(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Arhiva deciziilor anterioare

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2017
Nr. Titlu Tip Emitent Data
01-p Privind încetarea raportului de serviciu Dispoziție Primaria 02.01.2017
02-p Despre angajarea pe contract de servicii, Dispoziție Primaria 03.01.2017
03-p Despre angajarea pe contract de servicii. Dispoziție Primaria 03.01.2017
04-p Despre acordarea concediului neplătit Dnei Tobultoc Evghenia. Dispoziție Primaria 04.01.2017
01 Despre instituirea comisiei pentru repartizarea lemnelor de foc pensionarilor, invalizilor și păturilor social-vulnerabile ale comunei. Dispoziție Primaria 09.01.2017
05-p Despre stabilirea suplimentului la salariu Dnei Nepotu Efrosinia Dispoziție Primaria 09.01.2017
06-p Despre acordarea indemnizatiei unice Dnei Maria Siritanu, in legatura cu incetarea raportului de serviciu. Dispoziție Primaria 09.01.2017
07-p Despre angajarea pe contract de servicii. Dispoziție Primaria 09.01.2017
02 Privind anularea curatelei Dlui Condrea Ion Dispoziție Primaria 12.01.2017
03 Cu privire la alocarea de mijloace financiare. Dispoziție Primaria 17.01.2017
04 Cu privire la operarea unor modificări în componența comisiei de disciplină a Primăriei Dispoziție Primaria 17.01.2017
08-p Despre prelungirea contractelor de servicii Dispoziție Primaria 20.01.2017
09-p Despre punerea in seama viceprimarului a unor obligatii de serviciu. Dispoziție Primaria 25.01.2017
10-p Cu privire la stabilirea sporului pentru performanta colectiva. Dispoziție Primaria 25.01.2017
11-p Privind stabilirea gradului de calificare. Dispoziție Primaria 25.01.2017
12-p Privind stabilirea gradului de calificare. Dispoziție Primaria 25.01.2017
05 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 26.01.2017
13-p Privind indeplinirea functiilor primarului in perioada concediului de boala. Dispoziție Primaria 30.01.2017
Pagina
  Februarie 2017
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  06 Despre convocarea sedintei extraordinare a consiliului local. Dispoziție Primaria 06.02.2017
  07 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 10.02.2017
  08 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 10.02.2017
  1/1 Privind corelarea bugetului aprobat pe anul 2017 Decizie Consiliu Local 10.02.2017
  1-2 Cu privire la rectificarea bugetului primăriei pe anul 2017 și alocarea mijloacelor financiare. Decizie Consiliu Local 10.02.2017
  1-3 Privind modificarea deciziei consiliului local nr. 6/10 din 09.12.2016. Decizie Consiliu Local 10.02.2017
  1-4 Privind stabilirea mărimii contribuției populației la implimentarea proiectului„Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat stradal” Decizie Consiliu Local 10.02.2017
  1-5 Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului local nr. 6/4 din 09.12.2016 Decizie Consiliu Local 10.02.2017
  01 Proces -verbal nr. 1 din 2017 al ședinței extraordinare a consiliului comunal Răzeni. Decizie Consiliu Local 10.02.2017
  09 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 13.02.2017
  14-p Privind modificarea dispozitiei primarului comunei Nr, 2 din 03.01.2017 Dispoziție Primaria 13.02.2017
  10 Privind plasamentul de urgenta al copiilor aflati in situatii de risc. Dispoziție Primaria 21.02.2017
  11 Cu privire la alocarea de mijloace financiare. Dispoziție Primaria 21.02.2017
  15-p Despre premierea anuala a personalului tehnic. Dispoziție Primaria 24.02.2017
  12 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 24.02.2017
  16-p Despre premiere. Dispoziție Primaria 27.02.2017
  13 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 27.02.2017
  Pagina
   Martie 2017
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   17-p Cu privire la numirea in functie a Dlui Munteanu Serghei. Dispoziție Primaria 01.03.2017
   14 Cu privire la alocarea mijloacelor financiar. Dispoziție Primaria 02.03.2017
   15 Cu privire la instituirea curatelei. Dispoziție Primaria 06.03.2017
   16 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 07.03.2017
   17 Cu privire la operarea unor modificari in componenta grupului de lucru pentru achizitii publice. Dispoziție Primaria 07.03.2017
   18 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 07.03.2017
   19 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 07.03.2017
   20 Despre convocarea sedintei ordinare a consiliului local. Dispoziție Primaria 10.03.2017
   18-p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Iulia Țîrchi, specialist pe percepere fiscală. Dispoziție Primaria 13.03.2017
   2/1 Privind executarea bugetului Primăriei în anul 2016. Decizie Primaria 17.03.2017
   2/2 Darea de seamă a șefului postului de poliție Răzeni pentru perioada de activitate -2016 Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/3 Privind activitatea Întreprinderii Municipale „Apă -Canal Răzeni” Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/4 Privind unele modificări la bugetul local Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/5 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/6 Cu privire la transmiterea bunurilor proprietate publică din gestiunea Primăriei Răzeni. Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/7 Cererea Dlui Tomșa Constantin cu privire la privatizarea lotului pomicol Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/8 Privind anularea graficii la terenurile cu numărul cadastral 2334325151 și 2334325150 Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/9 Cu privire la aprobarea „Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative și aprobarea formei procesului-verbal în sfera comunal-locativă în teritoriul comunei Răzeni, raionul Ialoveni” Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/10 Cererea Dnei Țurcan Ana de cumpărare a terenului aferent. Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   2/11 Cu privire la formarea bunurilor imobile a terenului zonelor de protecție a fîntînilor arteziene Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   02 Proces verbal nr. 2 din 17 martie 2017 al ședinței ordinare a consiliului comunal Răzeni Decizie Consiliu Local 17.03.2017
   21 Privind unele modificări la bugetul local pe luna martie 2017 Dispoziție Primaria 17.03.2017
   19-p Cu privire la acordarea concediului ordinar, paznicului Gaidamul Ștefan Dispoziție Primaria 31.03.2017
   20-p Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu. Dispoziție Primaria 31.03.2017
   21-p Despre trecerea funcționarilor publici într-o treaptă de salarizare superioară Dispoziție Primaria 31.03.2017
   Pagina
    Mai 2017
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    27-p Privind modificarea Dispoziției nr. 19-p din 31.03.2017 „Cu privire la acordarea concediului ordinar, paznicului Gaidamut Ștefan”. Dispoziție Primaria 02.05.2017
    28 Cu privire la ridicarea nivelului responsabilității Directorilor Instituțiilor de Educație Timpurie a copiilor, la achiziționarea produselor alimentare. Dispoziție Primaria 02.05.2017
    28-p Privind modificarea Dispoziției nr. 20-p din 31 martie 2017 „Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu” Dispoziție Primaria 02.05.2017
    29 Cu privire la închiderea sezonului de încălzire și suspendarea activității operatorilor la cazangeriile termice. Dispoziție Primaria 02.05.2017
    29-p Privind operarea unor modificări în Dispoziția primarului nr. 2 din 4.04.2017 „Despre suspendarea activității Insttuției de educație Timpurie a copiilor nr. 1 „Ghiocel” Dispoziție Primaria 02.05.2017
    30 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 05.05.2017
    30-p Cu privire la numirea persoanei responsabile pentru desfășurarea stagiului de practică a elevului Centrului de excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale a elevului Bujeniță Daniela. Dispoziție Primaria 05.05.2017
    31 Cu privire la unele modificări în bugetul local pe luna mai 2017. Dispoziție Primaria 05.05.2017
    32 Despre convocarea ședinței extraordinare a consiliului local. Dispoziție Primaria 05.05.2017
    33 Privind unele modificări în bugetul local pe luna mai 2017. Dispoziție Primaria 12.05.2017
    31-p Privind acordarea concediului ordinar Dnei Titica Tatiana-contabil-șef. Dispoziție Primaria 15.05.2017
    34 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 19.05.2017
    32-p Cererea Dlui Eugen Gurău- viceprimarului comunei, cu privire la acordarea ajutorului material. Dispoziție Primaria 25.05.2017
    35 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 30.05.2017
    36 Despre alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 30.05.2017
    33-p Despre acordarea concediului ordinar Dlui Pavel Ciobanu, paznic. Dispoziție Primaria 31.05.2017
    37 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 31.05.2017
    38 Privind prelungirea termenului plasamentului de urgență al copiilor aflați în instituții de risc. Dispoziție Primaria 31.05.2017
    39 Cu privire la sistarea activității Grădiniței de copii nr. 2 „Alunelul” Dispoziție Primaria 31.05.2017
    40 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 31.05.2017
    41 Cu privire la sistarea activității Grădiniței de copii nr. 1 „Ghiocel” Dispoziție Primaria 31.05.2017
    Pagina
     Iunie 2017
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     34-p Despre angajarea în serviciu pentru o durată nedeterminată. Dispoziție Primaria 02.06.2017
     42 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 02.06.2017
     43 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 02.06.2017
     44 Despre convocarea ședintei ordinare a consiliului local. Dispoziție Primaria 02.06.2017
     35-p Despre acordarea concediului neplătit Dnei Efrosinia Nepotu. Dispoziție Primaria 07.06.2017
     36-p Despre styabilirea suplimentului la salariu. Dispoziție Primaria 07.06.2017
     37-p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Borta Nina, secretarul comunei. Dispoziție Primaria 08.06.2017
     4/1 Despre activitatea institu'iilor bugetare din subrdonarea Primăriei, în perioada 2016-2017 Decizie Consiliu Local 09.06.2017
     4/2 Despre evidența contractelor de arendă a terenurilor proprietate privind contractarea și achitarea lor. Decizie Consiliu Local 09.06.2017
     4/3 Despre mersul colectării impozitelor de la agenții economici din teren și persoanele fizice. Decizie Consiliu Local 09.06.2017
     4/4 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Decizie Consiliu Local 09.06.2017
     4/5 Cu privire la Regulamentul de desfașurare a activității de comerț în teritoriul comunei Răzeni. Decizie Consiliu Local 09.06.2017
     4/6 Cu privire la îndeplinirea atribuțiilor secretarului pe durata concediului ordinar. Decizie Consiliu Local 09.06.2017
     4/7 Despre operarea unor modificări în p.1/16 din deciziua Consiliului comunal nr. 3/11 din 11.09.2015 „Cereri cu privire la privatizarea apartamentelor” Decizie Consiliu Local 09.06.2017
     4/9 Cu privire la formarea bunului imobil cu suprafața de 0,40 ha, cu numărul cadastral 23341101011. Decizie Consiliu Local 09.06.2017
     4/10 Cu privire la schimbarea modului de folosire a terenului cu nr. cadastral 2334109454. Decizie Consiliu Local 09.06.2017
     4/11 Privind formarea bunului imobil cu nr. cadastral 23343051033, suprafața de 0,16 ha, pentru construcția unei fîntîni arteziene. Decizie Consiliu Local 09.06.2017
     4/12 Cu privire la formarea bunului imobil cu suprafața de 0,0110 ha, numărul cadastral 2334314329. Decizie Consiliu Local 09.06.2017
     4/14 Cu privire la acceptarea donației bunului imobil(teren) cu nr. cadastral 2334107350. Decizie Consiliu Local 09.06.2017
     04 Proces-Verbal r. 4 al ședinței ordinare a consiliului comunal Răzeni din 09 iunie 2017 Decizie Consiliu Local 09.06.2017
     46 Privind unele modificări în bugetul local pe luna iunie 2017. Dispoziție Primaria 09.06.2017
     47 cU PRIVIRE LA ALOCAREA MIJLOACELOR FINANCIARE. Dispoziție Primaria 09.06.2017
     48 Privind formarea unor comisii lucrative. Dispoziție Primaria 09.06.2017
     38-p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Gurau Tatiana, deridicatoare. Dispoziție Primaria 15.06.2017
     39-p Privind operarea unor modificări în dispoziția primarului nr. 253 din 09 decembrie 2015. Dispoziție Primaria 15.06.2017
     40-p Cererea Dnei Preda Tatiana de desfacere a contractului individual de muncă. Dispoziție Primaria 15.06.2017
     49 Despre instituirea curatelei. Dispoziție Primaria 15.06.2017
     50 Despăre instituirea tutelei. Dispoziție Primaria 15.06.2017
     41-p Cererea Dlui Șapco Vladimir, despre acordarea concediului ordinar Dispoziție Primaria 16.06.2017
     52 Cu privire la unele modificări în bugetul local pe luna iunie 2017. Dispoziție Primaria 16.06.2017
     53 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 16.06.2017
     42-p Despre acordarea concediului ordinar viceprimarului comunei. Dispoziție Primaria 26.06.2017
     43-p Despre acordarea concediului ordinar Dlui Iovu Vasile-șofer. Dispoziție Primaria 27.06.2017
     44-p Cererea Dlui Crețu Ion-primarul comunei, cu privire la acordarea ajutorului material. Dispoziție Primaria 28.06.2017
     Pagina
      Iulie 2017
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      45-p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Țîrche Valentina, conducator artistic al studioului artistic Mlădița al CC„Ion Inculeț” Dispoziție Primaria 03.07.2017
      46-p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Nadejda Petcu, directorul Căminului Cultural „Ion Inculeț”. Dispoziție Primaria 03.07.2017
      47-p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Titica Svetlana, conducător artistic la Căminul Cultural „Ion Inculeț” Dispoziție Primaria 03.07.2017
      48-p Despre acordarea concediului Dnei Rîșneanu Olga, deridicatopare la CC „Ion Inculeț” și la Biblioteca Publică „Elena Alistar” Răzeni. Dispoziție Primaria 03.07.2017
      49-p Despre acordarea concediului ordinar Dlui Condrea Simion, paznic la Căminul Cultural „Ion Inculeț”. Dispoziție Primaria 03.07.2017
      50-p Despre acordarea concediului ordinar Dlui Titica Sergiu regizor de sunete la Căminul Cultural „Ion Inculeț” Dispoziție Primaria 03.07.2017
      51-p Despre angajarea în serviciu pentru o durată determinată. Dispoziție Primaria 03.07.2017
      52-p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Svetlana Bivol, directorul Bibliotecii Publice „Elena Alistar” Decizie Primaria 03.07.2017
      54 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 03.07.2017
      55 Privind formarea unei comisii lucrative. Dispoziție Primaria 07.07.2017
      56 Privind unele modificări în bugetul local pe luna iulie 2017 Dispoziție Primaria 10.07.2017
      57 Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare. Dispoziție Primaria 11.07.2017
      53-p Cu privire la angajarea Dnei Palanciuc Tatiana în calitate de contabil pe 0,5 unități. Dispoziție Primaria 13.07.2017
      58 Cu privire la prelungirea termenului de sistare a activității Grădiniței de copii nr. 1 „Ghiocel” Dispoziție Primaria 13.07.2017
      59 Cu privire la prelungirea termenului de sistare a activității Grădiniței de copii nr. 2 „Alunelul” Dispoziție Primaria 13.07.2017
      60 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 14.07.2017
      54-p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Evghenia Tobultoc, dactilograf. Dispoziție Primaria 17.07.2017
      61 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 17.07.2017
      62 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 19.07.2017
      63 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 21.07.2017
      55-p Despre rechemarea din concediul ordinar a viceprimarului comunei Dl Eugeniu Gurău. Dispoziție Primaria 25.07.2017
      56-p Despre acordarea concediului ordinar primarului comunei. Dispoziție Primaria 25.07.2017
      57-p Cu privire la operarea modificării în dispoziția primarului nr. 38-p din 15.06.2017 „Despre acordarea concediului ordinar Dnei Tatiana Gurău, deridicatoare” Dispoziție Primaria 31.07.2017
      58-p Cererea Dnei Iulia Țîrchi-specialist în percepere fiscala, cu privire la acordarea ajutorului material. Dispoziție Primaria 31.07.2017
      59-p Cu privire la stabilirea sporului lunar pentru intensitatea muncii. Dispoziție Primaria 31.07.2017
      64 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 31.07.2017
      65 Cu privire la prelungirea termenului de sistare a activității Grădiniței de copii nr. 1 „Ghiocel” Decizie Primaria 31.07.2017
      66 Cu privire la prelungirea termenului de sistare a activității Grădiniței de copii nr. 2 „Alunelul” Dispoziție Primaria 31.07.2017
      Pagina
       August 2017
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       60-p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Iulia Țîrchi, specialist în perceperea fiscală. Dispoziție Primaria 03.08.2017
       67 Privind unele modificări în bugetul local pe luna august 2017. Dispoziție Primaria 03.08.2017
       68 Privind înmatricularea în rîndurile copiilor Centrului Comunitar de zi Răzeni MNA Humanitas a copilului din rîndul familiei în situație de risc Eroșenco Dorina. Dispoziție Primaria 04.08.2017
       69 Privind înmatricularea în rîndurile copiilor Centrului Comunitar de zi Răzeni BNA Humanitas a copilului din rîndul familiei în situație de risc Găugaș Vera. Dispoziție Primaria 04.08.2017
       70 Privind înmatricularea în rîndurile copiilor Centrului Comunitar de zi Răzeni BNA Humanitas a copilului din rîndul familiei în situații de risc Liule Adrian. Dispoziție Primaria 04.08.2017
       71 Privind înmatricularea în rîndurile copiilor Centrului Comunitar de zi Răzeni BNA Humanitas a copilului din rîndul familiei în situații de risc Mocan Andreea. Dispoziție Primaria 04.08.2017
       72 Privind înmatricularea în rîndurile copiilor Centrului Comunitar de zi Răzeni BNA Humanitas a copilului din rîndul familiei în situații de risc Roșca Elena. Dispoziție Primaria 04.08.2017
       73 Privind înmatricularea în rîndurile copiilor Centrului Comunitar de zi Răzeni BNA Humanitas a copilului din rîndul familiei în situații de risc Roșca Larisa. Dispoziție Primaria 04.08.2017
       74 Privind înmatricularea în rîndurile copiilor Centrului Comunitar de zi Răzeni BNA Humanitas a copilului din rîndul familiei în situații de risc Roșca Tudor. Dispoziție Primaria 04.08.2017
       75 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 07.08.2017
       61-p Despre acordarea indemnizației unică Dnei Efrosinia fiscală. Dispoziție Primaria 10.08.2017
       76 Privind unele modificări în bugetul local pe luna august 2017. Dispoziție Primaria 14.08.2017
       62-p Cu privire la stabilirea sporului lunar pentru intensitatea muncii. Dispoziție Primaria 15.08.2017
       77 Cu privire la alocarea mijloacelor financioare. Dispoziție Primaria 18.08.2017
       78 Cu privire la operarea unor modificări în unele dispoziții ale primarului comunei. Dispoziție Primaria 21.08.2017
       63-p Cu privire la încetatarea raportului de serviciu al Dnei Efrosenia Nepotu. Dispoziție Primaria 23.08.2017
       64-p Cu privire la desfacerea contractului de servicii. Dispoziție Primaria 23.08.2017
       65-p Cu privire la desfacerea contractului de muncă. Dispoziție Primaria 23.08.2017
       66-p Despre angajarea pe contract de servicii. Dispoziție Primaria 23.08.2017
       67-p Despre rechemarea din concediul ordinar a specialistului în percepere fiscala Dna Iulia Țîrchi. Dispoziție Primaria 23.08.2017
       79 Cu privire la alocarea mijloacelor financioare. Dispoziție Primaria 23.08.2017
       80 Despre convocarea ședinței ordinare a consiliului local. Dispoziție Primaria 24.08.2017
       68-p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Iulia Tîrchi, specialist în percepere fiscală. Dispoziție Primaria 29.08.2017
       Pagina
        Septembrie 2017
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        81 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 01.09.2017
        5/1 Cu privire la ridicarea inainte de termen, a mandatului de consilier comunal Răzeni. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/2 Privind realizarea măsurilor de accesibilitate la infrastructura socială a persoanelor cu dizabilități. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/3 Despre elaborarea și implimentarea proiectelor investiționale în teritoriul comunei. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/4 Cu privire la unele modificări la bugetul local. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/5 Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului local 4/4 din 09.06.2017 „Cu privire la alocarea unor mijloace financiare” Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/6 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/7 Cu privire la operarea unor modificari in Decizia Consiliului local Nr. 4/7 din 23.09.2016 „Despre aprobarea tarifului pentru evacuarea gunoiului menager și a regulamentului cu privire la menținerea curațeniei în teritoriul comunei Răzeni.” Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/8 Despre efectuarea tăierilor în unele parcele forestiere ale Primăriei. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/9 Cu privire la tribuirea a unor servicii de interes economic general ÎM „” Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        nr. 5 Proces-verbal nr. 5 din 08.09.2017 Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/11 Cu privire la formarea bunului imobil aferent constructiei locative, cu numarul cadastral 2334324.160, suprafața de 0,042 ha, la solicitarea APL. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/10 Cu privire la formarea bunului imobil cu nr. cadastral 2334324172, suprafața de 0,1195, la solicitarea APL. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/12 Cu privire la formarea bunului imobil aferent constructiei locative, cu nr. cadastral 2334324.407, suprafața de 0,1016 ha, la solicitarea APL. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/13 Cu privire la formarea bunului imobil aferent construcției locative, cu nr. cadastral 2334324.412, suprafața de 0,0832 ha, la solicitarea APL. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/14 Cu privire la formarea bunului imobil aferent construcției locative, cu nr. cadastral 2334324.410, suprafața de 0,1816 ha, la solicitarea APL. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/15 Cu privire la formarea bunului imobil aferent constructiei locative, cu nr. cadastral 2334324.402, suprafața de 0,1024 ha, la solicitarea APL. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/16 Despre expunerea la licitație a lotului de teren pentru construcții cu nr. cadastral 2334314.329 și suprafața de 0,0110 ha. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/17 Cu privire la aprobarea unor modificari la planul urbanistic al localității Răzeni. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/19 Cu privire la privatizarea lotului pomicol. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/20 Cu privire la formarea bunului imobil cu suprafața de 0,06 ha, extravilanul localitățuii Răzeni. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/21 Cu privire la formarea bunului imobil aferentr blocului locativ, cu nr. cadastral 2334324.408, suprafața de 0,0829 ha, la solicitarea APL. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        5/22 Privind acordul luării la evidența Primăriei a fondurilor fixe și bunurilor materiale în urma posibilei reorganizări a Școlii primare-grădiniță din satul Mileștii Noi în Grădiniță. Decizie Consiliu Local 08.09.2017
        69-p Cererea Dnei Bivol Svetlana de desfacere a contractului individual de muncă, angajată prin cumul. Dispoziție Primaria 11.09.2017
        70-p Cu privire la angajarea Dnei Teslari Lilia în calitate de bibliotecară pe 1,0 unități la Biblioteca Publică „Elena Alistar” din Răzeni. Dispoziție Primaria 11.09.2017
        71-p Cu privire la angajarea prin cumul. Dispoziție Primaria 11.09.2017
        72-p Cu privire la angajarea prin cumul. Dispoziție Primaria 11.09.2017
        82 Cu privire la operarea unor modificări în componența comisiei de disciplină a Primăriei. Dispoziție Primaria 12.09.2017
        83 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 15.09.2017
        84 Cu privire la delegarea la cursuri de instruire. Dispoziție Primaria 18.09.2017
        85 Privind unele modificări în bugetul local pe luna septembrie 2017. Dispoziție Primaria 21.09.2017
        86 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 22.09.2017
        87 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 22.09.2017
        88 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 27.09.2017
        73-p Cererea Dlui Serghei Munteanu-specialist în economie, cu privire la cordarea ajutorului material. Dispoziție Primaria 28.09.2017
        74-p Cu privire la stabilirea sporului lunar pentru intensitatea muncii. Dispoziție Primaria 28.09.2017
        75-p Cu privire la stabilirea sporului la salariu. Dispoziție Primaria 28.09.2017
        89 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de listele electorale. Dispoziție Primaria 28.09.2017
        90 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 28.09.2017
        91 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 28.09.2017
        92 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 28.09.2017
        93 Cu privire kla constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 28.09.2017
        76-p Cu privire la delegarea la seminar a Dnei Tatiana Titica-contabil-sef al Primăriei. Dispoziție Primaria 29.09.2017
        77-p Cererea Dnei Tatiana Titica-contabil șef al Primăriei, cu privire la acordarea ajutorului material. Dispoziție Primaria 29.09.2017
        78-p Cu privire la premiere. Dispoziție Primaria 29.09.2017
        Pagina
         Octombrie 2017
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         79-p DEspre acordarea concediului ordinar Dnei Maria Jalba, director IET a copiilor Nr. 2 „Alunelul” Dispoziție Primaria 03.10.2017
         80-p Cu privire la delegarea la Conferința Internațională a Asociației Bibliotecarilor. Dispoziție Primaria 03.10.2017
         95 Despre efectuarea inventarierii anuale. Decizie Primaria 04.10.2017
         81-p Cu privire la numirea în funcție a Dnei Nepotu Rodica. Dispoziție Primaria 05.10.2017
         96 Despre alocarea unor mijloace financiare Dispoziție Primaria 06.10.2017
         97 Despre alocarea unor mijloace financiare Dispoziție Primaria 06.10.2017
         98 Despre alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 06.10.2017
         82-p Cu privire la incetarea raportului de serviciu al Dnei Violeta Mihalachi. Dispoziție Primaria 11.10.2017
         99 Despre numirea persoanei responsabile de exploatare inofensiva a sisitemului de gaze naturale. Dispoziție Primaria 12.10.2017
         100 Despre alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 12.10.2017
         101 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 16.10.2017
         102 Privind unele modificări în bugetul local pe luna octombrie. Dispoziție Primaria 16.10.2017
         103 Privind unele modificări în bugetul local pe luna octombrie 2017. Dispoziție Primaria 16.10.2017
         104 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 19.10.2017
         105 Cu privire la unele modificări în bugetul local pe luna octombrie 2017. Dispoziție Primaria 20.10.2017
         106 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 26.10.2017
         83-p Cu privire la premiere. Dispoziție Primaria 30.10.2017
         107 Despre începerea sezonului de încălzire. Dispoziție Primaria 30.10.2017
         108 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 30.10.2017
         109 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 30.10.2017
         84-p Privind acordarea concediului ordinar Dnei Titica Tatiana-contabil-șef. Dispoziție Primaria 31.10.2017
         110 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 31.10.2017
         111 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 31.10.2017
         112 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 31.10.2017
         Pagina
          Noiembrie 2017
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          113 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 03.11.2017
          114 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 03.11.2017
          115 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 05.11.2017
          116 privind plasamentul de urgență al copiilor aflați în situație de risc. Dispoziție Primaria 06.11.2017
          85-p Despre acordarea concediului ordinar Dlui Petru Munteanu specialist în relații funciare și cadastru. Dispoziție Primaria 09.11.2017
          117 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de înregistrarea și publicarea actelor administrative în Registrul de stat al actelor locale. Dispoziție Primaria 09.11.2017
          118 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 10.11.2017
          86-p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Maria Jalba, director IET a copiilor Nr. 2 „Alunelul” Dispoziție Primaria 14.11.2017
          119 Privind unele modificări în bugetul local pe luna noiembrie 2017. Dispoziție Primaria 15.11.2017
          120 Privind unele modificări în bugetul local pe luna noiembrie 2017. Dispoziție Primaria 16.11.2017
          87-p Despre acordarea concediului ordinar Dnei Iulia bivol, director IET a copiilor Nr. 1 „Ghiocel” Dispoziție Primaria 17.11.2017
          121 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 17.11.2017
          122 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 17.11.2017
          123 Cu privire la aclocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 20.11.2017
          124 Privind sărbătoarea „Hramul satului” Dispoziție Primaria 20.11.2017
          88-p Despre rechemarea din concediul ordinar a Dnei Tatiana Titica, contabilului șef. Dispoziție Primaria 23.11.2017
          125 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 24.11.2017
          126 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 24.11.2017
          89-p Cu privire la premiere. Dispoziție Primaria 29.11.2017
          127 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 29.11.2017
          128 Privind delegarea atribuțiilor primarului comunei. Dispoziție Primaria 29.11.2017
          129 Despre convocarea ședinței ordinare a consiliului comunal. Dispoziție Primaria 29.11.2017
          130 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 30.11.2017
          131 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 30.11.2017
          132 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 30.11.2017
          Pagina
           Decembrie 2017
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           133 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 06.12.2017
           135 Privind unele modificari în bugetul local pe luna decembrie 2017. Dispoziție Primaria 06.12.2017
           6 Proces verbal nr. 6 al sedintei consiliului comunal razeni din 2017 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/1 Despre aprobarea bugetului comunei pentru anul 2018, în prima lectură Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/2 Despre aprobarea taxelor locale pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/3 Despre aprobarea mărimii cotelor de impozitare pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/4 Despre aprobarea statelor de personal Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/5 despre aprobarea plăților pentru prestarea serviciilor cu plată populați Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/6 Despre aprobarea bugetului comunei pentru anul 2018 în lectura a doua. Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/7 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea numărului-limită și limitele de parcurs al autoturismelor de serviciu și Regulamentului privind aprobarea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu utilizate de către Primăria comunei Răzeni. Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/8 Despre stabilirea indemnizatiei de conducere directorilor IET Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/9 Cu privire la salarizare Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/10 Cu privire la unele modificări la bugetul local. Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/11 Cu privire la corelarea bugetului comunei Răzeni pentru anul 2017. Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/12 Despre stabilirea limitului de consum a cobustibilului în anul 2018 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/13 Despre stabilirea procentului de arendă a terenurilor Administrației publice locale pentru anul 2018. Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/14 Privind aprobarea dării de seamă funciară conform situației la 01 ianuarie 2018. Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/15 Cu privire la anularea părții grafice a terenului pentru construcții cu nr. cadastral 2334204959. Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/16 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat referitor la abrogarea/completarea deciziei Consiliului comunal Răzeni nr. 5/16 din 08.09.2017 „Despre expunerea la licitație a lotului de teren pentru construcții cu nr. cadastral 2334314329 cu suprafața de 0,0110 ha” Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/17 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat referitor la abrogarea/completarea deciziei Consiliului comunal Răzeni nr. 5/17 din 08.09.2017 „Cu privire la aprobarea unor modificări la planul urbanistic al localității Răzeni” Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/18 Cu privire la operarea unor modificări în pct. 1/1 din decizia Consiliului local nr. 3/11 din 11.09.2015 „Cereri despre privatizarea apartamentelor” Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/19 Cu privire la operarea unor modificări în pct. nr. 6 din decizia Consiliului local nr. 5/22 din 11.12.2015 „Despre privatizarea loturilor pomicole” Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/20 Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului local nr. 2/2 din 17 iulie 2015 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate” Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/21 Privind operarea unor modificări în decizia Consiliului local nr. 2/3 din 17.07.2015 „Despre constituirea comisiilor de lucru ale Primăriei” Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/22 Despre aprobarea planului de activitate al Consiliului comunal pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/23 Privind luarea la evidenta Primăriei a fondurilor fixe și bunurilor materiale în urma reorganizării școlii primare-gradiniță din satul Mileștii noi în Grădiniță. Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/24 Cu privire la transmiterea în locațiune/arendă sau comodat a încăperilor unde este amplasat oficiul poștal Răzeni. Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/25 Cu privire la deschiderea unei grupe suplimentare în cadrul IET nr. 1 „Ghiocel” Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/26 Despre stabilirea taxelor de eliberare a autorizațiilor de construire și desființare, certificatelor de urbanism, pentru anul 2018. Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/27 Cu privire la raportul de serviciu a secretarului consiliului comunal. Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/28 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           6/29 Cu privire la amenajarea cimitirelor comunei Răzeni. Decizie Consiliu Local 08.12.2017
           90-p Despre rechemarea din concediul ordinar a Dnei Tatiana Titica, contabil șef. Dispoziție Primaria 13.12.2017
           136 Privind unele modificari în bugetul local pe luna decembrie 2017. Dispoziție Primaria 13.12.2017
           137 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Dispoziție Primaria 13.12.2017
           138 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 14.12.2017
           139 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 14.12.2017
           140 Privind operarea unor modificări în dispoziția Primarului nr. 112 din 31.10.2017 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Dispoziție Primaria 14.12.2017
           141 Cu privire la constituirea echipei Multidiciplinare. Dispoziție Primaria 15.12.2017
           142 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 15.12.2017
           143 Cu privire la unele redistribuiri la bugetul local pe luna decembrie 2017. Dispoziție Primaria 19.12.2017
           144 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispoziție Primaria 19.12.2017
           145 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 21.12.2017
           146 Cu privire la constituirea echipei Multidisciplinare. Dispoziție Primaria 21.12.2017
           147 Despre instituirea tutelei. Dispoziție Primaria 21.12.2017
           148 Cu privire la desfășurarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici. Dispoziție Primaria 22.12.2017
           91-p Despre prelungirea contractelor de serviciu. Dispoziție Primaria 26.12.2017
           149 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Decizie Primaria 29.12.2017
           92-p Cu privire la acordarea ajutorului material. Dispoziție Primaria 29.12.2017
           Pagina