(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

ro

Arhiva deciziilor anterioare

arhivă

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2019
Nr. Titlu Tip Emitent Data
37 Cu privire la prelungirea contractului de prestiri servicii. Dispoziție Primaria 11.01.2019
38 Cu privire la transferul din serviciul prin cumul, in serviciu de baza. Dispoziție Primaria 11.01.2019
39 Cu privire la premiere. Dispoziție Primaria 11.01.2019
4 Cu privire la desfdgurarea procedurii de evaluare a performan{elor profesionale ale funcfionarilor publici, Dispoziție Primaria 16.01.2019
1 PROCES al gedinlei consiliului VERBAL Nr.l extraordinare a comr,lnal Rdzeni Decizie Consiliu Local 16.01.2019
1/1 Cu privire la corelarea bugetului Primiriei comunei Rizeni, pentru anul 2019. Decizie Consiliu Local 16.01.2019
1/2 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Decizie Consiliu Local 16.01.2019
1/3 Cu privire la unele rectificiri la bugetul local al Primiriei comunei Rizeni, pentru anul 2019. Decizie Consiliu Local 16.01.2019
1/4 Cu privire la modificarea deciziei consiliului comunal Răzeni nr 6/7 21.12.2018 "Cu privire la salarizare" Decizie Consiliu Local 16.01.2019
1/5 Cu privire la operarea unor modificări în decizia consiliului local nr 6/21 din 21.12.2018 Decizie Consiliu Local 16.01.2019
40 Cu privire la incetarea raportului de servici Dispoziție Primaria 17.01.2019
41 Cu privire Ia angajarea in serviciu. Dispoziție Primaria 17.01.2019
42 Despre angajarea pe contract de servicii. Dispoziție Primaria 17.01.2019
43 Cu privire la modificarea dispozifiei Nr. 02p din 02 ianuarie 2019 cu privire la prelungirea contractului de prestiri servicii. Dispoziție Primaria 18.01.2019
44 Cu privire la modificarea anexelor unor dispozifii. Dispoziție Primaria 18.01.2019
45 Cu privire la stabilirea suplimentului pentru Cumularea atribufiilor. Dispoziție Primaria 18.01.2019
5 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare' Dispoziție Primaria 18.01.2019
46 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță Dispoziție Primaria 18.01.2019
47 Cu privire la stabilirea conferirea categoriei de calificare . Dispoziție Primaria 18.01.2019
48 Cu privire la prelungirea contractului de prestiri servicii. Dispoziție Primaria 21.01.2019
49 Cu privire la indeplinirea atribuliilor specialistului in relalii funciare qi cadastru, pe durata concediului de boald. Dispoziție Primaria 21.01.2019
50 Cu privire Ia angajarea In serviciu. Dispoziție Primaria 22.01.2019
7 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 23.01.2019
8 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 25.01.2019
9 Cu privire Ia stabilirea locuirilor autorizate de desfigurare a intrunirilor cu alegdtorii. Dispoziție Primaria 25.01.2019
10 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 25.01.2019
51 Cu privire Ia indeplinirea obligafiitor Primarului. Dispoziție Primaria 25.01.2019
52 Cu privire la plata diferenfei la salariul stabilit. Dispoziție Primaria 28.01.2019
53 Cu privire la plata plnfii compensatorii la salariul calculat. Dispoziție Primaria 28.01.2019
54 Cu privire la plata plnfii compensatorii la salariul calculat. Dispoziție Primaria 28.01.2019
57 Cu privire la desfacerea contractului individual de munci. Dispoziție Primaria 30.01.2019
58 Cu privire la operarea unor modificări în dispoziția primarului comunei Nr. 43p din 18 ianuarie 2019 Dispoziție Primaria 31.01.2019
Pagina
  Februarie 2019
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  67p Cu privire la plata diferenței la salariul stabilit. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  67p Cu privire la plata diferenței la salariul stabilit. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  68p Cu privire la premiul anual pentru rezultatele activității anului 2018. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  59 Cu privire Ia angajarea In serviciu. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  60 Despre rechemarea din concediul ordinar. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  11 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  61p Cu privire la operarea unor modoficiri in dispozi[ia primarului Nr. 40p din 17.01.2019" Cu privire la incetarea raportului de serviciu". Dispoziție Primaria 01.02.2019
  62p Cu privire la operarea unor modificări în pct nr.2 al dispoziției primarului comunei nr.41p din 17.01.2019 "Cu privirea la angajare în serviciu" Dispoziție Primaria 01.02.2019
  63p Cu privire la operarea unor modificări Dispoziție Primaria 01.02.2019
  64p Cu privire la angajarea in serviciu. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  65p Cu privire la dispoziția nr.39p din 11.01.2019 Cu privire la premiere. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  66p Cu privire Ia plata pH{ii compensatorii Ia salariul calculat. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  66p Cu privire Ia plata plății compensatorii Ia salariul calculat. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  12 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 05.02.2019
  69p Cu privire la personal. Dispoziție Primaria 05.02.2019
  70p Cu privire Ia degreavare. Dispoziție Primaria 05.02.2019
  71p Cu privire la atribuirea treptei, clasei și coeficientului de salarizare. Dispoziție Primaria 05.02.2019
  13 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 05.02.2019
  74p Cu privire la stabilirea mărimii salariului. Dispoziție Primaria 12.02.2019
  15 Cu privire la plasamentul de urgență a copilului aflat în situație de risc. Dispoziție Primaria 15.02.2019
  16 Cu privire Ia plasamentul planificat a copilului aflat în situație de risc Dispoziție Primaria 18.02.2019
  17 Cu privire Ia constituirea comisiei lucrative Dispoziție Primaria 19.02.2019
  18 cu privire la luarea la evidență a copilului în situație de risc Dispoziție Primaria 19.02.2019
  19 cu privire Ia luarea la evidență a copilului în situație de risc. Dispoziție Primaria 19.02.2019
  20 Privind plasamentul de urgență al copiilor aflați în situație de risc. Dispoziție Primaria 20.02.2019
  76p Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific. Dispoziție Primaria 25.02.2019
  23g Cu privire Ia organizarea donării de sânge Dispoziție Primaria 26.02.2019
  23 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 28.02.2019
  24 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 28.02.2019
  77p Cu privire la încetarea raportului de serviciu. Dispoziție Primaria 28.02.2019
  78p Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță Dispoziție Primaria 28.02.2019
  79p Cu privire la acordarea sporului pentru performanță Dispoziție Primaria 28.02.2019
  80p Privind operarea unor modificări în dispoziția primarului Nr.75 p din 25.02.2019 "Cu privire la atribuirea treptei, clasei și coeficientului de salarizare". Dispoziție Primaria 28.02.2019
  81p Cu privire la acordarea sporului cu caracter specific. Dispoziție Primaria 28.02.2019
  Pagina
   Aprilie 2019
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   Pagina
    Mai 2019
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    Pagina
     Iunie 2019
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     Pagina
      Iulie 2019
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      Pagina
       August 2019
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Pagina
        Septembrie 2019
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        Pagina
         Octombrie 2019
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Pagina
          Noiembrie 2019
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Pagina
           Decembrie 2019
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           Pagina