Se convoacă ședința ordinară a consiliului comunal pentru vineri, 17 martie 2017 la orele 18-00, cu următoarea ordine de zi:

        În corespundere cu art.32(1) şi art.16(4) ale Legii privind Administraţia publică locală Nr.436 din 28.12.2006, primarul comunei emite următoarea   DISPOZIŢIE :       1). Se  convoacă  şedinţa     ordinară  a  consiliului   comunal   Răzeni  pentru   vineri  , 17 martie 2017  la  orele  18 - 00, cu următoarea ordine de zi:   1. Privind  executarea...

Se convoacă ședința extraordinară a consiliului comunal pentru vineri, 10 februarie 2017 la orele 18-00, cu următoarea ordine de zi:

1.Privind corelarea bugetului aprobat pe anul 2017. Raportor Dna Tatiana Titica, contabil-șef. 2.Cu privire la rectificarea bugetului primăriei  pe anul 2017 și alocarea mijloacelor financiare. Raportor Dna Tatiana Titica, contabil-șef. 3.Privind modificarea deciziei consiliului local nr. 6/10 din 09 decembrie 2016 „Cu privire la salarizare”. Raportor Dna Titica Tatiana, contabil-șef al Primăriei. 4.Privind stabilirea mărimii...

Ședința Consiliului comunal Răzeni din 11.09.2015

1.Despre aprobarea bugetului comunei pentru 2016, în prima lectură. Raportor Dna Tatiana Titica, contabil-șef. 2.Despre privatizarea loturilor pomicole. Raportor Dl Petru Munteanu, specialist în cadastru. 3.Despre aprobarea bugetului comunei pentru anul pentru anul 2016 în lectura a doua. Raportor Dna Titica Tatiana, contabil-șef al Primăriei.

Se convoacă ședința ordinară a consiliului comunal Răzeni pentru vineri, 11 decembrie 2015 la orele 14:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Despre  aprobarea  bugetului comunei pentru anul 2016, în prima lectură.      Raportor Dna Tatiana Titica, contabil – şef al Primăriei. 2. Despre aprobarea taxelor locale pentru anul 2016.      Raportor  Dna Titica Tatiana, contabil - şef al Primăriei. 3. Despre  aprobarea  mărimii cotelor de impozitare pentru anul 2016     Raportor Dna  Efrosinia Nepotu, cpecialist...

Ședința Consiliului comunal Răzeni din 17.07. 2015

  1.Despre aprobarea regulamentului privind constituirea şi  funcţionarea   Consiliului local. Raportor    Dna Nina  Borta, secretarul consiliului local. 2.Despre constituirea  comisiilor  consultative  de  specialitate  ale consiliului. Raportor    Dna Nina  Borta, secretarul consiliului local. 3.Despre  constituirea comisiilor de lucru ale Primăriei. Raportor    Dna Nina  Borta, secretarul consiliului local. 4. Despre   alegerea viceprimarului. Raportor Dl Ion Creţu, primarul comunei.