(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Întrebări frecvente

 • 1. Implementarea articolului 39 din Codul funciar.
   
   
  ARTICOLUL 39 din Codul funciar : Terenurile atribuite  în  proprietate ca loturi de lîngă  casă, în conformitate cu legislaţia, amplasate în extravilanul satului (comunei) sau oraşului, se consideră grădini.
      Terenurile atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini), amplasate adiacent hotarelor intravilanului, se includ în hotarele intravilanului localităţii, se consideră terenuri destinate construcţiilor şi se utilizează pentru construcţii locative, cu condiţia includerii acestora în planul urbanistic general al localităţii.
   
  Propuneri privind implementarea prevederilor art. 39 din Codul funciar în 4 etape:
  1. Selectarea, cercetarea și aprobarea sectorului de teren preconizat pentru construcții locative în localitatea respectivă.
  2. Stabilirea(modificarea) perimetrului localității cu includerea ariilor solicitate pentru construcții locative, cu aprobarea de către consiliile locale de nivelul întîi și doi. Pentru satele incluse în hotarele municipiilor- de consiliile municipale. Dosarul tehnic perfectat de specialiștii IPOT, OCT sau a firmelor certificate in domeniu, de modificare a hotarelor intravilanului localităților respective rămîne a fi inmînat de Oficiu cadastral teritorial în raza de deservire, cu introducerea modificărilor în Registrul unităților administrativ-teritoriale și străzilor localităților.
  3. Pe parcurs va fi elaborat Planul Urbanistic General sau schița Planului Urbanistic și amenajare a teritoriului, unde va fi prevăzută amplasarea sectorului locativ, străzilor nou-proiectate, obiectivele de deservire cultural-socială (magazine, farmacii, cafenele și alte obiecte de menire social culturale).
  4. În urma măsurilor întreprinse, vor fi elaborate planurile geometrice coordonate și aprobate de către consiliul local și înregistrarea lor ulterioara în cadrul OCT. În aceste cazuri la dosar vor fi anexate decizia Consiliului local privind resistematizarea terenurilor cu consințămîntul în scris a tuturor titularilor de terenuri a căror interese sunt atinse și planul geometric aprobat.

  În comuna Răzeni, au fost implementate primele 3 etape de către Autoritatea Publică Locală, etapa numărul 4 urmînd a fi parcursă pe sectoare separate, la cererea titularilor de terenuri  a căror interese sunt atinse fiind anexate toate actele necesare pentru a fi ulterior aprobate la Consiliul local și înregistrate la OCT.