(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Martie 2020

Perceptor fiscal Primăria com. Răzeni, raionul Ialoveni

11-03-2020, 15:36

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier); impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni); taxa pentru amenajarea  teritoriului, percepută de la  gospodăriile ţărăneşti (de fermier); taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială Condiţiile de...

Specialist relații funciare și cadastru

11-03-2020, 15:27

Data-limită de depunere a documentelor: 30.03.2020   Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Ținerea cadastrului funciar al s. Răzeni, raionul Ialoveni, identificarea terenurilor și posesorii, asigurarea evidenței funciare și controlul de stat asupra folosirii raționale și protecției terenurilor.Dirijează și controlează respectarea Codului Funciar de către toți deținătorii de terenuri.Ia...

Secretar al consiliului comunal Răzeni, raionul Ialoveni

10-03-2020, 17:30

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Asigurarea lucrului organizatoric al Consiliului local şi Primăriei comunei(înştiinţarea despre convocarea şedinţei Consiliului şi a Comisiilor de specialitate, întocmirea, avizarea şi verificarea legalităţii actelor emise de Consiliu şi Primar, organizarea lucrului de secretariat, întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului, elaborarea programelor anuale, trimestriale şi lunare...