(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Ce este consiliul local?

Conform Legii nr. 436/2006:

Consiliul local este autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local.

Deci, consiliul local este autoritate:

reprezentativă – pentru că reprezintă populaţia localităţilor în care a fost ales; deliberativă – pentru că este unica autoritate pe teritoriul UAT care are dreptul de a lua decizii; 

a populaţiei UAT (şi nu a alegătorilor) – pentru că, de fapt, este responsabil de soluţionarea problemelor de interes local ale tuturor cetăţenilor, indiferent de vârstă, stare socială, opţiuni politice, religioase etc.;

aleasă – pentru că nu este numită de cineva, mandatul fiind obţinut la alegeri prin scrutin general. 

În art. 23 “Răspunderea consilierilor în consiliul local” din Legea 436/2006. Alin. (1) din acest articol prevede că, pentru activitatea consiliului local şi pentru deciziile acestuia pe care le-au votat, consilierii răspund solidar, indiferent de felul în care au votat. Fiecare consilier poartă răspundere juridică, conform legislaţiei în vigoare, pentru propria activitate desfăşurată în exercitarea mandatului. Dar dacă alesul local a votat împotrivă? La cererea consilierului, votul şi opinia lui separată pot fi consemnate în procesul-verbal al şedinţei. În aceste cazuri, faţă de consilierul care şi-a consemnat opinia separată şi dezacordul cu decizia adoptată de consiliu nu se aplică prevederile alin. (1). 

Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală: http://lex.justice.md/document_rom.php?id=C8E304A4:037190E8