(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Arhiva deciziilor anterioare

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2021
Nr. Titlu Tip Emitent Data
1/1 Cu privire la corelarea bugetului primariei Decizie Consiliu Local 04.01.2021
3 Cu privire la unele modificari la bugetul comunei Razeni Dispoziție Primaria 13.01.2021
Pagina
  Februarie 2021
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  Pagina
   Martie 2021
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   48p Cu privire la acordarea sporului pentru performanta Dispoziție Primaria 31.03.2021
   Pagina
    Mai 2021
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    47 Cu privire la instituirea custodiei Dispoziție Primaria 17.05.2021
    Pagina
     Iunie 2021
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     55 Cu privire la instituirea custodiei. Dispoziție Primaria 01.06.2021
     4/1 Cu privire Ia desemnarea candidaturilor pentru functia de membru cu vot deliberativ in componenta birourilor electorale ale sectiilor de votare Razeni, Nr.33, 34, 35 si 36 Milegtii-Noi. Decizie Consiliu Local 04.06.2021
     56 Cu privire la convocarea sedintei ordinare a Consiliului comunal Razeni. Dispoziție Primaria 11.06.2021
     5/1 Cu privire la rectificarea bugetului al primariei comunei Razeni pe anul 2021 Decizie Consiliu Local 18.06.2021
     5/2 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Decizie Consiliu Local 18.06.2021
     5/3 Cu privire la aprobarea regimului de activitate a institutiilor de educatie timpurie. Decizie Consiliu Local 18.06.2021
     5/5 Cu privire Ia aprobarea Planului de actiuni pentru imbunitatirea serviciului de distributie a apei potabile in comuna Razeni. Decizie Consiliu Local 18.06.2021
     5/6 Cu privire la activitatea specialistului probleme tineret si sport. Decizie Consiliu Local 18.06.2021
     5/8 Cu privire la corectarea erorilor comise Ia executarea lucririlor cadastrale Decizie Consiliu Local 18.06.2021
     5/9 Cu privire la delegarea reprezentantilor consiliului local in comisia de concurs la functia de directori ai Gradinitelor de copii nr.1"Ghiocel", nr.2" Alunelul"si nr. 3 "Buburuza". Decizie Consiliu Local 18.06.2021
     58 Cu privire la redistribuirea alocatiilor bugetare. Dispoziție Primaria 28.06.2021
     59 Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea sistemului de control intern Dispoziție Primaria 29.06.2021
     60 Cu privire la aprobarea Planului de actiuni privind implementarea sistemului de control intern managerial in cadrul Primariei Razeni Dispoziție Primaria 29.06.2021
     Pagina
      August 2021
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      Pagina
       Septembrie 2021
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Pagina
        Octombrie 2021
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        Pagina
         Noiembrie 2021
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         129 Cu privire la plasamentul de urgеnta al copilului. Dispoziție Primaria 15.11.2021
         Pagina
          Decembrie 2021
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          7/1 Cu privire la aprobarea bugetului comunei pentru anul 2022 in prima lectura Decizie Primaria 03.12.2021
          7/2 Despre aprobarea taxelor locale pentru anul 2022 Decizie Primaria 03.12.2021
          7/3 Cu privire la aprobarea marimii cotelor de impozitare pentru anul 2022 Decizie Primaria 03.12.2021
          7/4 Cu privire la aprobarea statelor de personal Decizie Primaria 03.12.2021
          7/5 Cu privire la stabilirea platilor pentru prestarea serviciilor Decizie Primaria 03.12.2021
          7/6 Cu privire la aprobarea platilor pentru prestarea serviciilor cu plata populatiei pentru anul 2022 Decizie Primaria 03.12.2021
          7/7 Cu privire la stabilirea limitei de consum a combustibilului Decizie Primaria 03.12.2021
          7/8 Cu privire la stabilirea taxelor de eliberare a autorizatiilor de construire/desfiintare, a certificatelor de urbanism, pentru anul 2022 Decizie Primaria 03.12.2021
          7/9 Cu privire la aprobarea bugetului comunei pentru anul 2022 in a doua lectura Decizie Primaria 03.12.2021
          7/10 Cu privire la revizuirea Politicii de contabilitate Decizie Primaria 03.12.2021
          7/11 Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului comunal Razeni pentru anul 2022 Decizie Primaria 03.12.2021
          7/12 Cu privire la confirmarea in functia de secretar al Consiliului comunal Razeni Decizie Primaria 03.12.2021
          7/13 Cu privire la aprobarea darii de seama funciara conform situatiei la 01 ianuarie 2021 Decizie Primaria 03.12.2021
          7/14 Cu privire la vanzarea-cumpararea terenului aferent casei de locuit cu mai multe apartamente privatizate care nu constituie bloc locativ Decizie Primaria 03.12.2021
          7/15 Cu privire la aprobarea temporara a suprafetei de 300 ha, teren destinat pentru pasunatul animalelor domestice Decizie Primaria 03.12.2021
          134 Сu privire la соnvосаrеа sedintei оrdiпаrе а consiliului соmunаl Razeni. Dispoziție Primaria 03.12.2021
          136 Сu privire la арrоbаrеа dеvizului de cheltuieli. Dispoziție Primaria 10.12.2021
          8/1 Сu privire la rectificarea bugetului aI рrimariеi соmunеi Razeni ре апul 2021 Decizie Consiliu Local 23.12.2021
          8/2 Сu privire la арrоbаrеа marimii cotelor de impozitare pentru anul 2022, Decizie Consiliu Local 23.12.2021
          8/3 Cu privire la modificarea deciziei consiliului соmunаl Razeni nr.612 din 08 осtоmbriе 2021 "Сu privire la аlосаrеа mijloacelor finаnсiаrе". Decizie Consiliu Local 23.12.2021
          8/4 Сu privire la modificarea deciziei consiliului соmunаl Razeni nr.7/1 din 17 decembrie 2021 ,,Cu privire la aprobarea bugetului соmunеi реntru anul 2022 in рrimа lесtura". Decizie Consiliu Local 23.12.2021
          8/5 Сu privire la abrogarea deciziei consiliului соmunаl Razeni nr. 7/9 din 17 decembrie 2021 "Cu privire la арrоbаrеа bugetului comunei реntru anul 2022 in а doua lectura". Decizie Consiliu Local 23.12.2021
          8/6 Сu privire la арrоbаrеа bugetului соmunеi реntru аnul 2022 in а doua lесtura. Decizie Consiliu Local 23.12.2021
          Pagina