(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Proiecte de decizii propuse spre consultare cu publicul și materialele aferente

Strategia de Dezvoltare Comunitară a comunei Răzeni pentru anii 2020-2025

24-06-2020, 14:21

Statut Consultare închisă

Accesati Strategia de Dezvoltare Comunitară a comunei Răzeni pentru anii 2020-2025

 

Cuprins

Lista de figuri 5

Lista de tabele. 5

1.     Introducere și rezumat executiv. 6

1.1.      Fișa de rezumat PSM.. 6

1.2.      Contextul național și regional 6

1.3.      Comisia și echipele PSM.. 7

1.4.      Aprobarea consiliului local 8

2.     Introducere în planificarea strategică. 9

2.1.      Dezvoltarea metodologiei de pregătire a planului strategic. 9

2.2.      Cadrul juridic și instituțional privind dezvoltarea comunitară. 9

2.3.      Informații generale despre comunitate. 9

3.     Profilul și analiza comunității 11

3.1.      Caracteristici geografice și de mediu.. 11

3.1.1.      Caracteristici fizico-geografice. 11

3.1.2.      Planificare spațială. 12

3.1.3.      Resurse naturale. 13

3.1.4.      Factorii de poluare a mediului 15

3.2.      Demografie. 16

3.2.1.      Potențialul uman. 16

3.2.2.      Forța de Muncă. 18

3.3.      Servicii Sociale. 19

3.3.1.      Caracteristicile grupurilor vulnerabile. 19

3.3.2.      Servicii Sociale. 21

3.4.      Economia. 28

3.4.1.      Structura de afaceri a economiei locale și a domeniului de afaceri 28

3.4.2.      Sectorul Agriculturii 28

3.4.3.      Industria. 29

3.4.4.      Comerțul și serviciile. 29

3.4.5.      Principaliiagenți economici 29

3.5.      Infrastructura. 31

3.5.1.      Infrastructura Utilităților Publice. 31

3.5.2.      Fondul locativ. 32

3.6.      Buna guvernare și management 34

3.6.1.      Gestionarea administrativă. 34

3.6.2.      Bugetul Local 36

3.6.3.      Societatea civilă. 39

3.7.      Analiza SWOT. 41

4.     Strategia de dezvoltare socio-economică. 43

4.1.      Viziunea comunității 43

4.2.      Cadrul și direcțiile strategice. 43

4.3.      Planul de Acțiuni 44

1.1.      Planul și cadrul de monitorizare și evaluare. 58

1.1.1.      Etape de implementare. 58

1.1.2.      Monitorizarea strategiei 58

1.1.3.      Riscuri și Impedimente de Implementare. 60

Anexe. 61

Anexa 1. Sesiunea de prioritizare a proiectelor eligibile finanțării din partea programului CM   61

Anexa 2. Fișe de proiecte. 62