(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri de achiziții publice

Notificare vanzare

20-09-2019, 09:12

Statut Ofertă expirată

Notificare privind oferta de vânzare a cotei părţi din bunul imobil

Dnl Pelivan Constantin şi dna Pelivan Efimia, având calitate de coproprietari devălmaşi a cotei părţi în mărime de- 52,34% din construcţia agroindustrială- bunul imobil cu numărul cadastral- 2334110.667.01, amplasat în comuna Răzeni, r-nul Ialoveni, extravilan, ca persoane obligate în temeiul prevederilor art. 1143-1150 Cod Civil a Republicii Moldova, înaintează Coproprietarilor ce deţin drept de proprietate în cote părţi din edificiul ,,Frigider,,- construcţie agroindustrială, număr cadastral- 2334110.667.01, conform procesului verbal nr. 3 din 10 septembrie 1997, al comisiei de Privatizare a Patrimoniului Cooperativei Agricole ,,Plai,, satul Răzeni, r-nul Ialoveni, oferta de vânzare în mărime de – 52,34% (cincizeci şi doi întregi, treizeci şi patru zecimi) din construcţia agroindustrială ,,Frigider,, număr cadastral- 2334110.667.01 , la preţul de 15000 (cincisprezece mii) euro.

Coproprietarii ce intenţionează realizarea dreptului de preemţiune la cumărare sunt obligaţi să-şi manifeste intenţia prin declaraţie scrisă, în termen de 30(treizeci) zile din data publicării în Monitorul Oficial şi pe site-ul primăriei Răzeni (www.razeni.md), în adresa notarului Vizant Mariana, cu sediul mun. Chişinău, str. Puşkin 26, of. 207

Publicată la data de 20.09.2019