunitară a comunei Răzeni pentru anii 2020-2025 https://razeni.md/ro/topost/524   Proiectul puteti sa-l vedeti aici Fri, 26 Jun 2020 14:42:40 +0300 Strategia de Dezvoltare Comunitară a comunei Răzeni pentru anii 2020-2025 https://razeni.md/ro/topost/523 Accesati Strategia de Dezvoltare Comunitară a comunei Răzeni pentru anii 2020-2025   Cuprins Lista de figuri 5 Lista de tabele. 5 1.     Introducere și rezumat executiv. 6 1.1.      Fișa de rezumat PSM.. 6 1.2.      Contextul național și regional 6 1.3.      Comisia și echipele PSM.. 7 1.4.      Aprobarea consiliului local 8 2.     Introducere în planificarea strategică. 9 2.1.      Dezvoltarea metodologiei de pregătire a planului strategic. 9 2.2.      Cadrul juridic și instituțional privind dezvoltarea comunitară. 9 2.3.      Informații generale despre comunitate. 9 3.     Profilul și analiza comunității 11 3.1.      Caracteristici geografice și de mediu.. 11 3.1.1.      Caracteristici fizico-geografice. 11 3.1.2.      Planificare spațială. 12 3.1.3.      Resurse naturale. 13 3.1.4.      Factorii de poluare a mediului 15 3.2.      Demografie. 16 3.2.1.      Potențialul uman. 16 3.2.2.      Forța de Muncă. 18 3.3.      Servicii Sociale. 19 3.3.1.      Caracteristicile grupurilor vulnerabile. 19 3.3.2.      Servicii Sociale. 21 3.4.      Economia. 28 3.4.1.      Structura de afaceri a economiei locale și a domeniului de afaceri 28 3.4.2.      Sectorul Agriculturii 28 3.4.3.      Industria. 29 3.4.4.      Comerțul și serviciile. 29 3.4.5.      Principaliiagenți economici 29 3.5.      Infrastructura. 31 3.5.1.      Infrastructura Utilităților Publice. 31 3.5.2.      Fondul locativ. 32 3.6.      Buna guvernare și management 34 3.6.1.      Gestionarea administrativă. 34 3.6.2.      Bugetul Local 36 3.6.3.      Societatea civilă. 39 3.7.      Analiza... Wed, 24 Jun 2020 14:21:45 +0300 Proiecte de decizie pentru consiliul din 20.03.2020 https://razeni.md/ro/topost/519 Fri, 20 Mar 2020 09:02:12 +0200 Perceptor fiscal Primăria com. Răzeni, raionul Ialoveni https://razeni.md/ro/topost/522 Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier); impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni); taxa pentru amenajarea  teritoriului, percepută de la  gospodăriile ţărăneşti (de fermier); taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială Condiţiile de participare la concurs: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau... Wed, 11 Mar 2020 15:36:28 +0200 Specialist relații funciare și cadastru https://razeni.md/ro/topost/521 Data-limită de depunere a documentelor: 30.03.2020   Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Ținerea cadastrului funciar al s. Răzeni, raionul Ialoveni, identificarea terenurilor și posesorii, asigurarea evidenței funciare și controlul de stat asupra folosirii raționale și protecției terenurilor.Dirijează și controlează respectarea Codului Funciar de către toți deținătorii de terenuri.Ia măsuri împotriva degradării ori aducerii în star de  neîntrebuințare a terenurilor, urmărește executarea lucrărilor de înbunătățire funciară, contribuie la conservarea unor lucrări care pot duce la degradarea sau folosirea nerațională a pămîntului conform Legislației în vigoare.   Condiţiile de participare la concurs: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual... Wed, 11 Mar 2020 15:27:54 +0200 Secretar al consiliului comunal Răzeni, raionul Ialoveni https://razeni.md/ro/topost/520 Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Asigurarea lucrului organizatoric al Consiliului local şi Primăriei comunei(înştiinţarea despre convocarea şedinţei Consiliului şi a Comisiilor de specialitate, întocmirea, avizarea şi verificarea legalităţii actelor emise de Consiliu şi Primar, organizarea lucrului de secretariat, întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului, elaborarea programelor anuale, trimestriale şi lunare de activitate, transparenţa în activitate. Aducerea la cunoştinţa publică a deciziilor Consiliului şi dispoziţiilor cu caracter general ale Primarului); Sarcinile de bază: Asigură activitatea organizatorică a Consiliului local, efectuarea lucrărilor de secretariat, accesul la informaţie, legalitatea actelor normative adoptate de consiliul local şi emise de primar. Organizează efectuarea controlului executării deciziilor consiliului şi dispoziţiilor primarului. Asigură buna funcţionare a primăriei. Administrează sediul primăriei şi bunurile ei. Acordă sprijin în activitatea organelor electorale la alegerile parlamentare şi locale, referendumurilor republicane şi locale. Asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului şi de dispoziţii ale primarului, informarea cetăţenilor referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise. Eliberează extrase sau copii din orice act din arhiva consiliului local. Înregistrează şi ţine evidenţa Asociaţiilor Obşteşti, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei. Înregistrează contractele de locaţiune, de arendă a bunurilor imobile. Ţinerea registrului de evidenţă a contractelor de... Tue, 10 Mar 2020 17:30:36 +0200 Spre atenția locuitorilor comunei Răzeni https://razeni.md/ro/topost/518 Wed, 26 Feb 2020 16:52:05 +0200 Seminar cu tematica: Particularitățile lucrărilor culturilor de câmp în condițiile anului 2019-2020 https://razeni.md/ro/topost/517 Prin prezenta, administrația raionului Ialoveni vă informează, că marți, 25 februarie 2020, cu incepere de la orele 9:30 în incinta Consiliului raional Ialoveni, sala mare de ședințe, va avea loc un seminar organizat de Serviciul Agricultură cu tematica: ,, Particularitățile lucrărilor culturilor de câmp in condițiile anului 2019-2020. Pentru mai multe detalii vezi -> anunt-02.19.2020 Wed, 19 Feb 2020 16:03:46 +0200 Proiect de decizie 1/1 https://razeni.md/ro/topost/516 Fri, 03 Jan 2020 08:11:58 +0200 Proiecte de decizie pentru consultari publice https://razeni.md/ro/topost/515 Fri, 06 Dec 2019 17:45:20 +0200 Angajăm specialist în reglementarea relațiilor funciare https://razeni.md/ro/topost/514 Primăria Răzeni Raionul Ialoveni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în relații funciare și cadastru. Accesează -> Cerințe concurs Tue, 03 Dec 2019 17:13:50 +0200 Proiect de decizie nr 2/1 din 22 noiembrie https://razeni.md/ro/topost/513 Wed, 20 Nov 2019 10:29:14 +0200 Convocarea consiliului comunal Razeni 15.11.2019 ora 15:00 https://razeni.md/ro/topost/512 Wed, 13 Nov 2019 12:06:40 +0200 Post vacant https://razeni.md/ro/topost/511 Mon, 21 Oct 2019 13:02:21 +0300 Notificare vanzare https://razeni.md/ro/topost/509 Notificare privind oferta de vânzare a cotei părţi din bunul imobil Dnl Pelivan Constantin şi dna Pelivan Efimia, având calitate de coproprietari devălmaşi a cotei părţi în mărime de- 52,34% din construcţia agroindustrială- bunul imobil cu numărul cadastral- 2334110.667.01, amplasat în comuna Răzeni, r-nul Ialoveni, extravilan, ca persoane obligate în temeiul prevederilor art. 1143-1150 Cod Civil a Republicii Moldova, înaintează Coproprietarilor ce deţin drept de proprietate în cote părţi din edificiul ,,Frigider,,- construcţie agroindustrială, număr cadastral- 2334110.667.01, conform procesului verbal nr. 3 din 10 septembrie 1997, al comisiei de Privatizare a Patrimoniului Cooperativei Agricole ,,Plai,, satul Răzeni, r-nul Ialoveni, oferta de vânzare în mărime de – 52,34% (cincizeci şi doi întregi, treizeci şi patru zecimi) din construcţia agroindustrială ,,Frigider,, număr cadastral- 2334110.667.01 , la preţul de 15000 (cincisprezece mii) euro. Coproprietarii ce intenţionează realizarea dreptului de preemţiune la cumărare sunt obligaţi să-şi manifeste intenţia prin declaraţie scrisă, în termen de 30(treizeci) zile din data publicării în Monitorul Oficial şi pe site-ul primăriei Răzeni (www.razeni.md), în adresa notarului Vizant Mariana, cu sediul mun. Chişinău, str. Puşkin 26, of. 207 Publicată la data de 20.09.2019 Fri, 20 Sep 2019 09:12:34 +0300 şedinţă extraordinară a consiliului pentru 13.09.2019, orele 18.00 https://razeni.md/ro/topost/508 Fri, 13 Sep 2019 17:22:47 +0300 Proiecte de decizie pentru consiliu 30.08.2019 https://razeni.md/ro/topost/506 Wed, 21 Aug 2019 21:58:49 +0300 Ialoveni Gaz https://razeni.md/ro/topost/505 /upload/Anunturi si noutati/Anunţ Ialoveni Gaz şi arderea miriştii.pdf Mon, 19 Aug 2019 09:26:54 +0300 Proiecte de decizie pentru consiliul din 14 iunie 2019 https://razeni.md/ro/topost/503 Thu, 30 May 2019 18:21:53 +0300 Directia deservire fiscala Ialoveni https://razeni.md/ro/topost/504 Thu, 16 May 2019 18:29:35 +0300 Proiecte de decizie pentru ședința extraordinară a consiliului local !!! https://razeni.md/ro/topost/502 Fri, 05 Apr 2019 18:17:25 +0300 Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante https://razeni.md/ro/topost/500 Wed, 27 Mar 2019 19:19:46 +0200 Informație Fisc https://razeni.md/ro/topost/501 Mon, 25 Mar 2019 14:25:31 +0200 RAPORT DE EXPERTIZA ANTICORUPTIE https://razeni.md/ro/topost/499 Tue, 12 Mar 2019 19:24:04 +0200 Proiect de decizie pentru consiliu din 15.03.2019 https://razeni.md/ro/topost/498 Tue, 12 Mar 2019 17:28:21 +0200 Chemare în şedinţă pentru vineri, 15.03.2019, 0rele 18.00 şi proiectele de decizii anexate. https://razeni.md/ro/topost/497 Tue, 12 Mar 2019 17:18:54 +0200 Se convoacă ședința extraordinară a consiliului comunal Răzeni pentru 16 ianuarie 2019. https://razeni.md/ro/topost/492 Proiectele de decizii pot fi gasite pe următoarea adresă :http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/informatii-consiliul-local/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie Tue, 15 Jan 2019 12:50:37 +0200