(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri

Specialist relații funciare și cadastru

11-03-2020, 15:27

Data-limită de depunere a documentelor:

30.03.2020
 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Ținerea cadastrului funciar al s. Răzeni, raionul Ialoveni, identificarea terenurilor și posesorii, asigurarea evidenței funciare și controlul de stat asupra folosirii raționale și protecției terenurilor.Dirijează și controlează respectarea Codului Funciar de către toți deținătorii de terenuri.Ia măsuri împotriva degradării ori aducerii în star de  neîntrebuințare a terenurilor, urmărește executarea lucrărilor de înbunătățire funciară, contribuie la conservarea unor lucrări care pot duce la degradarea sau folosirea nerațională a pămîntului conform Legislației în vigoare.
 

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. 
 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.
 

Documente ce urmează a fi prezentate:

 

Copia buletinului de identitate:  Da

Certificat medical:  Da

Cazier juridic:  Da

Copia carnetului de muncă:  Da

Alte documente necesare:  - Formularul de participare specificat în anexa 1 la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs.

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.
 

Salariu de funcţie:

4330
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Munteanu Serghei

Telefon:

0 (268) 74538

E-mail:

razeniprimaria@gmail.com