(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Arhiva deciziilor anterioare

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2019
Nr. Titlu Tip Emitent Data
37 Cu privire la prelungirea contractului de prestiri servicii. Dispoziție Primaria 11.01.2019
38 Cu privire la transferul din serviciul prin cumul, in serviciu de baza. Dispoziție Primaria 11.01.2019
39 Cu privire la premiere. Dispoziție Primaria 11.01.2019
4 Cu privire la desfdgurarea procedurii de evaluare a performan{elor profesionale ale funcfionarilor publici, Dispoziție Primaria 16.01.2019
1 PROCES al gedinlei consiliului VERBAL Nr.l extraordinare a comr,lnal Rdzeni Decizie Consiliu Local 16.01.2019
1/1 Cu privire la corelarea bugetului Primiriei comunei Rizeni, pentru anul 2019. Decizie Consiliu Local 16.01.2019
1/2 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Decizie Consiliu Local 16.01.2019
1/3 Cu privire la unele rectificiri la bugetul local al Primiriei comunei Rizeni, pentru anul 2019. Decizie Consiliu Local 16.01.2019
1/4 Cu privire la modificarea deciziei consiliului comunal Răzeni nr 6/7 21.12.2018 "Cu privire la salarizare" Decizie Consiliu Local 16.01.2019
1/5 Cu privire la operarea unor modificări în decizia consiliului local nr 6/21 din 21.12.2018 Decizie Consiliu Local 16.01.2019
40 Cu privire la incetarea raportului de servici Dispoziție Primaria 17.01.2019
41 Cu privire Ia angajarea in serviciu. Dispoziție Primaria 17.01.2019
42 Despre angajarea pe contract de servicii. Dispoziție Primaria 17.01.2019
43 Cu privire la modificarea dispozifiei Nr. 02p din 02 ianuarie 2019 cu privire la prelungirea contractului de prestiri servicii. Dispoziție Primaria 18.01.2019
44 Cu privire la modificarea anexelor unor dispozifii. Dispoziție Primaria 18.01.2019
45 Cu privire la stabilirea suplimentului pentru Cumularea atribufiilor. Dispoziție Primaria 18.01.2019
5 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare' Dispoziție Primaria 18.01.2019
46 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță Dispoziție Primaria 18.01.2019
47 Cu privire la stabilirea conferirea categoriei de calificare . Dispoziție Primaria 18.01.2019
48 Cu privire la prelungirea contractului de prestiri servicii. Dispoziție Primaria 21.01.2019
49 Cu privire la indeplinirea atribuliilor specialistului in relalii funciare qi cadastru, pe durata concediului de boald. Dispoziție Primaria 21.01.2019
50 Cu privire Ia angajarea In serviciu. Dispoziție Primaria 22.01.2019
7 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 23.01.2019
8 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 25.01.2019
9 Cu privire Ia stabilirea locuirilor autorizate de desfigurare a intrunirilor cu alegdtorii. Dispoziție Primaria 25.01.2019
10 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 25.01.2019
51 Cu privire Ia indeplinirea obligafiitor Primarului. Dispoziție Primaria 25.01.2019
52 Cu privire la plata diferenfei la salariul stabilit. Dispoziție Primaria 28.01.2019
53 Cu privire la plata plnfii compensatorii la salariul calculat. Dispoziție Primaria 28.01.2019
54 Cu privire la plata plnfii compensatorii la salariul calculat. Dispoziție Primaria 28.01.2019
57 Cu privire la desfacerea contractului individual de munci. Dispoziție Primaria 30.01.2019
58 Cu privire la operarea unor modificări în dispoziția primarului comunei Nr. 43p din 18 ianuarie 2019 Dispoziție Primaria 31.01.2019
Pagina
  Februarie 2019
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  67p Cu privire la plata diferenței la salariul stabilit. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  67p Cu privire la plata diferenței la salariul stabilit. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  68p Cu privire la premiul anual pentru rezultatele activității anului 2018. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  59 Cu privire Ia angajarea In serviciu. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  60 Despre rechemarea din concediul ordinar. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  11 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  61p Cu privire la operarea unor modoficiri in dispozi[ia primarului Nr. 40p din 17.01.2019" Cu privire la incetarea raportului de serviciu". Dispoziție Primaria 01.02.2019
  62p Cu privire la operarea unor modificări în pct nr.2 al dispoziției primarului comunei nr.41p din 17.01.2019 "Cu privirea la angajare în serviciu" Dispoziție Primaria 01.02.2019
  63p Cu privire la operarea unor modificări Dispoziție Primaria 01.02.2019
  64p Cu privire la angajarea in serviciu. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  65p Cu privire la dispoziția nr.39p din 11.01.2019 Cu privire la premiere. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  66p Cu privire Ia plata pH{ii compensatorii Ia salariul calculat. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  66p Cu privire Ia plata plății compensatorii Ia salariul calculat. Dispoziție Primaria 01.02.2019
  12 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 05.02.2019
  69p Cu privire la personal. Dispoziție Primaria 05.02.2019
  70p Cu privire Ia degreavare. Dispoziție Primaria 05.02.2019
  71p Cu privire la atribuirea treptei, clasei și coeficientului de salarizare. Dispoziție Primaria 05.02.2019
  13 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 05.02.2019
  74p Cu privire la stabilirea mărimii salariului. Dispoziție Primaria 12.02.2019
  15 Cu privire la plasamentul de urgență a copilului aflat în situație de risc. Dispoziție Primaria 15.02.2019
  16 Cu privire Ia plasamentul planificat a copilului aflat în situație de risc Dispoziție Primaria 18.02.2019
  17 Cu privire Ia constituirea comisiei lucrative Dispoziție Primaria 19.02.2019
  18 cu privire la luarea la evidență a copilului în situație de risc Dispoziție Primaria 19.02.2019
  19 cu privire Ia luarea la evidență a copilului în situație de risc. Dispoziție Primaria 19.02.2019
  20 Privind plasamentul de urgență al copiilor aflați în situație de risc. Dispoziție Primaria 20.02.2019
  76p Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific. Dispoziție Primaria 25.02.2019
  23g Cu privire Ia organizarea donării de sânge Dispoziție Primaria 26.02.2019
  23 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 28.02.2019
  24 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 28.02.2019
  77p Cu privire la încetarea raportului de serviciu. Dispoziție Primaria 28.02.2019
  78p Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță Dispoziție Primaria 28.02.2019
  79p Cu privire la acordarea sporului pentru performanță Dispoziție Primaria 28.02.2019
  80p Privind operarea unor modificări în dispoziția primarului Nr.75 p din 25.02.2019 "Cu privire la atribuirea treptei, clasei și coeficientului de salarizare". Dispoziție Primaria 28.02.2019
  81p Cu privire la acordarea sporului cu caracter specific. Dispoziție Primaria 28.02.2019
  Pagina
   Martie 2019
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   83p Privind unele modificări în dispoziția primarului comunei Nr.67p din 01.02.2019,,Cu privire la plata diferenței la salariu stabilit Dispoziție Primaria 04.03.2019
   82p Despre conferirea gradului de calificare. Dispoziție Primaria 04.03.2019
   25 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului comunal. Dispoziție Primaria 07.03.2019
   26 Cu privire Ia dezinstituționalizarea minorei Dispoziție Primaria 11.03.2019
   27 Cu privire la desemnarea maistrului de instruire. Decizie Primaria 11.03.2019
   28 Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare. Dispoziție Primaria 14.03.2019
   29 Cu privire la unele modificări la buget pentru luna martie 2019. Dispoziție Primaria 14.03.2019
   84p Cu privire la îndeplinirea atribuțiilor specialistului în relații funciare și cadastru Dispoziție Primaria 14.03.2019
   2/1 Cu privire Ia executarea bugetului primăriei comunei Răzeni, pe anul 2019. Decizie Consiliu Local 15.03.2019
   2/2 Cu privire Ia darea de seamă a postului de poliție Răzeni pentru perioada de activitate - 2019. Decizie Consiliu Local 15.03.2019
   2/3 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Decizie Consiliu Local 15.03.2019
   2/4 Cu privire la unele rectificări la bugetul local al Primăriei comunei Răzeni, pentru anul 2019. Decizie Consiliu Local 15.03.2019
   2/5 Cu privire la operarea unor modificări Decizie Consiliu Local 15.03.2019
   2/7 Cu privire la Regulamentul Consiliului de administrare a întreprinderii Municipale ”Apă - Canal Răzeni” Decizie Consiliu Local 15.03.2019
   2/8 Cu privire la corectarea unor erori în urma măsurărilor masive a terenului. Decizie Consiliu Local 15.03.2019
   2/9 Cu privire la casarea unor unități de transport și a unor mijloace fixe, aflate la balanța Primăriei Răzeni. Decizie Consiliu Local 15.03.2019
   2/10 Cu privire la deducerea datoriilor compromise. Decizie Consiliu Local 15.03.2019
   2/11 Cu privire Ia asigurarea gratuită a alimentației copilului, plasat în serviciul social Asistență parentală profesionistă. Decizie Consiliu Local 15.03.2019
   2/15 Cu privire la operarea unor modificări Decizie Consiliu Local 15.03.2019
   2/16 Despre desemnarea reprezentanților în instanțele de judecați. Decizie Consiliu Local 15.03.2019
   30 Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare. Dispoziție Primaria 18.03.2019
   31 Cu privire la luarea în evidență a copilului în situație de risc și efectuarea evaluării complexe Dispoziție Primaria 19.03.2019
   32 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 20.03.2019
   33 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 20.03.2019
   34 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 20.03.2019
   35 Cu privire la unele modificări la buget Dispoziție Primaria 20.03.2019
   36 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare' Dispoziție Primaria 21.03.2019
   37 Cu privire Ia alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 21.03.2019
   38 Cu privire la luarea la evidență a copilului în situație de risc și efectuarea evaluării complexe Dispoziție Primaria 25.03.2019
   39 Cu privirea la luarea la evidență a copilului în situație de risc și efectuarea evaluării complexe. Dispoziție Primaria 25.03.2019
   40 Cu privirea la luarea la evidență a copilului în situație de risc și efectuarea evaluării complexe. Dispoziție Primaria 25.03.2019
   41 Cu privirea la luarea la evidență a copilului în situație de risc și efectuarea evaluării complexe. Dispoziție Primaria 25.03.2019
   42 Cu privirea la luarea la evidență a copilului în situație de risc și efectuarea evaluării complexe. Dispoziție Primaria 25.03.2019
   43 Cu privire Ia alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 25.03.2019
   85p Cu privire la acordarea sporului cu caracter specific. Dispoziție Primaria 29.03.2019
   86p Cu privire la acordarea sporului pentru performanță. Dispoziție Primaria 29.03.2019
   Pagina
    Aprilie 2019
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    46 Cu privire la plasamentul de urgență a copilului aflat în situație de risc. Dispoziție Primaria 04.04.2019
    45 Cu privire la plasamentul de urgență a copilului aflat în situație de risc. Dispoziție Primaria 04.04.2019
    51 Cu privire la continuarea termenului de încălzire. Dispoziție Primaria 15.04.2019
    89p Cu privire la angajarea în serviciu. Dispoziție Primaria 15.04.2019
    3/1 Cu privire la abrogarea deciziilor consiliului comunal Decizie Consiliu Local 16.04.2019
    3/2 Cu privire la executarea bugetului primăriei Decizie Consiliu Local 16.04.2019
    3/3 Cu privire la darea de seamă a postului de poliție Decizie Consiliu Local 16.04.2019
    3/4 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Decizie Consiliu Local 16.04.2019
    3/5 Cu privire la unele rectificări la bugetul local Decizie Consiliu Local 16.04.2019
    3/6 Cu privire la operarea unor modificări în decizia consiliului comunal Decizie Consiliu Local 16.04.2019
    3/7 Cu privire la operarea unor modificări la Statutul Intreprinderii Municipale,,Apă Canal Răzeni” Decizie Consiliu Local 16.04.2019
    3/8 Cu privire la Regulamentul Consiliului de administrare Decizie Primaria 16.04.2019
    3/9 Cu privire la corectarea unor erori în urma măsurărilor masive a terenului. Decizie Consiliu Local 16.04.2019
    3/10 Cu privire la casarea unor unități de transport și a unor mijloace fixe, aflate la balanța Primăriei Răzeni Decizie Consiliu Local 16.04.2019
    3/12 Cu privire la asigurarea gratuită a alimentației copilului Decizie Consiliu Local 16.04.2019
    3/13 Cu privire Ia operarea unor modificări Decizie Consiliu Local 16.04.2019
    3/14 Despre desemnarea reprezentanților în instanțele de judecată Decizie Consiliu Local 16.04.2019
    3 Proces verbal Decizie Consiliu Local 16.04.2019
    53 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 19.04.2019
    52 Cu privire la unele modificări la buget Dispoziție Primaria 19.04.2019
    54 Cu privire la instituirea tutelei. Dispoziție Primaria 22.04.2019
    90p Despre acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 22.04.2019
    91p Cu privire Ia modificarea dispoziției primarului Dispoziție Primaria 23.04.2019
    92p Despre acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 25.04.2019
    93p Cu privire la acordarea sporului cu caracter specific. Dispoziție Primaria 26.04.2019
    94p Cu privire la desemnarea persoanei responsabile Dispoziție Primaria 26.04.2019
    95p Cu privire la acordarea sporului pentru performanță Dispoziție Primaria 26.04.2019
    Pagina
     Mai 2019
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     58 Cu privire Ia alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 03.05.2019
     57 Cu privire la încheierea sezonului de încălzire Dispoziție Primaria 03.05.2019
     Pagina
      Iunie 2019
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      72 Cu privire la unele modificari la bugetul local pe luna iunie Dispoziție Primaria 07.06.2019
      4/10 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare Decizie Consiliu Local 14.06.2019
      4/2 Cu privire la încasarea impozitelor de la agenții economici și persoanele fizice. Decizie Consiliu Local 14.06.2019
      4/3 Cu privire la operarea unor modificari Decizie Consiliu Local 14.06.2019
      4/4 Cu privire la rectificarea bugetului Decizie Consiliu Local 14.06.2019
      4/5 Cu privire la corectarea unor erori Decizie Consiliu Local 14.06.2019
      4/6 Cu privire la operarea unor modificari Decizie Consiliu Local 14.06.2019
      4/7 Cu privire la participarea comunei Răzeni Decizie Consiliu Local 14.06.2019
      4/8 Cu privire la sustinerea proceselor civile Decizie Consiliu Local 14.06.2019
      4/9 Cu privire la acceptarea contribuției Decizie Consiliu Local 14.06.2019
      73 Cu privire la acordarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 14.06.2019
      74 Despre instituirea tutelei. Dispoziție Primaria 14.06.2019
      75 Privind unele modificari la bugetul local Dispoziție Primaria 17.06.2019
      109p Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 20.06.2019
      110p Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 20.06.2019
      76 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 21.06.2019
      111p Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 21.06.2019
      112p Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 21.06.2019
      113p Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 21.06.2019
      114p Cu privire la unele modificari Dispoziție Primaria 28.06.2019
      115p Despre acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 28.06.2019
      116p Cu privire la acordarea sporului pentru performanta Dispoziție Primaria 28.06.2019
      117p Cu privire la acordarea sporului cu caracter specific Dispoziție Primaria 28.06.2019
      Pagina
       Iulie 2019
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       118p Despre acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 01.07.2019
       119p Cu privire la modificarea dispozitiei Dispoziție Primaria 01.07.2019
       78 Cu privire la constituirea echipei multidiciplinare Dispoziție Primaria 01.07.2019
       77 Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare Dispoziție Primaria 01.07.2019
       120p Cu privire la acordarea perioadei de vacanta Dispoziție Primaria 01.07.2019
       121p Cu privire la acordarea ajutorului material. Dispoziție Primaria 01.07.2019
       79 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 04.07.2019
       122p Cu privire Ia acordarea concediului. Dispoziție Primaria 05.07.2019
       80 Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare Dispoziție Primaria 08.07.2019
       81 Cu privire la luarea in evidenta a copilului Dispoziție Primaria 08.07.2019
       82 Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare Dispoziție Primaria 08.07.2019
       84 Cu privire Ia luarea in evidenta a copilului Dispoziție Primaria 08.07.2019
       83 Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare Dispoziție Primaria 08.07.2019
       85 cu privire la luarea in evidenta a copilului Dispoziție Primaria 08.07.2019
       86 cu privire la luarea in evidenta a copilului Dispoziție Primaria 08.07.2019
       87 Cu privire la unele modificari la bugetul local Dispoziție Primaria 10.07.2019
       123p Cu privire la acordarea concediului ordinar. Dispoziție Primaria 12.07.2019
       88 Cu privire Ia alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 12.07.2019
       PV 4 Proces verbal 4 Decizie Consiliu Local 14.07.2019
       92 cu privire la luarea in evidenta a copilului in situatie de risc si efectuarea evaluirii complexe. Dispoziție Primaria 19.07.2019
       93 cu privire la luarea in evidenta a copilului in situatie de risc si efectuarea evaluirii complexe. Dispoziție Primaria 19.07.2019
       126p Despre acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 19.07.2019
       94 Cu privire la plasamentul de urgenta a copilului Dispoziție Primaria 22.07.2019
       127p Cu privire la acordarea sporului de performanta Dispoziție Primaria 25.07.2019
       128p Cu privire la acordarea sporului cu caracter specific Dispoziție Primaria 25.07.2019
       129p Cu privire Ia acorda concediului ordinar. Dispoziție Primaria 25.07.2019
       130p Cu privire la acordarea concediului ordinar. Dispoziție Primaria 25.07.2019
       95 Cu privire la acordarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 26.07.2019
       Pagina
        August 2019
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        97 Cu privire la unele modificari la bugetul local pe luna august Dispoziție Primaria 16.08.2019
        98 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 17.08.2019
        133p Despre acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 17.08.2019
        134p Despre acordarea concediului neplatit Dispoziție Primaria 20.08.2019
        99 Cu privire la convocarea sedintei extraordinare a consiliului local Dispoziție Primaria 21.08.2019
        135p Cu privire la acordarea concediului platit Dispoziție Primaria 24.08.2019
        100 Cu privire la persoana responsabila pentru PTSP Dispoziție Primaria 28.08.2019
        101 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 28.08.2019
        136p Cu privirea la acordarea spotului pentru performanta Dispoziție Primaria 30.08.2019
        137p Cu privire la acordarea sporului cu caracter specific Dispoziție Primaria 30.08.2019
        102 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 30.08.2019
        103 Cu privire la constituirea echipei multidiciplinare Dispoziție Primaria 30.08.2019
        104 Cu privire la luarea in evidenta acopilului Dispoziție Primaria 30.08.2019
        Pagina
         Septembrie 2019
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         138p Cu privire la angajare prin cumul Dispoziție Primaria 02.09.2019
         139p Cu privire la acordarea concediului Dispoziție Primaria 02.09.2019
         140p Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 02.09.2019
         141p Cu privire la angajare prin cumul Dispoziție Primaria 02.09.2019
         105 Cu privire la convocare a sedintei extraordinare a consiliului local Dispoziție Primaria 06.09.2019
         106 Cu privire la aprobarea orarului de lucru Dispoziție Primaria 06.09.2019
         107 Cu privire la constituirea sectiilor de votare Dispoziție Primaria 10.09.2019
         108 Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare Dispoziție Primaria 10.09.2019
         109 Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare Dispoziție Primaria 10.09.2019
         110 Despre stabilirea locurilor speciale cu afisaj electoral Dispoziție Primaria 10.09.2019
         111 Cu privire la stabilirea locurilor autorizate de desfasurare a intrunirilor cu locuitorii Dispoziție Primaria 10.09.2019
         112 Privind unele modificari pe luna septembrie Dispoziție Primaria 11.09.2019
         6/1 Cu privire la pregatirea institutiilor prescolare Decizie Consiliu Local 13.09.2019
         6/2 Cu privire la unele rectificari la buget Decizie Consiliu Local 13.09.2019
         6/3 Cu privire la corelarea bugetului aprobat Decizie Consiliu Local 13.09.2019
         113 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 13.09.2019
         114 CU privire la abrogarea dispozitie primarului Dispoziție Primaria 16.09.2019
         115 Cu privire la numirea persoanei responsabile Dispoziție Primaria 16.09.2019
         142p Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 16.09.2019
         143p Cu privire la angajarea in serviciu Dispoziție Primaria 16.09.2019
         116 Cu privire la unele modificari la bugetul local Dispoziție Primaria 17.09.2019
         144p Cu privire la suspendarea mandatului de primar Dispoziție Primaria 18.09.2019
         145p Cu privire la operarea unor modificari Dispoziție Primaria 23.09.2019
         117 Despre numirea persoanei responsabile Dispoziție Primaria 23.09.2019
         118 Cu privirea la delegarea la cursuri de instruire Dispoziție Primaria 23.09.2019
         120 Despre micsorarea varstei matrimoniale. Dispoziție Primaria 24.09.2019
         119 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 24.09.2019
         121 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 26.09.2019
         146p Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 26.09.2019
         122 Cu privire la efectuarea inventarierii anuale Dispoziție Primaria 30.09.2019
         147p Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 30.09.2019
         148p Cu privire la acordarea sporului cu caracter specific Dispoziție Primaria 30.09.2019
         149p Cu privire la acordarea sporului pentru performanta Dispoziție Primaria 30.09.2019
         Pagina
          Octombrie 2019
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          123 Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare Dispoziție Primaria 01.10.2019
          124 Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare Dispoziție Primaria 01.10.2019
          150p Cu privire la aincetarea raportului de serviciu Dispoziție Primaria 01.10.2019
          151p Cu privire la angajarea in serviciu Dispoziție Primaria 01.10.2019
          125 Privind unele modificari la bugetul local pe luna octombrie Dispoziție Primaria 04.10.2019
          126 Cu privire la constituirea echipei multidiciplinare Dispoziție Primaria 08.10.2019
          127 Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare Dispoziție Primaria 08.10.2019
          152p Despre hramul satului la Milestii Noi Dispoziție Primaria 08.10.2019
          128 Cu privire la plasamentul de urgeanta a copilului in stare de risc Dispoziție Primaria 09.10.2019
          129 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 09.10.2019
          153p Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 14.10.2019
          154p Cu privire la stabilirea gradului de calificare Dispoziție Primaria 16.10.2019
          130 Privind unele modificari la bugetul local Dispoziție Primaria 16.10.2019
          131 Cu privire la anularea tutelei Dispoziție Primaria 17.10.2019
          132 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 17.10.2019
          133 Cu privire la inceperea sezonului de incalzire Dispoziție Primaria 23.10.2019
          134 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 24.10.2019
          155p Cu privire la rechemare din concediul ordinar Dispoziție Primaria 25.10.2019
          156p Despre acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 25.10.2019
          135 Cu privire la instituirea tutelei Dispoziție Primaria 25.10.2019
          157p Cu privire la stabilirea sporului la salariu Dispoziție Primaria 28.10.2019
          136 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 29.10.2019
          137 Cu privire la operarea unor modificari la dispozitie Dispoziție Primaria 31.10.2019
          158p Cu privirea la acordarea sporului de performanta Dispoziție Primaria 31.10.2019
          159p Cu privire la acordarea sporului de performanta Dispoziție Primaria 31.10.2019
          160p Cu privire la atribuirii treptei, clasei si coefecientului de salarizare Dispoziție Primaria 31.10.2019
          Pagina
           Noiembrie 2019
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           161p Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 05.11.2019
           162p Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 05.11.2019
           138 Cu privire la instituirea tutelei Dispoziție Primaria 06.11.2019
           139 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 08.11.2019
           163p Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 11.11.2019
           165p Cu privire la delegare Dispoziție Primaria 15.11.2019
           166p Cu privire la transfer Dispoziție Primaria 18.11.2019
           141 Cu privire la convocarea sedintei extraordinare a consiliului Dispoziție Primaria 19.11.2019
           142 Cu privire la sarbatoarea "Hramul satului" Dispoziție Primaria 20.11.2019
           143 Cu privire la unele modificari la buget Dispoziție Primaria 20.11.2019
           8/1 Cu privire la initierea constituirii comisiilor consultative de specialitate Decizie Primaria 22.11.2019
           145 Cu privire la constituirea comisiei Dispoziție Primaria 26.11.2019
           144 Cu privire la examinarea in cadrul sedintei echipei multidisciplinare Dispoziție Primaria 26.11.2019
           146 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 29.11.2019
           169p Cu privire la acordarea sporului de performanta Dispoziție Primaria 29.11.2019
           Pagina
            Decembrie 2019
            Nr. Titlu Tip Emitent Data
            148 Cu privire la constituirea echipei multidiciplinare Dispoziție Primaria 02.12.2019
            149 Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare Dispoziție Primaria 02.12.2019
            147 Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare Dispoziție Primaria 02.12.2019
            150 Cu privire la luarea in evidenta a copilului in situatie de risc Dispoziție Primaria 04.12.2019
            151 Cu privire la luarea in evidenta a copilului in situatie de risc Dispoziție Primaria 04.12.2019
            152 Cu privire la luarea in evidenta a copiilor in situatie de risc Dispoziție Primaria 05.12.2019
            153 Cu privire la unele modificari pe luna decembrie Dispoziție Primaria 06.12.2019
            154 Cu privire la luarea in evidenta a copiilor in situatie de risc Dispoziție Primaria 09.12.2019
            155 Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare Dispoziție Primaria 09.12.2019
            156 Cu privire la convocarea sedintei ordinare a consiliului local Dispoziție Primaria 12.12.2019
            157 Cu privire la constituirea comisiei lucrative Dispoziție Primaria 13.12.2019
            158 Cu privire la instituirea tutelei Dispoziție Primaria 16.12.2019
            159 Cu privire la operarea unor modificari Dispoziție Primaria 17.12.2019
            160 Cu privire la unele modificari la bugetul local Dispoziție Primaria 17.12.2019
            161 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 19.12.2019
            162 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 20.12.2019
            163 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 20.12.2019
            9/1 Regulamentul de constituire a consiliului Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            9/2 Cu privire la aprobarea bugetului comunei, prima lectura Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            9/4 Cu privire la aprobarea marimii cotelor de impozitare Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            9/3 Despre aprobarea taxelor locale Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            9/5 Cu privire la aprobarea statelor de personal Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            9/6 Cu privire la aprobarea platilor pentru prestare servicii Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            9/7 Cu privire la aprobarea bugetului, lectura a doua Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            9/8 Cu privire la salarizare Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            9/9 Cu privire la rectificarea bugetului Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            9/10 Cu privire la stabilirea procentului de arenda a terenurilor Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            9/11 Cu privire la stabilirea limitei de consum a combustibilului Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            9/12 Cu privire la stabilirea taxelor de eliberare a autorizatiilor Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            9/13 Cu privire la renumerotarea procesului verbal Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            9/14 Cu privire la incetarea raportului de serviciu Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            9/15 Cu privire la aprobarea programului de activitate a consiliului comunal Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            9/16 Cu privire la corelarea bugetului aprobat Decizie Consiliu Local 20.12.2019
            170p Cu privire la acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 20.12.2019
            164 Cu privire la unele modificari la buget Dispoziție Primaria 23.12.2019
            165 Cu privire la operare unor modificari in grupul de lucru Dispoziție Primaria 23.12.2019
            166 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 26.12.2019
            167 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Dispoziție Primaria 30.12.2019
            168 Cu privire la dezinstitutionarea minorei Dispoziție Primaria 30.12.2019
            171p Cu privire la acordarea sporului cu caracter specific Dispoziție Primaria 31.12.2019
            172p Cu privire la acordarea sporului pentru performanta Dispoziție Primaria 31.12.2019
            Pagina