(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Arhiva deciziilor anterioare

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2016
Nr. Titlu Tip Emitent Data
1 Despre crearea comisiei Dispoziție Primaria 06.01.2016
2 Despre numirea personei responsabile de problemele militare Dispoziție Primaria 12.01.2016
6 Despre eliberarea autorizatiilor de activitate Dispoziție Primaria 25.01.2016
7 Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Dispoziție Primaria 25.01.2016
8 Despre eliberarea autorizatiilor de activitate Dispoziție Primaria 28.01.2016
Pagina
  Februarie 2016
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  9 Despre acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 01.02.2016
  10 Despre acordarea concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani Dispoziție Primaria 08.02.2016
  11 Despre eliberarea autorizatiilor de activitate Dispoziție Primaria 08.02.2016
  13 Cu privire la protectia liniilor de comunicatii electronice Dispoziție Primaria 12.02.2016
  14 Cu privire la protectia copilului separat de parinti Dispoziție Primaria 16.02.2016
  15 Despre eliberarea autorizatiilor de activitate Dispoziție Primaria 18.02.2016
  16 Cu privire la profilaxia rabiei Dispoziție Primaria 18.02.2016
  17 Des[re alocarea unor mijloace financiare Dispoziție Primaria 18.02.2016
  18 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanta colectiva Dispoziție Primaria 23.02.2016
  19 Despre acordarea zilelor nefolosite din concediu ordinar Dispoziție Primaria 26.02.2016
  20 Despre acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 26.02.2016
  21 Despre premierea anuala a personalului tehnic Dispoziție Primaria 26.02.2016
  Pagina
   Martie 2016
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   22 Despre delegare Dispoziție Primaria 01.03.2016
   23 Despre delegare Dispoziție Primaria 03.03.2016
   24 Despre alocarea unor mijloace financiare Dispoziție Primaria 03.03.2016
   25 Despre alocarea unor mijloace financiare Dispoziție Primaria 03.03.2016
   26 Despre alocarea unor mijloace financiare Dispoziție Primaria 10.03.2016
   27 Despre convocarea sedintei ordinare a consiliului local Dispoziție Primaria 14.03.2016
   28 Despre angajarea pe contract de servicii Dispoziție Primaria 14.03.2016
   29 Despre alocarea spatiului locativ familiei Dnei Pacu Elena Dispoziție Primaria 14.03.2016
   30 Despre inlocuirea concediului ordinar nefolosit, prin compensare in bani, Dnei Mihalachi Violeta Dispoziție Primaria 14.03.2016
   31 Despre suspendarea raportului de lucru cu Dna Violeta Mihalachi Violeta, in perioada concediului pentru ingrihirea copilului pina la virsta de 3 ani Dispoziție Primaria 14.03.2016
   2 Proces verbal nr. 2 din 18.03.2016 Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/1 Privind executarea bugetului Primariei in anul 2016 Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/2 Darea de seama a postului de politie Razeni pentru perioada de activitate 2015 Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/3 Despre elaborarea si implimentarea poiectelor investitionale in teritoriul comunei Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/4 Despre operarea unor modificari la bugetul Primariei si alocarea unor resurse financiare. Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/5 Despre revizuirea Politicii de contabilitate a Primariei Dispoziție Consiliu Local 18.03.2016
   2/6 Despre operarea unor modificari la p. 3 si 10 din anexa la decizia Consiliului Nr. 5/2 din 11 decembrie 2015 Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/7 Privind scutirea de plata integrala, pentru alimentaie in institu'iile prescolare Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/8 Despre privatizarea loturilor pomicole Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/9 Cererea Dlui Coscodan Tudor Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/10 Despre amplasarea stupinelor in pastoral Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/11 Privind abrogarea Deciziei Consiliului local Nr. 4/2 din 16 otombrie 2015 Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/12 Cererea Dnei Pruteanu Olga despre privatizarea apartamentului Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/13 Despre formarea bunului imobil cu suprafata de 0.20 ha Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/14 Despre formarea bunului imobil cu suprafa'a de 0.129 ha Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/15 Despre aprobarea programului de activitate al Consiliului local pentru trimestru ll anul 2016 Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/16 Preivind defrisarea arborilor de aguti din conturile 1203 si 200 Decizie Primaria 18.03.2016
   2/17 Despre transmiterea spre impadurire Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/18 Despre expunerea la licitatie a lotului de teren agricol, cu numarul cadastral 2334324413 Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/19 Privind delegarea reprezentatilor consiliului local in comisia de concurs la functia de Directori ai Gradinitelor de copii nr.1 si nr.2 Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   2/21 Despre formarea bunului imobil cu suprafata de 0.007 ha la solicitarea Dlui Ghicov Ion Decizie Consiliu Local 18.03.2016
   32 Despre formarea comisiei locale Dispoziție Primaria 21.03.2016
   33 Despre alocarea unor mijloace financiare Dispoziție Primaria 21.03.2016
   34 Despre eliberarea autorizatiilor de activitate Dispoziție Primaria 21.03.2016
   35 Cu privire la desfacerea contractului de servicii Dispoziție Primaria 21.03.2016
   36 Cu privire la formarea comisiei Dispoziție Primaria 23.03.2016
   37 Cu privire la sistarea activitatii Gradinitei nr. 1 Dispoziție Primaria 23.03.2016
   4/14 Despre expunerea la licitație a lotului de teren agricol cu nr. cadastral 23343070105, suprafața de 0,05 ha. Decizie Consiliu Local 23.03.2016
   38 Despre acordarea zilelor nefolosite din contul concediului ordinar Dispoziție Primaria 29.03.2016
   Pagina
    Aprilie 2016
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    39 Cererea Dnei Nina Beregoi director interimar la Gradinita nr. 2 despre acordarea ajutorului material Dispoziție Primaria 01.04.2016
    40 Despre stabilirea termenului de pasunat pe terenurile fondului funciar Dispoziție Primaria 05.04.2016
    41 Despre instituirea tutelei Dispoziție Primaria 06.04.2016
    42 Despre alocarea unor mijloace financiare Dispoziție Primaria 08.04.2016
    43 Despre premiere Dispoziție Primaria 11.04.2016
    44 Despre alocarea spatiului locativ Dispoziție Primaria 11.04.2016
    45 Despre stabilirea adaosului la salariu Dispoziție Primaria 11.04.2016
    46 Privind unele modificari in bugetul local pe luna aprilie 2016 Dispoziție Primaria 11.04.2016
    47 Despre angajarea in serviciu Dispoziție Primaria 19.04.2016
    48 Despre instituirea comisiei de concurs pentru functia de director al Gradinitei nr. 1 Dispoziție Primaria 21.04.2016
    49 Despre instituirea comisiei de concurs pentru functia de director al Gradinitei nr. 2 Dispoziție Primaria 21.04.2016
    50 Despre premiere Dispoziție Primaria 22.04.2016
    51 Cu privire la inchiderea sezonului de incalzire Dispoziție Primaria 22.04.2016
    52 cu privire la desfacerea contractului individual de munca Dispoziție Primaria 25.04.2016
    53 Despre acordarea concediului ordinar viceprimarului comunei Dispoziție Primaria 29.04.2016
    Pagina
     Mai 2016
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     54 Despre angajarea in serviciu Dispoziție Primaria 03.05.2016
     55 Despre acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 04.05.2016
     56 Despre numirea in functie a directorului Gradinitei nr. 2 Dispoziție Primaria 06.05.2016
     57 Despre numirea in functie a directorului Gradinitei nr.1 Dispoziție Primaria 06.05.2016
     58 Despre formarea comisiei de transmitere in legatura cu numirea in functie a directorului Gradinitei nr. 1 Dispoziție Primaria 06.05.2016
     59 Despre formarea comisiei de transmitere in legatura cu numirea in functie a directorului Gradinitei de copii nr. 2 Dispoziție Primaria 06.05.2016
     60 Cu privire la desfacerea contractului individual de munca Dispoziție Primaria 06.05.2016
     61 Cu privire la transfer Dispoziție Primaria 10.05.2016
     62 Cu privire la transfer Dispoziție Primaria 10.05.2016
     63 Cu privire la dispozitia nr.61 din 10 mai 2016 Dispoziție Primaria 13.05.2016
     64 Cu privire la incetarea contractului de munca si efectuarea calculelor indiividuale Dispoziție Primaria 13.05.2016
     65 Privind unele modificari in bugetul local pe luna mai 2016 Dispoziție Primaria 17.05.2016
     66 Cu privire la rechemarea din concediul ordinar a viceprimarului Dispoziție Primaria 18.05.2016
     67 Despre alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 18.05.2016
     68 Privind unele modificari in bugetul local pe luna mai 2016 Dispoziție Primaria 20.05.2016
     69 Despre alocarea unor mijloace financiare Dispoziție Primaria 25.05.2016
     70 Despre acordarea ajutorului material secretarului comunei Dna Nina Borta. Dispoziție Primaria 25.05.2016
     71 Privind protectia datelor cu caracter personal. Dispoziție Primaria 26.05.2016
     72 Privind neadmiterea fumatului si organizarea masurilor de instruire privind prevederile legislatiei in teritoriul comunei Razeni Dispoziție Primaria 27.05.2016
     73 Despre convocarea sedintei ordinare a Consiliului local Dispoziție Primaria 30.05.2016
     74 Despre alocarea unor mjloace financiare Dispoziție Primaria 30.05.2016
     75 Despre alocarea unor mijloace financiare Dispoziție Primaria 30.05.2016
     Pagina
      Iunie 2016
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      76 Despre dormarea comisiei pentru Situații Excepționale Dispoziție Primaria 02.06.2016
      77 Despre constituirea comisiei pentru constatarea volumului de lucrări executate la Instituția de Educație Timpurie nr. 2 Dispoziție Primaria 02.06.2016
      78 Despre alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 03.06.2016
      79 Despre activitatea IET a copiilor nr. 2, în perioada de vară. Dispoziție Primaria 03.06.2016
      80 Despre alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 08.06.2016
      03 Proces verbal nr. 03 al ședinței ordinare a consiliului comunal Răzeni din 10 iunie 2016 Decizie Primaria 10.06.2016
      3/1 Despre arendarea terenurilor proprietate publica si evidenta contractelor de arenda Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/2 Privind indeplinirea obligatiunilor secretarului comunei, in perioada concediului ordinar Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/3 Demersul Institutiei Medico-sanitara publica Centrul de sanatate Razeni, referitor la luarea la gestiunea Primariei a edificiului vechi Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/4 Desp[re operarea unor modificari la bugetul Primariei si alocarea unor resurse financiare Dispoziție Consiliu Local 10.06.2016
      3/5 Despre transmitertea fondurilor fixe si altor bunuri materiale, din gestiunea economica a Primariei, in gestiunea economica a Primariei, in gestiunea IM Apa - Canal Razeni Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/6 Despre aprobarea rezultatelor licitației Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/7 Privind sdificiile, terenul și bunurile materiale ale Școlii Profesionale Răzeni Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/8 Despre privatizarea spațiului locativ Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/9 Despre amplasarea stupinelor în pastoral Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/10 Despre aprobarea programului de activitate al Consiliului local pentru trimestrului III anul 2016 Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/11 Despre efectuarea tăierilor în parcelele forestiere ale Primăriei, în perioada 2016-2017. Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/14 Despre aprobarea planului urbanistic general al comunei Răzeni Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/12 Despre formarea bunului imobil cu suprafața de 0,05 ha la solicitarea Dlui Ciotu Valentin Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/13 Despre formarea bunului imobil cu suprafața de 0,20 ha la solicitarea Dlui Crîșmaru Zaharia. Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/15 Despre dormarea bunului imobil cu suprafața de 0,30 ha, la solicitarea APL Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/16 Despre restituirea cheltuielilor în urma delegării primarului comunei Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/17 Despre expunerea la licitație a lotului de teren agricol, cu numarul cadastral 23341101002, cu suprafața de 0,20 ha. Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/18 Despre expunerea la licitație a lotului de teren agricol, cu numărul cadastral 2334205331, suprafața de 0,129 ha. Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/19 Despre expunerea la licitație a lotului de teren sub construcții, cu numărul cadastral 2334324415, suprafața de 0,007 ha. Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/20 Cererea Dlui Silvestru Andrei referitor la schimbarea modului de folosință a terenului cu numărul cadastral 2334330042. Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      3/21 Despre mersul îndeplinirii deciziei 2/6 din 18 martie 2016 Decizie Consiliu Local 10.06.2016
      81 Despre numirea persoanei responsabile de evidența bunurilor materiale aflate în gestiunea Primăriei. Dispoziție Primaria 11.06.2016
      82 despre formarea comisiei pentru inventarierea și transmitetrea fondurilor fixe și altor bunuri materiale din gestiunea Primăriei în gestiunea ÎM „Apă- Canal Răzeni” Dispoziție Primaria 13.06.2016
      83 Despre instituirea tutelei. Dispoziție Primaria 13.06.2016
      84 Despre formarea comisiei pentru combaterea narcomaniei și narcobusinessului. Dispoziție Primaria 14.06.2016
      85 Despre formarea comisiei pentru examinarea cererii grupului de locatari din strada Diomid Platon. Dispoziție Primaria 14.06.2016
      86 Despre formarea comisiei permanenta pentru evaluarea performantei colective Dispoziție Primaria 14.06.2016
      87 Despre premiere Dispoziție Primaria 17.06.2016
      88 Despre acordarea concediului ordinar Dlui Iovu Vasile-sofer Dispoziție Primaria 21.06.2016
      89 Despre acordarea concediului ordinar Dnei Nina Borta- secretar Dispoziție Primaria 21.06.2016
      90 Despre acordarea ajutorului material Primarului comunei Dl Ion Crețu Dispoziție Primaria 22.06.2016
      91 Despre acordarea concediului ordinar Dnei Titica Tatiana-contabil- sef Dispoziție Primaria 23.06.2016
      Pagina
       Iulie 2016
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       92 Despre alocarea unor mijloace financiare Dispoziție Primaria 11.07.2016
       93 Despre instituirea tutelei Dispoziție Primaria 11.07.2016
       94 Despre acordarea concediului ordinar Dlui gaidamut Ștefan, paznic Dispoziție Primaria 11.07.2016
       95 Despre premiere Dispoziție Primaria 11.07.2016
       96 Despre acordarea concediului ordinar Dnei Petcu Nadejda. Dispoziție Primaria 11.07.2016
       97 Despre acordarea concediului ordinar Dnei Țîrche Valentina. Dispoziție Primaria 11.07.2016
       98 Despre acordarea concediului ordinar Dnei Bivol Svetlana. Dispoziție Primaria 11.07.2016
       99 Despre acordarea concediului ordinar Dnei Titica Svetlana Dispoziție Primaria 11.07.2016
       100 Despre acordarea concediului ordinar Dnei Rîșneanu Olga. Decizie Primaria 11.07.2016
       101 Despre acordarea concediului ordinar Dlui Ciobanu Pavel, paznic. Dispoziție Primaria 11.07.2016
       102 Despre efectuarea calculelor totale Dlui Ion Crețu Dispoziție Primaria 11.07.2016
       103 Privind unele modificari în bugetul local pe luna iulie 2016 Dispoziție Primaria 11.07.2016
       104 Despre acordarea a patru zile din contul concediului ordinar, Dlui Ion Crețu Dispoziție Primaria 12.07.2016
       105 Despre stabilirea gradului de calificare Dispoziție Primaria 15.07.2016
       106 Despre suspendarea activității IET a copiilor nr. 1 Dispoziție Primaria 18.07.2016
       107 Despre acordarea concediului ordinar dlui Gurău Eugeniu, viceprimar. Dispoziție Primaria 18.07.2016
       108 Despre acordarea concediului ordinar Dnei Iulia Țîrchi, specialist. Dispoziție Primaria 18.07.2016
       109 Despre suspendarea activității IET a copiilor nr. 2 Dispoziție Primaria 18.07.2016
       110 Despre acordarea concediului ordinar Dnei Sîrițanu Maria, specialist în economie. Dispoziție Primaria 19.07.2016
       111 Despre suspendarea activității centrului comunitar pentru dezvoltare timpurie a copiilor. Dispoziție Primaria 19.07.2016
       112 Despre alocarea unor mijloace financiare Dispoziție Primaria 21.07.2016
       113 Despre acordarea concediului ordinar dactilografei Evghenia Tobultoc. Dispoziție Primaria 25.07.2016
       114 Despre acordarea concediului orinar Dnei Nepotu Efrosinia, specialist. Dispoziție Primaria 26.07.2016
       115 Despre eliberarea autorizatiei de activitate.... Dispoziție Primaria 26.07.2016
       116 Despre formarea comisiei pentru studierea cazului casării plantațiilor perene pe sectoarele 2334101 și 2334102 Dispoziție Primaria 26.07.2016
       Pagina
        August 2016
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        117 Despre acordarea concediului ordinar Dlui Condrea Simion, paznic la Căminul Cultural. Dispoziție Primaria 01.08.2016
        118 Despre prelungirea termenului de suspendare a activității Instituției de Educație Timpurie a copiilor nr. 1 „Ghiocel” Dispoziție Primaria 01.08.2016
        119 Despre prelungirea termenului de suspendare a activității Instituției de Educație Timpurie a copiilor nr. 2 „Alunelul” Dispoziție Primaria 01.08.2016
        120 Despre acordarea ajutorului material paznicului Primăriei Dispoziție Primaria 05.08.2016
        121 Privind unele modificări în bugetul local pe luna august 2016 Dispoziție Primaria 08.08.2016
        122 Despre acordarea concediului ordinar Dlui Ion Crețu, Primar. Dispoziție Primaria 08.08.2016
        123 Despre formarea comisiei pentru transmiterea bunurilor materiale la Centrul Comunitar Mileștii Noi. Dispoziție Primaria 09.08.2016
        124 Cu privire la angajarea în serviciu pe bază de voluntariat. Dispoziție Primaria 09.08.2016
        125 Despre acordarea concediului suplimentar Dnei Nina Borta, Secretar. Dispoziție Primaria 11.08.2016
        126 Despre alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 12.08.2016
        127 Despre delegarea unor atribuții veceprimarului comunei. Dispoziție Primaria 17.08.2016
        128 Despre acordarea zilelor nefolosite din concediu ordinar. Dispoziție Primaria 17.08.2016
        129 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța colectivă. Dispoziție Primaria 18.08.2016
        130 Despre formarea comisiei pentru recepționarea și transmiterea bunurilor materiale primite ca donație de la Fundația„Împreună pentru solidaritate socială” Dispoziție Primaria 18.08.2016
        Pagina
         Septembrie 2016
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         131 Cererea dlui Șapco Vladimir despre acordarea concediului ordinar. Dispoziție Primaria 01.09.2016
         132 Despre alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 01.09.2016
         133 Despre instituirea tutelei Dispoziție Primaria 02.09.2016
         134 Despre acordnei Tatiana Preda, contabil. Dispoziție Primaria 02.09.2016
         135 Despre convocarea ședinței ordinare a consiliului local. Dispoziție Primaria 02.09.2016
         136 Despre desfacerea contractului pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor cu Andriuța Corneliu. Dispoziție Primaria 02.09.2016
         137 Despre angajarea în serviciu prin cumul. Dispoziție Primaria 02.09.2016
         138 Despre angajarea în serviciu prin cumul. Dispoziție Primaria 02.09.2016
         139 Despre acordarea concediului ordinar Zaltur Vsile, paznic. Dispoziție Primaria 02.09.2016
         140 Despre abrogarea dispoziției nr. 125 din 11.08.2016. Dispoziție Primaria 06.09.2016
         141 Cererea Dnei Țîrchi Valentina desăpre transferul din serviciul de bază, în serviciu prin cumul. Dispoziție Primaria 12.09.2016
         142 Despre numirea persoanei responsabile de exploatare inofensivă a sistemului de gaze naturale. Dispoziție Primaria 14.09.2016
         143 Cu privire la propunerea de constituire a secției de votare. Dispoziție Primaria 15.09.2016
         144 Despre operarea unor modificări în dispoziția primarului Nr. 114 din 26 iulie 2016. Dispoziție Primaria 15.09.2016
         145 Despre operarea unor modificări în dispoziția primarului Nr. 122 din 08.08.2016 Dispoziție Primaria 15.09.2016
         146 Despre stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral. Dispoziție Primaria 16.09.2016
         147 Despre instituirea comisiei de calculare a perioadei de vechime în muncă. Dispoziție Primaria 16.09.2016
         148 Despre convocarea repetată a ședinței ordinare a consiliului local. Dispoziție Primaria 16.09.2016
         149 Despre aprobarea regimului de activitate a IET a coliilor Nr. 1 „Ghiocel” și Nr. 2 „Alunelul” Dispoziție Primaria 19.09.2016
         150 Despre trecerea funcționarilor publici într-o treaptă de salarizare superioară. Dispoziție Primaria 19.09.2016
         151 Despre alocarea unor mijlșoace financiare. Dispoziție Primaria 21.09.2016
         152 Despre repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămînii a angajaților CC „Ion Inculeț” Dispoziție Primaria 21.09.2016
         153 Privind operarrea unor modificări în dispoziția primarului nr. 143 din 15.09.2016. Dispoziție Primaria 21.09.2016
         4/1 Privind operarea unor mofificări în decizia Consiliului local nr. 2/2 din 17.07.2015 Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/2 Despre mersul achitării plăților pentru bunurile transmise în arendă Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/3 Despre corelarea bugetului aprobat pe anul 2016 Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/4 Despre activitatea Instituțiilor bugetare din subordonare, în perioada 2015-2016. Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/5 Despre aprobarea rezultatelor comisiei de licitație Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/6 Despre aprobarea regulamentului privind modul de folosință a cimitirelor în teritoriul comunei Răzeni Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/7 Despre aprobarea tarifului pentru evacuarea gunoiului menajer și regulamentului cu privire la menținerea curățeniei în teritoriul cumunei Răzeni. Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/8 Cererile Dlor Cebotari Victor și Crîșmar Ion și Rău Semion, referitor la privatizarea spațiului locativ. Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/9 Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului local nr. 8/9 din 2011 Decizie Primaria 23.09.2016
         4/10 Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului local nr. 3/11 din 11.09.2015 Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/11 Despre operarea unor modificări în decizia Consiului local nr. Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/12 Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului local nr. 2/4 din 24.04.2015. Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/13 Desre operarea unor modificări în decizia consiliului local nr. 2/12 din 18.03.2016 Decizie Primaria 23.09.2016
         4/15 Despre expunerea la licitație a lotului de teren agricol, cu nr. cadastral 23341101007, suprafața de 0,20 ha. Decizie Primaria 23.09.2016
         4/16 Despre expunerea la licitație a lotului de teren agricol, cu nr. cadastral 23341101008, cu suprafața de 0,30 ha. Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/17 Despre formarea bunului imobil cu suprafața de 0,0832 ha, la solicitarea Dnei Jalba Ecaterina. Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/18 Privind operarea unor modificări în Decizia Consiliului local nr. 3/18 din 10.06.2016. Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/19 Cererea familiei Larii Cristina despre atribuirea terenului pentru construcție locativă. Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/20 Cu privire la casarea și defrișarea Plantațiilor perene din sectoarele 2334101 și 2334102. Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/21 Privin operarea unor modificări în decizia Consiliului local nr. 2/3 din 17.07.2015. Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/22 Despre operarea unor modificări în Decizia Consiliului local nr. 3/8 din 10.06.2016. Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/23 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru cu vot deliberativ în componența birourilor electorale ale secțiilor de votare Răzeni, nr. 33,34,35 și nr. 36 Mileștii-Noi. Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/24 Despre formarea comisiei pentru verificarea, contrapunerea informației inclusă în SIA„Cadastru fiscal” Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         4/25 Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului local nr. 2/14 din 18.03.2016. Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         04 Proces verbal nr. 4 al ședinței ordinare a consiliului comunal Răzeni Decizie Consiliu Local 23.09.2016
         154 Despre desemnarea persoanei responsabile de actualizarea permanent a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale. Dispoziție Primaria 26.09.2016
         155 Despre acordarea concediului ordinar Dnei Tatiana Titica, contabil șef. Dispoziție Primaria 27.09.2016
         157 Cererea Dnei Rîșneanu Olga despre transferul din serviciul de bază, în serviciu prin cumul. Dispoziție Primaria 28.09.2016
         158 Cererea Dnei Rîșneanu Olga despre tranferul din serviciul prin cumul, în serviciul de bază. Dispoziție Primaria 28.09.2016
         Pagina
          Octombrie 2016
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          159 Despre rechemarea din concediul ordinar a Dnei Țîrchi Iulia, specialist. Dispoziție Primaria 05.10.2016
          160 Despre formarea comisiei pentru examinarea cererilor de atribuire a sectoarelor pentru construcție locativă. Dispoziție Primaria 05.10.2016
          161 Despre instituirea tutelei. Dispoziție Primaria 07.10.2016
          162 Despre alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 07.10.2016
          163 Despre alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 07.10.2016
          164 Privind unele modidicări în bugetul local pe luna octombrie 2016 Dispoziție Primaria 14.10.2016
          165 Cu privire la delegarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent. Dispoziție Primaria 17.10.2016
          166 Despre începerea sezonului de încălzire. Dispoziție Primaria 17.10.2016
          167 Despre începutul activității grupei nr. 4 din Instituția Timpurie a copiilor nr. 1 „Ghiocel” Dispoziție Primaria 17.10.2016
          168 Privind convocarea sedintei extraordinara a Consiliului local Dispoziție Primaria 31.10.2016
          169 Despre acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 31.10.2016
          Pagina
           Noiembrie 2016
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           171 Privind unele modificări în bugetul local pe luna noiembrie 2016 Dispoziție Primaria 01.11.2016
           172 Despre acordarea concediului ordinar Dlui Zaltur vasile-paznic. Dispoziție Primaria 02.11.2016
           5/2 Privind unele modificări la bugetul local Decizie Consiliu Local 03.11.2016
           175 Despre alocarea unor mijloace financiare Dispoziție Primaria 11.11.2016
           176 Privind sărbătoarea „Hramul Satului” la Răzeni. Dispoziție Primaria 16.11.2016
           177 Despre alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 16.11.2016
           178 Privind delegarea Dnei Svetlana Bivol, bibliotecar-sef la biblioteca public „Elena Alistar” Dispoziție Primaria 23.11.2016
           179 Cererea Dlui Vladimir Șapco, despre acordarea a 4 zile din contul concediului ordinar 2016-2017 Dispoziție Primaria 23.11.2016
           180 Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 25.11.2016
           181 Despre acordarea ajutorului material Dispoziție Primaria 30.11.2016
           182 Despre acodarea impactului sporului pentru performanta colectiva si premiului anual, asupra indemnizatiei de concediu. Dispoziție Primaria 30.11.2016
           183 Despre efectuarea inventarierei anuale. Dispoziție Primaria 30.11.2016
           Pagina
            Decembrie 2016
            Nr. Titlu Tip Emitent Data
            184 Despre convocarea sedintei ordinare a consiliului comunal Razeni Dispoziție Primaria 01.12.2016
            185 Despre acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 01.12.2016
            186 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 02.12.2016
            187 Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 02.12.2016
            188 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 02.12.2016
            189 Cu privire la numirea managerului de caz Dispoziție Primaria 05.12.2016
            190 Cu privire la rechemarea din concediul ordinar Dispoziție Primaria 08.12.2016
            06 Proces -verbal nr. 6 al ședinței ordinare a consiliului comunal Răzeni din 09 decembrie 2016 Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/1 Despre aprobarea bugetului comunei pentru anul 2017, în prima lectură. Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/2 Despre aprobarea taxelor locale pentru anul 2017 Dispoziție Primaria 09.12.2016
            6/3 Despre aprobarea mărimii cotelor de impozitare pentru anul 2017. Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/4 Despre aprobarea statelor de personal Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/5 Despre aprobarea plăților pentru prestarea serviciilor cu plată populației pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/6 Despre aprobarea bugetului comunei pentru anul 2017 în lectura a doua Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/7 Despre aprobarea programului de activitate al Consiliului comunal pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/8 Despre vînzarea terenurilor conform rezultatelor licitației funciare din 15 noiembrie 2016 Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/9 Despre stabilirea indemnizației de conducere directorilor Instituțiilor de educație Timpurie a copiilor Nr. 1 și Nr. 2 Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/10 Cu privire la salarizare Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/11 Despre stabilirea limitului de consum a combustibilului în anul 2017 Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/12 Despre delegarea competenței evaluării performanțelor profesionale ale secretarului comunei. Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/13 Despre stabilirea taxelor de eliberare a autorizațiilor de construire Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/14 Despre stabilirea procentului de arendă a terenurilor Administrației publice locale pentru anul 2017. Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/15 Cererea Dnei Murzac Nina privind privatizarea lotului pomicol Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/16 Privind abrogarea Deciziei Consiliului local nr. 4/17 din 23.09.2016„Despre formarea bunului imobil cu suprafața de 0,0832 ha” Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/17 Privind formarea bunului imobil cu nr. cadastral 2334110667 și suprafața de 0,2070 ha Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/18 Cererea Dlui Șoiliță Andrei, privind amplasarea stupinelor în pastoral. Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            6/19 Privind formarea bunului imobil cu suprafața de 0,04 ha, cu nr. 23342031105 ha. Decizie Consiliu Local 09.12.2016
            191 Despre abrogarea dispozitiei primarului comunei nr. 182 din 30 noiembrie 2016, despre acordarea impactului sporului pentru performanta colectiva si premiul anual, asupra indemnizatiei de concediu Dispoziție Primaria 12.12.2016
            192 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 12.12.2016
            193 Despre efectuarea inventarierii gospodariilor auxiliare ale populatiei Dispoziție Primaria 12.12.2016
            194 Privind unele modificari in bugetul local pe luna decembrie 2016 Dispoziție Primaria 14.12.2016
            195 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 14.12.2016
            196 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 21.12.2016
            197 Cu privire la acordarea a patru zile calendaristice din contul concediul ordinar Dispoziție Primaria 21.12.2016
            198 Cu privire la desfasurarea procedurii de evaluare a performantelor profesionale ale functionarilor publici. Dispoziție Primaria 21.12.2016
            199 Privind unele modificari in bugetul local pe luna decembrie 2016 Dispoziție Primaria 21.12.2016
            Pagina