(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului comunal Răzeni pentru vineri , 18 decembriee 2015 la orele 18 - 00, cu următoarea ordine de zi

16-12-2015, 10:03

Dispoziție nr. 254

din 15 decembrie 2015

Despre convocarea ședinței

extraordinare a consiliului local.

În corespundere cu art. 32(2) și art. 16(4) ale Legii privind Administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006, primarul comunei emite următoarea

DISPOZIȚIE:

1). Se convoacă ședința extraordinară a consiliului comunal Răzeni pentru vineri, 18 decembrie 2015 la orele 18-00, cu următoaarela ordine de zi:

1.Despre aprobarea bugetului comunei pentru 2016, în prima lectură.

Raportor Dna Tatiana Titica, contabil-șef.

2.Despre privatizarea loturilor pomicole.

Raportor Dl Petru Munteanu, specialist în cadastru.

3.Despre aprobarea bugetului comunei pentru anul pentru anul 2016 în lectura a doua.

Raportor Dna Titica Tatiana, contabil-șef al Primăriei.

2). Responsabil de executarea prezentei dispoziții se desemnează secretarul consiliului local Dna Nina Borta.

3). Monitorizarea executării prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum personal.

Primar       Ion Crețu       

 

Proiectele de decizie le găsiți pe pagina următoare: http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/consiliul-local-214/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie