(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

ro

Arhiva deciziilor anterioare

arhivă

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2017
Nr. Titlu Tip Emitent Data
01-p Privind încetarea raportului de serviciu Dispoziție Primaria 02.01.2017
02-p Despre angajarea pe contract de servicii, Dispoziție Primaria 03.01.2017
03-p Despre angajarea pe contract de servicii. Dispoziție Primaria 03.01.2017
04-p Despre acordarea concediului neplătit Dnei Tobultoc Evghenia. Dispoziție Primaria 04.01.2017
01 Despre instituirea comisiei pentru repartizarea lemnelor de foc pensionarilor, invalizilor și păturilor social-vulnerabile ale comunei. Dispoziție Primaria 09.01.2017
05-p Despre stabilirea suplimentului la salariu Dnei Nepotu Efrosinia Dispoziție Primaria 09.01.2017
06-p Despre acordarea indemnizatiei unice Dnei Maria Siritanu, in legatura cu incetarea raportului de serviciu. Dispoziție Primaria 09.01.2017
07-p Despre angajarea pe contract de servicii. Dispoziție Primaria 09.01.2017
02 Privind anularea curatelei Dlui Condrea Ion Dispoziție Primaria 12.01.2017
03 Cu privire la alocarea de mijloace financiare. Dispoziție Primaria 17.01.2017
04 Cu privire la operarea unor modificări în componența comisiei de disciplină a Primăriei Dispoziție Primaria 17.01.2017
08-p Despre prelungirea contractelor de servicii Dispoziție Primaria 20.01.2017
09-p Despre punerea in seama viceprimarului a unor obligatii de serviciu. Dispoziție Primaria 25.01.2017
10-p Cu privire la stabilirea sporului pentru performanta colectiva. Dispoziție Primaria 25.01.2017
11-p Privind stabilirea gradului de calificare. Dispoziție Primaria 25.01.2017
12-p Privind stabilirea gradului de calificare. Dispoziție Primaria 25.01.2017
05 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 26.01.2017
13-p Privind indeplinirea functiilor primarului in perioada concediului de boala. Dispoziție Primaria 30.01.2017
Pagina
  Februarie 2017
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  06 Despre convocarea sedintei extraordinare a consiliului local. Dispoziție Primaria 06.02.2017
  07 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 10.02.2017
  08 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 10.02.2017
  1/1 Privind corelarea bugetului aprobat pe anul 2017 Decizie Consiliu Local 10.02.2017
  1-2 Cu privire la rectificarea bugetului primăriei pe anul 2017 și alocarea mijloacelor financiare. Decizie Consiliu Local 10.02.2017
  1-3 Privind modificarea deciziei consiliului local nr. 6/10 din 09.12.2016. Decizie Consiliu Local 10.02.2017
  1-4 Privind stabilirea mărimii contribuției populației la implimentarea proiectului„Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat stradal” Decizie Consiliu Local 10.02.2017
  1-5 Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului local nr. 6/4 din 09.12.2016 Decizie Consiliu Local 10.02.2017
  01 Proces -verbal nr. 1 din 2017 al ședinței extraordinare a consiliului comunal Răzeni. Decizie Consiliu Local 10.02.2017
  09 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 13.02.2017
  14-p Privind modificarea dispozitiei primarului comunei Nr, 2 din 03.01.2017 Dispoziție Primaria 13.02.2017
  10 Privind plasamentul de urgenta al copiilor aflati in situatii de risc. Dispoziție Primaria 21.02.2017
  11 Cu privire la alocarea de mijloace financiare. Dispoziție Primaria 21.02.2017
  15-p Despre premierea anuala a personalului tehnic. Dispoziție Primaria 24.02.2017
  12 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 24.02.2017
  16-p Despre premiere. Dispoziție Primaria 27.02.2017
  13 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 27.02.2017
  Pagina
   Martie 2017
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   17-p Cu privire la numirea in functie a Dlui Munteanu Serghei. Dispoziție Primaria 01.03.2017
   14 Cu privire la alocarea mijloacelor financiar. Dispoziție Primaria 02.03.2017
   15 Cu privire la instituirea curatelei. Dispoziție Primaria 06.03.2017
   16 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 07.03.2017
   17 Cu privire la operarea unor modificari in componenta grupului de lucru pentru achizitii publice. Dispoziție Primaria 07.03.2017
   18 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 07.03.2017
   19 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 07.03.2017
   20 Despre convocarea sedintei ordinare a consiliului local. Dispoziție Primaria 10.03.2017
   18-p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Iulia Țîrchi, specialist pe percepere fiscală. Dispoziție Primaria 13.03.2017
   2/1 Privind executarea bugetului Primăriei în anul 2016. Decizie Primaria 17.03.2017
   2/2 Darea de seamă a șefului postului de poliție Răzeni pentru perioada de activitate -2016 Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/3 Privind activitatea Întreprinderii Municipale „Apă -Canal Răzeni” Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/4 Privind unele modificări la bugetul local Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/5 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/6 Cu privire la transmiterea bunurilor proprietate publică din gestiunea Primăriei Răzeni. Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/7 Cererea Dlui Tomșa Constantin cu privire la privatizarea lotului pomicol Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/8 Privind anularea graficii la terenurile cu numărul cadastral 2334325151 și 2334325150 Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/9 Cu privire la aprobarea „Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative și aprobarea formei procesului-verbal în sfera comunal-locativă în teritoriul comunei Răzeni, raionul Ialoveni” Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/10 Cererea Dnei Țurcan Ana de cumpărare a terenului aferent. Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/11 Cu privire la formarea bunurilor imobile a terenului zonelor de protecție a fîntînilor arteziene Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   02 Proces verbal nr. 2 din 17 martie 2017 al ședinței ordinare a consiliului comunal Răzeni Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   21 Privind unele modificări la bugetul local pe luna martie 2017 Dispoziție Primaria 17.03.2017
   19-p Cu privire la acordarea concediului ordinar, paznicului Gaidamul Ștefan Dispoziție Primaria 31.03.2017
   20-p Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu. Dispoziție Primaria 31.03.2017
   21-p Despre trecerea funcționarilor publici într-o treaptă de salarizare superioară Dispoziție Primaria 31.03.2017
   Pagina
    Aprilie 2017
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    22-p Despre acordarea concediului neplătit Dnei Evghenia Tobultoc Dispoziție Primaria 03.04.2017
    22 Cu privire la formarea comisiei de transmitere a bunurilor proprietate bublică. Dispoziție Primaria 04.04.2017
    23-p Despre suspendarea activității Instituției de Educație Timpurie a copiilor nr. 1 „Ghiocel” Dispoziție Primaria 04.04.2017
    24-p Despre acordarea concediului neplătit Dnei Tatiana Preda. Dispoziție Primaria 10.04.2017
    23 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 11.04.2017
    Pagina
     Mai 2017
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     Pagina
      Iunie 2017
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      Pagina
       Iulie 2017
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Pagina
        August 2017
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        Pagina
         Septembrie 2017
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Pagina
          Octombrie 2017
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Pagina
           Noiembrie 2017
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           Pagina
            Decembrie 2017
            Nr. Titlu Tip Emitent Data
            Pagina