(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Arhiva deciziilor anterioare

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2018
Nr. Titlu Tip Emitent Data
01-p Cu privire la premiere. Dispoziție Primaria 02.01.2018
02p Cu privire la numirea în funcție. Dispoziție Primaria 05.01.2018
01 Cu privire la stabilirea orarului de activitate a Grădiniței de copii din Mileștii-Noi. Dispoziție Primaria 09.01.2018
02 Cu privire la instituirea comisiei de repartizare a masei lemnoase. Dispoziție Primaria 10.01.2018
03 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 11.01.2018
04 Cu privire la constituirea echipei Multidiscuplinare. Dispoziție Primaria 11.01.2018
05 Despre efectuarea inventarierii gospodăriilor auxiliare ale populației. Dispoziție Primaria 15.01.2018
03p Despre angajarea pe contract de servicii. Dispoziție Primaria 16.01.2018
04p Privind stabilirea gradului de calificare. Dispoziție Primaria 18.01.2018
06 Cu privire la sistarea activității Grădinițelor de copii nr. 1 „Ghiocel” și „Mileștii Noi” în ziua de 19.01.2018. Dispoziție Primaria 18.01.2018
07 Cu privirea la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 19.01.2018
08 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 22.01.2018
09 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 25.01.2018
10 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 26.01.2018
124 Privind unele modificări în bugetul local pe luna noiembrie 2018. Dispoziție Primaria 28.01.2018
11 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 31.01.2018
12 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 31.01.2018
Pagina
  Februarie 2018
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  13 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 01.02.2018
  05p Cererea Dnei Palancica Tatiana de desfacere a contractului individual de muncă. Dispoziție Primaria 05.02.2018
  06p Cu privire la angajarea Dnei Bivol Maria, în calitate de contabil pe 0,5 unități. Dispoziție Primaria 05.02.2018
  07p Despre premierea anuală a personalului tehnic. Dispoziție Primaria 05.02.2018
  08p Cu privire la plata premiului pentru anul gestionar 2017. Dispoziție Primaria 05.02.2018
  14 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 05.02.2018
  15 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 06.02.2018
  16 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 06.02.2018
  17 Cu privire la micșorarea vîrstei matrimoniale. Dispoziție Primaria 07.02.2018
  18 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului local. Dispoziție Primaria 07.02.2018
  19 Cu privire la anularea tutelei copilului minor Vrabie Eugenia. Dispoziție Primaria 08.02.2018
  Nr.1 PROCES-VERBAL Nr. 1 al sedinței extraordinare a consiliului comunal Răzeni. Decizie Consiliu Local 11.02.2018
  1/1 Cu privire la acceptarea donației din partea Romăniei, Bustul lui „Ion Inculeț” -Presedintele Sfatului Țării. Decizie Consiliu Local 11.02.2018
  20 Privind redistribuirea mijloacelor financiare în bugetul local pe luna februarie 2018. Dispoziție Primaria 15.02.2018
  21 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 15.02.2018
  22 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 19.02.2018
  09p Cu privire la acordarea concediului neplătit Dnei Maria Jalba, Director IET Nr. 2 „Alunelul” Dispoziție Primaria 26.02.2018
  10p Despre executarea obligațiilor specialistului în relații funciare și cadastru, în perioada concediului de boală a Dlui Petru Munteanu. Dispoziție Primaria 27.02.2018
  11p Cu privire la operarea unor modificări în dispoziția Nr. 6p din 05.02.2018 „Cu privire la angajarea Dnei Bivol Maria, în calitate de contabil pe 0,5 unități”. Dispoziție Primaria 27.02.2018
  12p Cererea Dnei Maria Jalba-Director IET Nr. 2 „Alunelul”, cu privire la acordarea ajutorului material. Dispoziție Primaria 28.02.2018
  Pagina
   Martie 2018
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   14p Despre stabilirea suplimentului la salariu. Dispoziție Primaria 01.03.2018
   23 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 01.03.2018
   24 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 02.03.2018
   25 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 06.03.2018
   26 Cu privire la convocarea ședinței ordinară a consiliului local. Dispoziție Primaria 06.03.2018
   27 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 07.03.2018
   28 Despre instituirea tutelei. Dispoziție Primaria 15.03.2018
   Proces-verbal nr. 2 Proces verbal nr. 2 al sedintei ordinare a consiliului comunal Razeni din 16 martie 2018. Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/1 Cu privire la executarea bugetului Primariei in anul 2017. Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/3 Cu privire la rectificarea bugetului Primariei pe anul 2018. Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/4 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/5 Cu privire la salarizare. Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/6 Privind Regulamentul „Cu privire la acordarea unor plati suplimentare de stimulare functionarilo publici din cadrul Primariei comunei Razeni.” Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/7 Cu privire la regulamentul privind conferirea titlului Cetatean de Onoare al comunei Razeni. Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/8 Cu privire la aceptarea conferirii numelui „Grigore Bivol” -IMSP Centrul de Sanatate Razeni. Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/9 Cu privire la conferirea Titlului „Cetatean de Onoare al comunei Razeni” Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/10 Cu privire la operarea unor modificari in pc. 2 al deciziei Consiliului comunal nr. 2/8 din 14.03.2014. Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/11 Cu privire la operarea unor modificari in decizia consiliului local 6/2 di 08.12.2017. Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/12 Cu privire la formarea bunului imobil, nr. cad. 2334323.138, suprafata de 2.4071 ha, teren aferent constructiilor private. Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/13 Cu privire la initierea de executare de catre SCT Ialoveni a lucrarilor de delimitare a terenului cu nr. cadastral 2334110.496, suprafata de 1.8326 ha. Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/14 Cu privire la initierea de executare de catre SCT Ialoveni a lucrarilor de delimitare a terenului cu nr. cadastral 2334205.670, suprafata de 0.1057 ha. Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/15 Cu privire la redenumirea Gradinitei de copii Milestii Noi Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/16 Cu privire la asigurarea gratuita a alimentatiei copilului Capatina Danilel, plasat in serviciul social Asistenta Parentala Profesionista. Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   2/17 Cu privire la operarea unnor modificari in decizia Consiliului comunal Nr. 6/29 din 08.12.2017. Decizie Consiliu Local 16.03.2018
   16p Despre angajarea pe contract de serviciu. Dispoziție Primaria 16.03.2018
   15p Cu privire la operarea unor modificări în dispoziția primarului comunei nr. 1 din 02.01.2018 „Cu privire la premiere” Dispoziție Primaria 19.03.2018
   29 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 19.03.2018
   30 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 19.03.2018
   31 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 19.03.2018
   17p Cu privire la asumarea unor obligatiuni de serviciu. Dispoziție Primaria 23.03.2018
   32 Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare. Dispoziție Primaria 23.03.2018
   33 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 23.03.2018
   34 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 23.03.2018
   35 Cu privire la unele modificari in bugetul local pe luna martie 2018. Dispoziție Primaria 26.03.2018
   18p Despre trecerea functionarilor publici intr-o treapta de salarizare superioara Dispoziție Primaria 29.03.2018
   19p Cu privire la acordarea si achitarea platilor de stimulare functionarilor publici din cadrul Primariei comunei Razeni. Dispoziție Primaria 29.03.2018
   20p Cu privire la delegare. Dispoziție Primaria 29.03.2018
   36 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 30.03.2018
   37 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 30.03.2018
   Pagina
    Mai 2018
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    47 Despre acordarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 08.05.2018
    procs verbal nr. 3 Proces-verbal nr. 3 al ședinței extraodinare a consiliului comunal Răzeni din 8 mai 2018. Decizie Consiliu Local 08.05.2018
    3/1 Cu privire la o-finanțarea proiectelor „Consolidarea ravenei si evacuarea apelor de suprafata in satul Razeni raionul Ialoveni” si „Constructia revitalizarii si amenajarii spatiului in jurul riului din centrul localitatii ” Parcul Unirii Razeni-Magurele” precum si a costurilor neelegibile sau altor costuri legate de proiecte. Decizie Consiliu Local 08.05.2018
    3/2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Decizie Consiliu Local 08.05.2018
    27p Despre desemnarea conducatorului pentru stagiul de practica. Dispoziție Primaria 10.05.2018
    48 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 10.05.2018
    49 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare în bugetul local pe luna mai 2018. Dispoziție Primaria 10.05.2018
    28p Privind acordarea concediului ordinar Dnei Tatiana Titica, contabil-sef Dispoziție Primaria 11.05.2018
    29p Cu privire la exercitarea obligatiilor primarului comunei, pe durata concediului de boala. Dispoziție Primaria 11.05.2018
    30p Despre suspendarea activităţii Instituţiei de educaţie Timprie nr. 1 „Ghiocel” Dispoziție Primaria 11.05.2018
    50 Cu privire la instituirea comisiei lacrative. Dispoziție Primaria 11.05.2018
    31p Despre suspendarea activităţii IET nr. 2 „Alunelul” Dispoziție Primaria 14.05.2018
    32p Despre suspendarea activităţii Instituţiei de IET „Buburuza” s. Mileştii Noi. Dispoziție Primaria 14.05.2018
    33p Despre desemnarea conducătorului pentru stagiul de practică. Dispoziție Primaria 21.05.2018
    34p Despre executarea obligaţiilor paznicului Vasile Plamadeala, în perioada concediului de boală. Dispoziție Primaria 21.05.2018
    35p Despre acordarea concediului ordinar Dlui Condrea Simion, paynic la Căminul Cultural „Ion Inculeţ” Dispoziție Primaria 28.05.2018
    51 Cu privire la instituirea comisiei lucrative. Dispoziție Primaria 28.05.2018
    52 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 28.05.2018
    36p Cu privire la acordarea concediului ordinar, deridicatoarei Dna Tatiana Gurău. Dispoziție Primaria 30.05.2018
    53 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 30.05.2018
    37p Cu privire la acordarea şi achitarea plăţilor de stimulare funcţionarilor publici din cadrul Primăriei comunei Răzeni. Dispoziție Primaria 31.05.2018
    Pagina
     Iunie 2018
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     38p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Maria Jalbă, directorul IET Nr. 2 „Alunelul” Dispoziție Primaria 04.06.2018
     54 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 04.06.2018
     55 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 04.06.2018
     56 Despre alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 04.06.2018
     57 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare în bugetul local pe luna iunie 2018. Dispoziție Primaria 06.06.2018
     58 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 07.06.2018
     59 Cu privire la convocarea ședinței ordinară a consiliului local. Dispoziție Primaria 07.06.2018
     39p Despre angajarea pe contract de servicii Dispoziție Primaria 12.06.2018
     40p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Nadejda Petcu, directorul Caminului Cultural „Ion Inculet” Dispoziție Primaria 12.06.2018
     41p Despre acordarea concediului ordinar Tirche Valentina, conducator artistic al stadionului artistic Mladita al CC „Ion Inculet” Dispoziție Primaria 12.06.2018
     42p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Titica Svetlana, conducator artistic laa Caminul Cultural „Ion Inculet” Dispoziție Primaria 12.06.2018
     43p Despre acordarea concediului ordinar Titica Sergiu, regizor de sunete la Caminul Cultural „Ion Inculet”. Dispoziție Primaria 12.06.2018
     44p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Risneanu Olga, deridicatoare la CC „Ion Inculet” si la Biblioteca Publica „Elena Alistar” Razeni. Dispoziție Primaria 12.06.2018
     45p Despre acordarea concediului ordinar Dlui Iovu Vasile-sofer. Dispoziție Primaria 12.06.2018
     46p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Rodica Nepotu, specialist in percepere fiscala. Dispoziție Primaria 12.06.2018
     60 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare in bugetul local pe luna iunie 2018. Dispoziție Primaria 15.06.2018
     61 Cu privire la unele modificari in bugetul local pe luna iunie 2018. Dispoziție Primaria 20.06.2018
     62 Despre instituirea tutelei. Dispoziție Primaria 22.06.2018
     63 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 22.06.2018
     64 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 22.06.2018
     47p Cererea Dlui Ion Cretu-primarul comunei, cu privire la acordarea ajutorului material. Dispoziție Primaria 27.06.2018
     48p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Iulia Bivol, directorul IET Nr.1 „Ghiocel”. Dispoziție Primaria 27.06.2018
     49p Privind acordarea concediului ordinar Dnei Tatiana Titica, contabil-sef al Primariei. Dispoziție Primaria 27.06.2018
     65 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 27.06.2018
     66 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Decizie Primaria 27.06.2018
     50p Despre acordarea concediului ordinar Dlui Pavel Ciobanu, paznic la Caminul Cultural „Ion Inculet” Dispoziție Primaria 28.06.2018
     67 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 28.06.2018
     68 Privind rectificarea bugetului local pe luna iunie 2018. Dispoziție Primaria 28.06.2018
     51p Despre acordarea concediului ordinar veceprimarului comunei. Dispoziție Primaria 29.06.2018
     52p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Svetlana Bivol, directorul Bibliotecii Publice „Elena Alistar” Dispoziție Primaria 29.06.2018
     Pagina
      August 2018
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      56p Despre acordarea concediului ordinar primarului comunei. Dispoziție Primaria 03.08.2018
      76 Cu privire la alocarea mijloacelor financiarere Dispoziție Primaria 03.08.2018
      77 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 03.08.2018
      57p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Teslari Lilia, biblioteca Dispoziție Primaria 13.08.2018
      78 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 13.08.2018
      58p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Tirchi Iulia, perceptor fiscal. Dispoziție Primaria 20.08.2018
      79 Despre instituirea tutelei. Dispoziție Primaria 20.08.2018
      59p Cererea Dnei Olga Risneanu de desfacere a contractului individual de munca. Dispoziție Primaria 21.08.2018
      80 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 22.08.2018
      60p Cu privire la acordarea si achitarea platilor de stimulare functionarilor publici din cadrul Primariei comunei Razeni. Dispoziție Primaria 24.08.2018
      61p Cu privire la angajarea prin cumul. Dispoziție Primaria 24.08.2018
      62p Cu privire la angajarea prin cumul. Dispoziție Primaria 24.08.2018
      81 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 24.08.2018
      82 cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 24.08.2018
      83 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 24.08.2018
      84 Cu privire la abrogarea Dispozitiei Primarului Comunei nr. 68 din din 28.06.2018 „Cu privire la rectificarea Bugetului local pe luna iunie 2018” Dispoziție Primaria 24.08.2018
      85 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 24.08.2018
      Pagina
       Septembrie 2018
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       86 Cu privire la delegarea la cursuri de instruiere. Dispoziție Primaria 11.09.2018
       87 Despre numirea persoanei responsabile de exploatarea inofensivă a sistemului de gaze naurale. Dispoziție Primaria 12.09.2018
       88 Cuprivire la convocarea ședinței ordinară a consiliului local. Dispoziție Primaria 12.09.2018
       63p Despre acordarea concediului ordinar Dlui Zaltur Vasile-paznic. Dispoziție Primaria 14.09.2018
       64p Despre angajarea în serviciu prin cumul. Dispoziție Primaria 17.09.2018
       5/1 Despre pregătirea instituțiilor preșcolare, către anul de studii 2018-2019. Decizie Consiliu Local 21.09.2018
       5/2 Despre evidența contractelor de arendă a terenurilor proprietate publică, privind contractarea și achitarea lor. Decizie Consiliu Local 21.09.2018
       5/3 Darea de seamă a Asociației Obștești „Răzgaz” referitor la partea financiară. Decizie Consiliu Local 21.09.2018
       5/4 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Decizie Consiliu Local 21.09.2018
       5/5 Cu privire la unele rectificări la bugetul local al Primăriei comunei Răzeni, pentru anul 2018. Decizie Consiliu Local 21.09.2018
       5/6 Cu privire la expunerea la licitație a sectorului pentru construcții cu nr. cadastral 2334314.329, suprafața de 0,0110 ha. Decizie Consiliu Local 21.09.2018
       5/7 Cu privire la operarea unor modificări la decizia Consiliului comunal Răzeni nr. 2/6 din 16.03.2018. Decizie Consiliu Local 21.09.2018
       5/8 Cu privire la demersul Liceului Teoretic „ Ion Pelivan” referitor la implementarea sub-proiectului din cadrul Proiectului „ Reforma învățămîntului în Moldova” Decizie Consiliu Local 21.09.2018
       5/9 Cu privire la operarea unor modificări la decizia Consiliului comunal nr. 4/6 din 9 iunie 2017 „Cu privire la îndeplinirea ” Decizie Consiliu Local 21.09.2018
       5/10 Cu privire la examinarea deciziei Consiliului local nr. 4/7 din 22 iunie 2018. Decizie Consiliu Local 21.09.2018
       5/11 Cu privire la amplasarea stupinelor în pastoral. Decizie Consiliu Local 21.09.2018
       5/12 Cu privire la corectarea unor erori de masivă, prin exprimarea acordului propriu. Decizie Consiliu Local 21.09.2018
       89 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 21.09.2018
       5/13 Cu privire la aprobarea denumirii corectă a arterelor de circulație, în vederea respectării regulilor de ortografie. Decizie Consiliu Local 21.09.2018
       90 Privind redistribuirea mijloacelor financiare în bugetul local pe luna septembrie 2018. Dispoziție Primaria 21.09.2018
       5/14 Despre corelarea bugetului aprobat pentru anul 2018. Decizie Consiliu Local 21.09.2018
       nr. 5 PROCES-VERBAL nr. 5 al ședinței ordinare a consiliului comunal Răzeni din 21.09.2018 Decizie Consiliu Local 21.09.2018
       65p Cu privire la angajarea prin cumul. Dispoziție Primaria 24.09.2018
       91 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 26.09.2018
       92 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 26.09.2018
       93 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 26.09.2018
       94 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 26.09.2018
       95 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 26.09.2018
       96 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 26.09.2018
       97 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 26.09.2018
       98 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 26.09.2018
       66p Despre acordarea concediului neplătit Dnei Țîrchi Iulia. Dispoziție Primaria 28.09.2018
       99 Despre efectuarea inventarierii anuale. Dispoziție Primaria 29.09.2018
       67p Cu privire la premiere Dispoziție Primaria 29.09.2018
       Pagina
        Octombrie 2018
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        100 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 03.10.2018
        101 Privind amplasarea de urgență al copiilor aflați în situație de risc. Dispoziție Primaria 04.10.2018
        102 Cu privire la constituirea comisiei. Dispoziție Primaria 10.10.2018
        103 Privind redistribuirea mijloacelor financiare în bugetul local pe luna octombrie 2018. Dispoziție Primaria 11.10.2018
        104 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 12.10.2018
        105 cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 19.10.2018
        106 Despre începerea sezonului de încălzire. Dispoziție Primaria 19.10.2018
        107 Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unor bunyri materiale. Dispoziție Primaria 22.10.2018
        108 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 23.10.2018
        109 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 25.10.2018
        68p Despre acordarea concediului ordinar. Dispoziție Primaria 26.10.2018
        69p Cu privire la acordarea ajutorului material. Dispoziție Primaria 31.10.2018
        Pagina
         Noiembrie 2018
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         110 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 02.11.2018
         111 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 02.11.2018
         70p Despre angajarea pe contract de servicii. Dispoziție Primaria 05.11.2018
         112 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 05.11.2018
         113 Despre instituirea tutelei. Dispoziție Primaria 05.11.2018
         71p Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu. Dispoziție Primaria 08.11.2018
         114 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 08.11.2018
         115 Privind redistribuirea mijloacelor financiare în bugetul local pe luna noiembrie 2018. Dispoziție Primaria 08.11.2018
         116 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 09.11.2018
         72p Cu privire la premiere. Dispoziție Primaria 20.11.2018
         117 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 20.11.2018
         118 Privind sărbătoarea „Hramul satului” la Răzeni. Dispoziție Primaria 20.11.2018
         119 Privind efectuarea evaluării inițiale. Dispoziție Primaria 20.11.2018
         120 Privind luarea la evidență a copilului în situație de risc și efectuarea evaluării complexe. Dispoziție Primaria 20.11.2018
         73p Despre acordarea concediului ordinar. Dispoziție Primaria 22.11.2018
         74p Despre acordarea concediului ordinar. Dispoziție Primaria 22.11.2018
         75p Cu privire la acordarea ajutorului material. Dispoziție Primaria 22.11.2018
         121 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 22.11.2018
         122 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 22.11.2018
         76p Cu privire la operarea unor modificări în dispoziția primarului Nr. 72p din 20.11.2018 „Cu privire la premiere” Dispoziție Primaria 26.11.2018
         77p Cu privire la acordarea și achitarea plăților de stimulare funcționarilor publici din cadrul Primăriei comunei Răzeni. Dispoziție Primaria 28.11.2018
         124 Privind unele modificări în bugetul local pe luna noiembrie 2018. Dispoziție Primaria 28.11.2018
         Pagina
          Decembrie 2018
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          125 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 06.12.2018
          126 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 08.12.2018
          127 Despre stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral. Dispoziție Primaria 12.12.2018
          128 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 14.12.2018
          129 Cu privire la convocarea consiliului comunal. Dispoziție Primaria 15.12.2018
          79p Despre acordarea concediului ordinar. Dispoziție Primaria 21.12.2018
          6/1 Cu privirre la aprobarea bugetului comunei pentru anul 2019, în prima lectură. Decizie Primaria 21.12.2018
          6/2 Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru 2019. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/3 Cu privire la aprobarea mărimii cotelor de impozitare pentru anul 3019. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/4 Cu privire la aprobarea statelor de personal. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/5 Cu privire la aprobarea plăților pentru prestarea serviciilor cu plată populației pentru anul 2019. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/6 Cu privire la aprobarea bugetului comunei pentru anul 2019, ăn lectura a doua. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/7 Cu privire la salarizare. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/8 Cu privire la rectificarea bugetului primăriri pe anul 2018. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/9 Cu privire la stabilirea procentului de arendă a terenurilor Administrației pubice locale pentru anul 2019. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/10 Cu privire la aprobarea dării de seamă funciară conform situației. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/11 Cu privire la corectarea unor erori în urma măsurărilor masive a terenului. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/12 Cu privire la privatizarea lotului pomicol. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/13 Cu privire la acordul consiliului comunal la procurarea unei unități de transport. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/14 Cu privnizarea la organizarea și funcționarea serviciului(postului) teritorial de salvatori și pompieri Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/15 Cu privire la identificarea sectoarelor de drum pentru renovare și stabilirea tipului de intervenție. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/16 Cu privire la stabilirea limitei de consum a combustibilului în anul 2019. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/17 Cu privire la excluderea din evidența contabila a imobilului cu nr. cadastral 2334324.410.01. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/18 Cu privire la vinzarea bunului, pin licitație. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/19 Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului comunal pentru anul Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/20 Cu privire la stabilirea taxelor de eliberare a autorizațiilor de construcție și desființare, a certificatelor de urbanism, pentru anul 2019. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/21 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru cu vot deliberant în componența birourilor electorale ale secțiilor de votare Răzeni, nr. 33, 34, 35 Răzeni și Nr.36 Mileștii-Noi. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/22 Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică a satului Răzeni, raionul Ialoveni cu nr. cadastral 2334324.428. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/23 Cu privire la formarea bunului imobil cu nr. cadastral 2334324.428, suprafața de 0,0675 ha, teren pentru construcții din intravilanul localității. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/24 Cu privire la prescripția privind lichidarea iregularităților constatate în cadrul inspectării financiare tematice la Întreprinderea Municipală „Apă-Canal Răzeni” Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/25 Cu privire la Regulamentul cu privire la activitatea comisiei de cenzori a Întreprinderii Municipale „Apă-Canal Răzeni” Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          6/26 Cu privire la Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului de performanță a personalului din Primăria comunei Răzeni și personalul din unitățile bugetare suordonate primăriei. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          nr. 6 Proces verbal nr. 6 al ședinței ordinaare a consiliului comunal Răzeni. Decizie Consiliu Local 21.12.2018
          133 Privind unele modificări în bugetul local pe luna decembrie. Dispoziție Primaria 26.12.2018
          Pagina